Naše projekty

Hudobno-vzdelávacie programy - Pre stredné školy

Ako sme pesničky obliekali

Boli časy, keď v médiách znelo toľko slovenského folklóru, že sa nám takmer prejedol. Ale neskôr, trvá to vlastne dodnes, sa folklór vrátil do popredia záujmu. Ľudia - mladí i starší - pochopili, že ľudová hudba, to nie je len Tancuj, tancuj vykrúcaj, ale že sila ľudového umenia je základom, z ktorého čerpá každý národ, ktorý rozvíja svoju hudbu. Na chvíľu sme si predstavili, že ľudové piesne sú krásne dievčatá, zrodené čistou prírodou, ktoré vyrástli pod láskavým slnkom, na čerstvom vzduchu, v omamnej vôni lúk a lesov, v priezračnosti potôčikov a riek a my vám môžeme ukázať, ako majstri - krajčíri, členovia Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu na čele so svojím legendárnym šéfom Mirom Dudíkom obliekajú tieto krásavice do šiat rôznych farieb, strihu a štýlu...

Fotogaléria programu.

Obsadenie: husle – Miro Dudík; kontrabas, viola – Jozef Petrík; cimbal – František Rigo ml.; klarinet, heligón, píšťala – Rudolf Cikatricis

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Čo je to muzikál

V 20. storočí vznikol v Amerike muzikál a veľmi skoro sa udomácnil aj u nás v Európe. Vývoj muzikálu od jeho vzniku až po súčasnosť priblížia poprední slovenskí umelci.

Obsadenie: spevácka dvojica: sprievodné slovo – František Ďuriač, Šeniglová Eva; klavír – Stankovský Dušan

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Divadlo + spev + tanec = hudobno-zábavné divadlo

V rámci dialógu dvoch spevákov sa rozvíja akcia viac divadelná ako koncertná. Žiaci sa zábavnou formou dozvedajú fakty z vývoja hudobno-zábavného divadla od Offenbacha až po moderný muzikál.

Autor: Eva Quastlerová

Obsadenie: spev – Juraj Havaj, spev, herecká rola – Vladimíra Semanová, spev – Miroslava Matejdesová, klavír – Dušan Stanskovský

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Dvořák - hudba života - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Projekt "Dvořák - hudba života", nie je akýmsi dejepisom o skladateľovi, či násilným výchovným koncertom, ktorý skôr spôsobuje antipatiu k umeniu, než záujem oň. Je to fúzia nádhernej hudby, operného spevu a dramatického slova, zachytávajúca niekoľko najväčších zlomových okamihov majstrovho života, odhaľujúc krásne, neobyčajne obyčajného človeka s jeho radosťami, starosťami, láskou k životu, prírode, poézii a hudbe, ktorú nám tu zanechal, ako nezmazateľné svedectvo o majestátnosti a jedinečnosti života. Veríme, že každý z vás pocíti vďaka Dvořákovej hudbe, jeho Biblickým piesňam, či Erbenovej poézii, ten nezameniteľný pocit krásna, ktorý premkne srdce a rozozvučí dušu.

V akomsi pomyselnom múzeu, sa návštevníci ocitajú v pracovni maestra Dvořáka. Klavír, či vešiak s klobúkom, všetko pokrývajú haldy notových zápisov, uprostred ktorých sedí figurína Dvořáka s cedulou ,,Nedotýkať sa.” Jedna z návštevníčok (J. Grejtáková) však prekročí ochrannú zónu, čím nám pred očami ožíva história. Dvořák, jeho dielo i zlomové okamihy jeho života. Všetko pretkané hudbou, operným spevom a slovom. Tento malý, no silný, dúšok krásnych umení si môžete vychutnať v podaní umelcov ŠD Košice.

Hudobný program vhodný pre starších žiakov II. stupňa ZŠ.

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, koncertná sála, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

Minutáž: 50´

Autor: Peter Cibula

Obsadenie: Júlia Grejtáková (klavír), Marián Lukáč (spev), Peter Cibula (hovorené slovo)

Určené pre: pre žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Dychové nástroje v hudbe, aj v nás – NOVÉ V PONUKE HC!!!

Hudobný program „Dychové nástroje v hudbe, aj v nás“ je prehliadkou dychových nástrojov (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), pri ktorej sa žiaci zoznámia s ich zvukom a uvedomia si prepojenie dychových nástrojov so svojím telom a vlastným pohybom. Interaktívne sa budú zapájať do diania. Lektori s nimi budú rytmizovať, tancovať/hýbať sa a pýtať sa ich rôzne otázky alebo na ich otázky odpovedať.

Hudobný program vhodný pre menšie - max. 25-členné skupiny poslucháčov.

