Naše projekty

Hudobno-vzdelávacie programy - Pre 2. stupeň ZŠ

Ako sme pesničky obliekali

Boli časy, keď v médiách znelo toľko slovenského folklóru, že sa nám takmer prejedol. Ale neskôr, trvá to vlastne dodnes, sa folklór vrátil do popredia záujmu. Ľudia - mladí i starší - pochopili, že ľudová hudba, to nie je len Tancuj, tancuj vykrúcaj, ale že sila ľudového umenia je základom, z ktorého čerpá každý národ, ktorý rozvíja svoju hudbu. Na chvíľu sme si predstavili, že ľudové piesne sú krásne dievčatá, zrodené čistou prírodou, ktoré vyrástli pod láskavým slnkom, na čerstvom vzduchu, v omamnej vôni lúk a lesov, v priezračnosti potôčikov a riek a my vám môžeme ukázať, ako majstri - krajčíri, členovia Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu na čele so svojím legendárnym šéfom Mirom Dudíkom obliekajú tieto krásavice do šiat rôznych farieb, strihu a štýlu...

Fotogaléria programu.

Obsadenie: husle – Miro Dudík; kontrabas, viola – Jozef Petrík; cimbal – František Rigo ml.; klarinet, heligón, píšťala – Rudolf Cikatricis

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Čo je to muzikál

V 20. storočí vznikol v Amerike muzikál a veľmi skoro sa udomácnil aj u nás v Európe. Vývoj muzikálu od jeho vzniku až po súčasnosť priblížia poprední slovenskí umelci.

Obsadenie: spevácka dvojica: sprievodné slovo – František Ďuriač, Šeniglová Eva; klavír – Stankovský Dušan

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Divadlo + spev + tanec = hudobno-zábavné divadlo

V rámci dialógu dvoch spevákov sa rozvíja akcia viac divadelná ako koncertná. Žiaci sa zábavnou formou dozvedajú fakty z vývoja hudobno-zábavného divadla od Offenbacha až po moderný muzikál.

Autor: Eva Quastlerová

Obsadenie: spev – Juraj Havaj, spev, herecká rola – Vladimíra Semanová, spev – Miroslava Matejdesová, klavír – Dušan Stanskovský

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Dvořák - hudba života - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Projekt "Dvořák - hudba života", nie je akýmsi dejepisom o skladateľovi, či násilným výchovným koncertom, ktorý skôr spôsobuje antipatiu k umeniu, než záujem oň. Je to fúzia nádhernej hudby, operného spevu a dramatického slova, zachytávajúca niekoľko najväčších zlomových okamihov majstrovho života, odhaľujúc krásne, neobyčajne obyčajného človeka s jeho radosťami, starosťami, láskou k životu, prírode, poézii a hudbe, ktorú nám tu zanechal, ako nezmazateľné svedectvo o majestátnosti a jedinečnosti života. Veríme, že každý z vás pocíti vďaka Dvořákovej hudbe, jeho Biblickým piesňam, či Erbenovej poézii, ten nezameniteľný pocit krásna, ktorý premkne srdce a rozozvučí dušu.

V akomsi pomyselnom múzeu, sa návštevníci ocitajú v pracovni maestra Dvořáka. Klavír, či vešiak s klobúkom, všetko pokrývajú haldy notových zápisov, uprostred ktorých sedí figurína Dvořáka s cedulou ,,Nedotýkať sa.” Jedna z návštevníčok (J. Grejtáková) však prekročí ochrannú zónu, čím nám pred očami ožíva história. Dvořák, jeho dielo i zlomové okamihy jeho života. Všetko pretkané hudbou, operným spevom a slovom. Tento malý, no silný, dúšok krásnych umení si môžete vychutnať v podaní umelcov ŠD Košice.

Hudobný program vhodný pre starších žiakov II. stupňa ZŠ.

