Archív koncertov

07. 11. 2010 10.30

Účinkujúci:

 • Duo Teres – husle a gitara (SK)

Diela:

 • Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
 • Niccolò Paganini (1782 – 1840)
 • Henryk Wieniawski (1835 – 1880)
 • Jan Truhlář (1928 – 2007)
 • Antonín Tučapský (1928 – 2014)
 • Astor Piazzolla (1921 – 1992)
14. 11. 2010 10.30

Účinkujúci:

Diela:

21. 11. 2010 10.30

Účinkujúci:

 • František Novotný – husle (CZ)
 • Vladimír Hollý – klavír (CZ)

Diela:

 • Leoš Janáček (1854 – 1928)
 • Josef Suk (1874 – 1935)
 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
28. 11. 2010 10.30

Účinkujúci:

Diela:

 • Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
 • Jevgenij Iršai (1951)
 • César Franck (1822 – 1890)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x