Minutáž: 40´

Autor: Magdaléna Takáčová, Erik Rothenstein

Obsadenie: Erik Rothenstein (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), Pavol Bereza (gitara), Magdaléna Takáčová (tanec)

Určené pre: pre žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Federicova voľba

Osamelý muž Federico smútiaci nad smrťou svojej ženy hľadá ďalšiu cestu životom. Vyberá si z troch možností: cestu námorníka - útek pred svetom, dobrodružstvo..., prácu kováča - život zasvätený práci, pomoc druhým..., rýchlu cestu z problémov - drogu, prinášajúcu rýchlu, ale smrtiacu eufóriu... Deti rozhodnú o jeho ďalšom smerovaní...Základné dejové i hudobné motívy sú prepracovaním španielskeho piesňového a tanečného folklóru (flamenca) do scénickej podoby. Z neformálneho sprievodného slova i hudobného spracovania získajú mladí diváci a poslucháči predstavu o charakteristických rysoch španielskej ľudovej hudby, nie však v didaktickej, ale len v náznakovej poeticko-symbolickej podobe.

Obsadenie: spev, tanec, flauta, husle, gitara

Určené pre: SŠ (aj 5. – 9. ročník ZŠ)

Hudba dávnych storočí

Spevy a priezračné tóny hudby, interpretovanej na kópiách historických nástrojoch, v dobovom oblečení, ponúknu nevšedný zážitok všetkým, ktorí sa nechajú preniesť prostredníctvom komorného súboru Musa ludens o niekoľko storočí do minulosti. Program priblíži hudbu európskej proveniencie, obdobia stredoveku a renesancie.

Obsadenie: súbor Musa ludens

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Hudbou proti šikane - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Zažite s nami jedinečnú hudobnú cestu okolo sveta! Navštívime každý kontinent sveta, zoznámime sa s hudobnou kultúrou rôznych národov, vyskúšame si africké bubnovanie a súčasne poukážeme na dôležitosť tolerancie a vzájomnej úcty medzi národmi a žiakmi. Budeme hovoriť o tom, ako reagovať na slovnú šikanu a násilie. Žiaci si interaktívnym a zábavným spôsobom prehĺbia sociálno – komunikačné zručnosti so zameraním na prevenciu a riešenie šikany, a naučia sa veľa zaujímavostí o hudbe celého sveta.

Minutáž: 50´

Autor: Renáta Kačáková

Obsadenie: Renáta Kačáková (moderátor), Maroš Janček (bicie nástroje), Pavel Korduliak (klavír, spev)

Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Hudobné potulky - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Cieľom hudobného programu „Hudobné potulky“ je predstaviť mladým poslucháčom málo známe a bežne nepoužívané, no o to zaujímavejšie barokové a moderné nástroje – basová lutna – chitarrone, barokové husle, romantická osemstrunová gitara a moderné husle... ale aj prostredníctvom príbehu predstaviť nielen reálie, ale predovšetkým hudbu obdobia baroka a raného romantizmu aj slovenskej proveniencie, najmä z čias Ľudovíta Štúra. Projekt má v neposlednom rade podnietiť v mladých poslucháčoch venujúcich sa hre na hudobný nástroj, záujem o krásu komornej hudby a motivovať ich k spoločnému muzicírovaniu.

Hudobný program je určený predovšetkým žiakom základných umeleckých škôl. t.j. žiakom, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj.

Minutáž: 50´



Autor: Adam Szendrei, Jakub Mitrík

Obsadenie: Adam Szendrei (barokové husle, moderné husle, sprievodné slovo), Jakub Mitrík (baroková basová lutna/chitarrone, osemstrunová romantická gitara)

Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ, a najmä žiakov ZUŠ

Kráľovská hudba gotiky a renesancie

Atraktívny projekt so vzácnou a originálnou témou! Pestrá paleta zvukov kópií dychových nástrojov od 13. po 17. storočie priblíži poslucháčom hudbu dávno zabudnutú, ktorá znela na kráľovských dvoroch. Poslucháči na koncerte spoznajú hudbu, ktorú hrávali hudobníci združení v cechoch, ktorých tajomstvá svojou bádateľskou prácou odhalili práve účinkujúci umelci.
V tomto projekte sa prenesieme do dávnych čias gotiky a renesancie spolu s hráčmi – multiinštrumentalistami, ktorí počas koncertu vystriedajú viac ako dvadsať netradičných a nie bežne používaných hudobných nástrojov.
Repertoár súboru tvoria skladby svetové, aj domáce; svetské, aj cirkevné; veselé tance, aj „vážna“ polyfónia. Vtipným sprievodným slovom budú do diania koncertu zapojení aj poslucháči.
Projekt sľubuje neopakovateľný a nezabudnuteľný umelecký zážitok!