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, koncertná sála, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

Minutáž: 50´

Autor: Peter Cibula

Obsadenie: Júlia Grejtáková (klavír), Marián Lukáč (spev), Peter Cibula (hovorené slovo)

Určené pre: pre žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Dychové nástroje v hudbe, aj v nás – NOVÉ V PONUKE HC!!!

Hudobný program „Dychové nástroje v hudbe, aj v nás“ je prehliadkou dychových nástrojov (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), pri ktorej sa žiaci zoznámia s ich zvukom a uvedomia si prepojenie dychových nástrojov so svojím telom a vlastným pohybom. Interaktívne sa budú zapájať do diania. Lektori s nimi budú rytmizovať, tancovať/hýbať sa a pýtať sa ich rôzne otázky alebo na ich otázky odpovedať.

Hudobný program vhodný pre menšie - max. 25-členné skupiny poslucháčov.

Minutáž: 40´

Autor: Magdaléna Takáčová, Erik Rothenstein

Obsadenie: Erik Rothenstein (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), Pavol Bereza (gitara), Magdaléna Takáčová (tanec)

Určené pre: pre žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Dychové nástroje v súhre

Hudobný program formou vtipného a nenásilného dialógu oboznamuje žiakov so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov - flauta, hoboj, klarinet, fagot, a jedným plechovým dychovým nástrojom - lesný roh... a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. V pestrom hudobnom repertoári si každý príde na svoje... Zaručujeme vám, že z koncertu nikto neodíde bez toho, aby si „nepohmkával“ slávnu melódiu Tanca cukrovej víly od P. I. Čajkovského, či Vivaldiho Jari. Programom vás bude sprevádzať dychové kvinteto Harmonia nova.

Minutáž: 50´

Hudobný program vhodný pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ.

Autor: Dychové kvinteto Harmonia nova

Obsadenie: Mária Pindešová (flauta), Alžbeta Struňáková (hoboj), Barbora Sláčiková (klarinet), Nikola Ovčarovičová (fagot), Ján Smutný (lesný roh)

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Džal mange, pal tute – NOVÉ V PONUKE HC!!!

Rozprávkový príbeh ťažkého života Róma a jeho rodiny, ktorý hľadá pomoc a východisko vo viere v Boha, je alegóriou života rómskych komunít na Slovensku. Cieľom projektu je dosiahnuť, aby sa deti stotožnili s dobrým správaním, vypestovali si vzťah k práci, a zaujali postoj pravdy a spravodlivosti aj napriek častokrát nepriaznivým okolnostiam, v ktorých sa nachádzajú. Interaktívny hudobno - tanečný program sa odvíja prelínaním východoslovenského dialektu a rómskeho jazyka, s hudobnými vstupmi – rómskymi piesňami za sprievodu gitary a perkusií.

Minutáž: 40´

Hudobný program určený školám so žiakmi rómskej národnosti.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – rozprávač, Róm Dežo (spev, gitara), Dominika Gurbaľová (spev, gitara, perkusie)

Určené pre: pre žiakov I. a II. stupňa

Hudba dávnych storočí

Spevy a priezračné tóny hudby, interpretovanej na kópiách historických nástrojoch, v dobovom oblečení, ponúknu nevšedný zážitok všetkým, ktorí sa nechajú preniesť prostredníctvom komorného súboru Musa ludens o niekoľko storočí do minulosti. Program priblíži hudbu európskej proveniencie, obdobia stredoveku a renesancie.

Obsadenie: súbor Musa ludens

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Hudbou proti šikane - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Zažite s nami jedinečnú hudobnú cestu okolo sveta! Navštívime každý kontinent sveta, zoznámime sa s hudobnou kultúrou rôznych národov, vyskúšame si africké bubnovanie a súčasne poukážeme na dôležitosť tolerancie a vzájomnej úcty medzi národmi a žiakmi. Budeme hovoriť o tom, ako reagovať na slovnú šikanu a násilie. Žiaci si interaktívnym a zábavným spôsobom prehĺbia sociálno – komunikačné zručnosti so zameraním na prevenciu a riešenie šikany, a naučia sa veľa zaujímavostí o hudbe celého sveta.

