Archív koncertov

12. 01. 2020 10.30 h Foto:

Účinkujúci:

 • Anh Nguyen Le Viet – klavír (VN)

Diela:

 • Franz Liszt (1811 – 1886)
  6 Consólacie, S.172
 • Franz Liszt (1811 – 1886)
  Uhorská rapsódia č. 2 cis mol S.244/2
 • Modest Petrovič Musorgskij (1839 – 1881)
  Obrázky z výstavy
19. 01. 2020 10.30 h

Účinkujúci:

Diela:

 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
  Sonáta pre husle a čembalo č. 3 E dur, BWV 1016
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
  Sonáta pre husle a klavír č.1 G dur, KV 293a/301
 • Johannes Brahms (1833 – 1897)
  Sonáta pre husle a klavír č. 3 d mol, op.108
26. 01. 2020 10.30 h

Účinkujúci:

Diela:

 • Francis Kleynjans (1951)
  Deux Arias pour flûte et guitare op. 92b
 • Giorgio Tortora (1957)
  Castelli Fruliani
 • Karl Pilss (1902 – 1979)
  Sonatina pre hoboj a gitaru
 • Giorgio Tortora (1957)
  Castelli Fruliani
 • John Pinno (1960)
  Sonatina op. 6
 • Máximo Diego Pujol (1957)
  Suite Buenos Aires

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x