Archív koncertov

15. 05. 2022 10.30h

Účinkujúci:

 • Barnabás Kollárik – klarinet (SK)
 • Júlia Urdová – viola (SK)
 • Júlia Novosedlíková – klavír (SK)

Diela:

 • Carl Reinecke (1824 – 1910)
  Trio pre klarinet, violu a klavír, op. 264
 • Robert Schumann (1810 – 1856)
  Märchenerzählungen op. 132 pre klarinet, violu a klavír
 • Paul Juon (1872 – 1940)
  Trio Miniatures pre klarinet, violončelo a klavír, op. 18a, 24a
29. 05. 2022 10.30h

(V spolupráci so Spolkom koncertných umelcov)

Účinkujúci:

Diela:

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x