Archív koncertov

04. 09. 2011 10.30

Klavírny recitál

Účinkujúci:

Diela:

 • François Couperin “Le Grand” (1668 – 1733)
 • Claude Debussy (1862 – 1918)
 • Ľubica Čekovská (1975)
 • Sergej Prokofiev (1891 – 1953)
11. 09. 2011 10.30

Účinkujúci:

Diela:

 • Max Reger (1873 – 1916)
 • Ján Cikker (1911 – 1989)
 • Paul Hindemith (1895 – 1963)
18. 09. 2011 10.30

Koncert troch B

Účinkujúci:

 • Bergerovo trio (SK)

Diela:

 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
 • Roman Berger (1930 – 2020)
 • Johannes Brahms (1833 – 1897)
25. 09. 2011 10.30

Účinkujúci:

 • Pressburger Hummel Ensemble (SK)

Diela:

 • Joseph Haydn (1732 – 1809)
 • Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
 • Franz Liszt (1811 – 1886)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x