Naše projekty

Hudobno-vzdelávacie programy - Pre 2. stupeň ZŠ

Dychové nástroje v súhre – NOVÉ !!!

Formou vtipného, nenásilného dialógu so žiakmi oboznamuje tento program so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov (flauta, hoboj, klarinet, fagot) a jedným plechovým dychovým nástrojom (lesný roh), a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. Hudobný repertoár využíva pestrú paletu od barokovej hudby až po prístupnú a vtipnú hudbu V. Trojana, známeho českého autora k filmovým rozprávkam.

Autor: Ján Smutný

Obsadenie: dychové kvinteto

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