Minutáž: 50´

Autor: Juraj Korec a Ivan Čermák

Obsadenie: Juraj Korec, Nikola Ovčarovičová, Ivan Čermák

Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 3 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

Autor: Samo Smetana

Obsadenie: Samo Smetana (spev, husle, mandolína), Ivan Hanula (spev, viola, husle, mandolína, buzuki), Alžbeta Lukáčová (spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika), Peter Obuch (spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara), Ajdži Sabo (perkusie)

Určené pre: pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Marionety z Lubeníka - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne. Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami-marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18. storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  
Každé oživenie a priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.
Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.
V projekte majú možnosť účinkovať aj žiaci základných umeleckých škôl na základe vopred dohodnutých podmienok.

Pozrite si ukážky 1, 2, 3.

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar

Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, bábkové divadlo Teatro Posonii, Juraj Hamar – umelecký vedúci, Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač

Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Niekoľko slov o džeze

Zostavený program podáva prehľad o vývoji džezu , bluesu a spirituálu, cez rôzne vývojové etapy, ako napr. swing, be-bop, west-coast až po moderný džez.

Autor: Jana Orlická

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár, kontrabas – Andrej Šebo,bicie, klávesy – Ján Babič, klavír – Zsolt Botoš, Jana Orlická – moderátorka, spev

Určené pre: 7. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Rozkvet, vrchol a ústup swingu

OK Band Jozefa Karvaša v bohatom výbere ukážok predstaví nástup, vyvrcholenie a doznievanie mohutnej vlny swingu z prostredia americkej černošskej hudby, ktorá zaplavila aj Európu. V tomto pestrom programe jeho protagonisti dokazujú pravdivosť sloganu, ktorým autorom je známa česká džezová speváčka Jana Koubková: "Hudba nemá břink, když ji chybí swing".

Autor: Jana Orlická

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár, kontrabas – Andrej Šebo,bicie, klávesy – Ján Babič, klavír – Zsolt Botoš, Jana Orlická – moderátorka, spev

Určené pre: 7. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Rytmus Latinskej Ameriky

Cyklus sa zaoberá vznikom latinsko-americkej hudby s prvopočiatkami argentínskeho tanca a jeho prienikom do Európy cez rumbu, beguine, sambu, bossa novu. Repertoár obsahuje aj ukážku syntézy latinsko-amerického rytmu s džezom v podobe jazz-samby. Obsahové zameranie cyklu je prijímané mladými poslucháčmi s mimoriadnym záujmom vzhľadom na dynamiku a rytmus melódií.

Autor: Jana Orlická

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár; kontrabas – Andrej Šebo; bicie, klávesy – Ján Babič; klavír – Zsolt Botoš; moderátorka – Jana Orlická

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Supertrieda

Projekt vytvorený ako doplnok učebných osnov v predmete hudobná výchova. Vedie deti k  tvorivosti, utužuje kolektív, prináša novú kvalitu vnímania umenia a hodnôt prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Celoročný projekt, 1. decembra (uzávierka), máj (finálové súťažné kolá v mestách na Slovensku). www.supertrieda.sk

Svetové hudobné nástroje

Cieľom je naživo ukázať žiakom rôzne hudobné nástroje, o ktorých sa priebežne učia a ktoré poznajú vo vizuálnej a akustickej forme z učebníc a nahrávok. Nielen, že na nich zahráme, ale ponúkneme aj priamy kontakt mládeži s týmito (ne)tradičnými hudobnými nástrojmi.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – spev, sprievodné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch (írska flauta, didgeridoo, fujara, drumbľa, tibetská trúba, bendžo...)

Určené pre: 1. – 9. ročník ZŠ a SŠ

Tváre hudby

Program žartovným a kreatívnym spôsobom približuje cez metaforu ľudskej tváre vznik a premeny hudobného výrazu. Od najrannejších detských spomienok (uspávanka) cez nezbedné hry (maľovanie fúzov, masky) až po výrazné dramatické postavy a charaktery opier sledujú deti premeny tváre.

Obsadenie: spev, sprievodné slovo – Ivan Ožvát , Eva Šeniglová; klavír – Dušan Stankovský

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Wolfang Amadeus Mozart a jeho doba

Program približuje hudbu, osobnosť a dobu jedného z najväčších hudobných géniov. Výber skladieb vychádza v ústrety mentalite detí a mládeže. Približuje jednak hudbu z Mozartovho detstva, vtip a humor jeho klavírnej hudby /Turecký pochod/, no najmä duetá z opier v bohatstve hudobného výrazu od tragických nálad až po iskrivý humor.

Obsadenie: speváci (duet, tercet): Ivan Zvarík, Katarína Perencsaiová, klarinet – Aladár Jánoška, klavír – Dušan Stankovský

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Základy swingu a populárnej hudby na Slovensku

"Korene slovenskej populárnej hudby, alebo všetko má svoj začiatok". V programe zaznejú skladby významných aj zabudnutých slovenských autorov obdobia 30.-50. rokov 20. storočia v slovenskej populárnej hudbe.

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár; kontrabas – Andrej Šebo; bicie, klávesy – Ján Babič; klavír – Zsolt Botoš; moderátorka, spev – Jana Orlická

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)