Aktuálne koncerty

02. 09. 2012 10.30

Účinkujúci:

 • Irvin Venyš – klarinet (CZ)
 • Petr Nouzovský – violončelo (CZ)

Diela:

 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
 • Paul Hindemith (1895 – 1963)
 • Guillaume Connesson (1970)
09. 09. 2012 10.30

Účinkujúci:

 • Viera Bartošová – klavír (SK)
 • Matúš Veľas – hoboj (SK)
 • Stanislav Bicák – fagot (SK)

Diela:

 • Jean Françaix (1912 – 1997)
 • Gabriel Fauré (1845 – 1924)
 • Gabriel Grovlez (1879 – 1944)
 • Eugène Bozza (1905 – 1991)
 • Francis Poulenc (1899 – 1963)
16. 09. 2012 10.30

Komorný koncert venovný životnému jubileu doc. Evy Fischerovej-Martvoňovej

Účinkujúci:

Diela:

 • Christoph Wilibald Gluck (1714 – 1787)
 • Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
 • Franz Liszt (1811 – 1886)
 • Antonín Dvořák (1841 – 1904)
 • Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
 • Klement Slavický (1910 – 1999)
 • Francis Poulenc (1899 – 1963)
23. 09. 2012 10.30

Účinkujúci:

 • Jana Tomanová – klarinet (SK)
 • Katarína Černá-Zajacová – violončelo (SK)
 • Branislav Malatinský – klavír (SK)

Diela:

 • Ľuboš Bernáth (1977)
 • Sulchan Cincadze (1925 – 1991)
 • Joseph Horovitz (1926)
 • Robert Muczynski (1929 – 2010)
30. 09. 2012 10.30

Účinkujúci:

Diela:

 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
 • Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
 • Sergej Prokofiev (1891 – 1953)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x