Minutáž: 50´

Autor: Renáta Kačáková

Obsadenie: Renáta Kačáková (moderátor), Maroš Janček (bicie nástroje), Pavel Korduliak (klavír, spev)

Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Hudobné potulky - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Cieľom hudobného programu „Hudobné potulky“ je predstaviť mladým poslucháčom málo známe a bežne nepoužívané, no o to zaujímavejšie barokové a moderné nástroje – basová lutna – chitarrone, barokové husle, romantická osemstrunová gitara a moderné husle... ale aj prostredníctvom príbehu predstaviť nielen reálie, ale predovšetkým hudbu obdobia baroka a raného romantizmu aj slovenskej proveniencie, najmä z čias Ľudovíta Štúra. Projekt má v neposlednom rade podnietiť v mladých poslucháčoch venujúcich sa hre na hudobný nástroj, záujem o krásu komornej hudby a motivovať ich k spoločnému muzicírovaniu.

Hudobný program je určený predovšetkým žiakom základných umeleckých škôl. t.j. žiakom, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj.

Minutáž: 50´Autor: Adam Szendrei, Jakub Mitrík

Obsadenie: Adam Szendrei (barokové husle, moderné husle, sprievodné slovo), Jakub Mitrík (baroková basová lutna/chitarrone, osemstrunová romantická gitara)

Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ, a najmä žiakov ZUŠ

Kráľovská hudba gotiky a renesancie

Atraktívny projekt so vzácnou a originálnou témou! Pestrá paleta zvukov kópií dychových nástrojov od 13. po 17. storočie priblíži poslucháčom hudbu dávno zabudnutú, ktorá znela na kráľovských dvoroch. Poslucháči na koncerte spoznajú hudbu, ktorú hrávali hudobníci združení v cechoch, ktorých tajomstvá svojou bádateľskou prácou odhalili práve účinkujúci umelci.
V tomto projekte sa prenesieme do dávnych čias gotiky a renesancie spolu s hráčmi – multiinštrumentalistami, ktorí počas koncertu vystriedajú viac ako dvadsať netradičných a nie bežne používaných hudobných nástrojov.
Repertoár súboru tvoria skladby svetové, aj domáce; svetské, aj cirkevné; veselé tance, aj „vážna“ polyfónia. Vtipným sprievodným slovom budú do diania koncertu zapojení aj poslucháči.
Projekt sľubuje neopakovateľný a nezabudnuteľný umelecký zážitok!

Minutáž: 50´

Autor: Juraj Korec a Ivan Čermák

Obsadenie: Juraj Korec, Nikola Ovčarovičová, Ivan Čermák

Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 3 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

Autor: Samo Smetana

Obsadenie: Samo Smetana (spev, husle, mandolína), Ivan Hanula (spev, viola, husle, mandolína, buzuki), Alžbeta Lukáčová (spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika), Peter Obuch (spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara), Ajdži Sabo (perkusie)

Určené pre: pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Marionety z Lubeníka - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne. Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami-marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18. storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  
Každé oživenie a priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.
Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.
V projekte majú možnosť účinkovať aj žiaci základných umeleckých škôl na základe vopred dohodnutých podmienok.

Pozrite si ukážky 1, 2, 3.

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar

Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, bábkové divadlo Teatro Posonii, Juraj Hamar – umelecký vedúci, Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač

Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Najslávnejšie melódie od staroveku po súčasnosť

Videli ste starogrécku lýru? Počuli ste jej zvuk, ako sprevádza Seikilovu pieseň? A harfu kráľa Dávida... chcete si na nej zahrať? Alebo, počuli ste naživo spievať trubadúra s lutnou? A viete, že ten wals na ktorý tancujete, je renesančná pieseň? Nemusíte sa báť nezáživnej prednášky z histórie hudby! Architektúra a výtvarné umenie? Na to sa môžete len pozerať. Ale hudba plynie, nedá sa zachytiť v statickom okamihu. Zanecháva v nás dojem, je jedinečná. Program predstavuje najslávnejšie melódie z histórie, ďalekej či nedávnej a netradičné umenie multiinštrumentalistu a rozprávača Jána Hrubovčáka. Ukáže Vám, ako sa menil vkus a čo všetko odolalo zubu času!

