Archív koncertov

02. 12. 2012 10.30

Komorný koncert

Účinkujúci:

 • Filharmonické dychové trio (SK)
 • Istropolis Quintet – dychové kvinteto (SK)

Diela:

09. 12. 2012 10.30

Klavírny recitál

Účinkujúci:

Diela:

16. 12. 2012 10.30

Účinkujúci:

Diela:

 • William Byrd (1540 – 1623)
 • Ferdinando Carulli (1770 – 1841)
 • Pavol Malovec (1957)
 • Carlo Domeniconi (1947)
 • Andrew York (1958)
 • Sérgio Assad (1952)
 • Ilja Zeljenka (1932 – 2007)
 • - úpravy svetových kolied
23. 12. 2012 10.30

Vianočné matiné

Účinkujúci:

Diela:

 • Francesco Manfredini (1684 – 1762)
 • Ladislav Kupkovič (1936 – 2016)
 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
 • Joseph Haydn (1732 – 1809)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x