Archív koncertov

05. 02. 2012 10.30

Účinkujúci:

Diela:

 • Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
 • Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)
 • Johann Joachim Quantz (1697 – 1773)
 • Giuseppe Tartini (1692 – 1770)
 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
12. 02. 2012 10.30

Klavírny recitál

Účinkujúci:

Diela:

 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
 • Claude Debussy (1862 – 1918)
19. 02. 2012 10.30

Účinkujúci:

 • Milan Osadský – akordeón (SK)
 • Ivana Psotková – akordeón (SK)

Diela:

 • Toshio Hosokawa (1955)
 • Mauricio Kagel (1931 – 2008)
 • Jürgen Ganzer (1950)
 • Daniel Matej (1963)
 • Lucia Chuťková (1984)
 • Bogdan Dowlasz (1949)
26. 02. 2012 10.30

Vokálny recitál

Účinkujúci:

 • Tomáš Šelc – basbarytón (SK)
 • Dana Hajóssy – klavír (SK)

Diela:

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x