Hudobný program vhodný pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák - sprievodné slovo, hudobné nástroje

Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Nápoj lásky

Opera je veľmi náročný žáner a predložiť ho žiakom ZŠ vyžaduje citlivý a kreatívny prístup.
Komická opera Gaetana Donizettiho Nápoj lásky je stálicou operných divadiel už vyše 180 rokov. Jej odľahčený námet obsahuje množstvo humoru aktuálneho aj v dnešných časoch: paroduje „silu reklamy“, šarlatánstvo, klamstvo i medziľudské vzťahy založené na chamtivosti a túžbe zbohatnúť, a to všetko veselým a prístupným spôsobom. To všetko sú aspekty, ktoré vo vhodnom inscenačnom stvárnení dávajú vysoký predpoklad úspešného hudobného a predovšetkým hudobno-vzdelávacieho podujatia.
Projekt je určený i pre deti mimo bratislavských škôl, pretože jeho hlavnou výhodou je, že ako forma cestujúceho divadla môže osloviť svojho diváka aj v regiónoch, mimo sídiel kamenných operných divadiel. Spevné čísla sú preložené do slovenského jazyka, čo pre zrozumiteľnosť deja a hlavne pre prvý kontakt detského diváka s operou tvorcovia považujú za najvhodnejšie riešenie.

Pozrite si video z predstavenia 17. júna 2016 na nádvorí Hudobného centra.

Autor: Jaroslav Pehal

Obsadenie: Nemorino – Juraj Kuchar / Pavol Oravec; Adina – Renáta Feriková / Viktória Ballánová; Dr. Dulcamara – Rastislav Kocán / Juraj Vodila; klavírny sprievod: Daniel Simandl / Matej Vrábel

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Niekoľko slov o džeze

Zostavený program podáva prehľad o vývoji džezu , bluesu a spirituálu, cez rôzne vývojové etapy, ako napr. swing, be-bop, west-coast až po moderný džez.

Autor: Jana Orlická

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár, kontrabas – Andrej Šebo,bicie, klávesy – Ján Babič, klavír – Zsolt Botoš, Jana Orlická – moderátorka, spev

Určené pre: 7. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

O Markuľke a vĺčkovi Jabĺčkovi

Hudobno-rozprávková hra, v ktorej deti na javisku spoluvytvárajú obrazy ročných období hrou na ľahko ovládajúcich hudobných nástrojoch. Rozprávkový dej voľne narába s motívmi viacerých známych rozprávok a vedie deti nielen k poznaniu hudobných motívov a ich výrazu, ale aj k láske k prírode a k životu.

Obsadenie: spev, sprievodné slovo – František Ďuriač (Juraj Havaj); spev – Ivana Holéciová; hoboj (saxofón, klarinet) – Jarmila Šteigerová; akordeón – Viliam Majer

Určené pre: 1. – 6. ročník ZŠ

Od rohu k rohu. Vznik a vývoj hudby

Žiaci budú môcť vidieť v tejto téme viacero archaických hudobných nástrojov, ktoré priamo súvisia s ich vznikom a vývojom od obdobia stredoveku až po súčasnosť. Pasivita nehrozí! Žiaci sú vtiahnutí do predstavenia, v ktorom si zahrajú na mnohých hudobných nástrojoch.

Hudobný program vhodný pre mladších žiakov II. stupňa ZŠ.

Minutáž: 40´


Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch (signálne trúby, šalmaje, gajnica, historické gajdy, citara, pozauna, klarinet, lesný roh,...))

Určené pre: pre mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Poznaj svoje dedičstvo – ľudové nástroje

Ľudové hudobné nástroje ako gajdy, fujara, citara ožívajú postupne v rukách umelca a v rukách detí. Spoznávanie autentických ľudových hudobných nástrojov je  prepojením na poznanie histórie ich vzniku a účelu. Autor projektu upúta svojou bezprostrednosťou, možnosťou praktického vyskúšania si nástrojov didaktickými otázkami a dynamickosťou svojho vystupovania.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák (zvony, klepáčka, bič, gajdy, trombita, fujara, citara)

Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Predaná nevesta. Opera nás zabáva 2

Projekt je pokračovaním úspešneho predstavenia Opera nás zabáva: G. Donizetti – Nápoj lásky, ktorý prezentuje komické opery autorov romantizmu zábavnou a veku primeranou formou. Cieľom tohto projektu je ukázať detskému divákovi, že opera dokáže pobaviť a nie je vždy len vážnou – či tragickou. Program oboznamuje deti s operným repertoárom prostredníctvom skrátených a inštrumentálne zredukovaných verzií, ktoré sú populárne i v zahraničí. Dielo B. Smetanu je hravé, zábavné a vyniká tanečnosťou hudby. Hovorené dialógy postáv (Kecal, Janík a Marienka, Vašek – v tejto verzii robot) má prezentované v slovenskom jazyku, ale spevné čísla sú ponechané v českom jazyku. 
 
Klavír – Daniel Simandl / Matej Vrábel

Autor: Jaroslav Pehal

Obsadenie: Marienka – soprán /alternácie: Eva Melicharčíková, Renata Feríková, Viktória Ballánová, Adriana Banásová/, Janík (Vašek) – tenor /Pavel Oravec, Tomáš Ondriaš, Jozef Ivaška ml./, Kecal – bas /Juraj Vodila, Rastislav Kocán, Jaroslav Pehal/

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Rozkol v rodine Sláčikovcov – Sláčikovci 3

Hudobno-scénický autorský projekt Juraja Hatríka voľne nadväzuje na jeho projekty Rodina Sláčikovcov a Sláčikovci na prázdninách, ktoré v ponuke HC patria medzi mimoriadne žiadané. Autor sa už tradične zameriava na rozvíjanie prijímania umeleckej hudby a spoznávanie hudobnej štruktúry cez zážitok z hudby a aktivizáciu vnímania. K dosiahnutiu tohto cieľa využíva predovšetkým ucelený, dramaticky vystavaný scenár, vychádzajúci z modelu rodiny (matka viola, otec violončelo a dve deti – husle) a vzájomných vzťahov jej členov. Sprievodcom príbehu je známa rozprávková postava – Osmijanko, ktorý deťom rozpovie, ako sa s rodinou zoznámil, ako bol svedkom ich hier a radostných chvíľ, ale aj rozchodu a opätovného návratu domov. Na vykreslenie konkrétnych situácií skladateľ využil celý rad motívov skladieb a hudobných miniatúr ako vlastných, tak i svetových skladateľov či ľudových piesní, ktoré autorsky spracoval a zjednotil.

Autor: Juraj Hatrík

Obsadenie: 1.husle, 2.husle, viola, violončelo

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Rozkvet, vrchol a ústup swingu

OK Band Jozefa Karvaša v bohatom výbere ukážok predstaví nástup, vyvrcholenie a doznievanie mohutnej vlny swingu z prostredia americkej černošskej hudby, ktorá zaplavila aj Európu. V tomto pestrom programe jeho protagonisti dokazujú pravdivosť sloganu, ktorým autorom je známa česká džezová speváčka Jana Koubková: "Hudba nemá břink, když ji chybí swing".

Autor: Jana Orlická

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár, kontrabas – Andrej Šebo,bicie, klávesy – Ján Babič, klavír – Zsolt Botoš, Jana Orlická – moderátorka, spev

Určené pre: 7. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Rytmus Latinskej Ameriky

Cyklus sa zaoberá vznikom latinsko-americkej hudby s prvopočiatkami argentínskeho tanca a jeho prienikom do Európy cez rumbu, beguine, sambu, bossa novu. Repertoár obsahuje aj ukážku syntézy latinsko-amerického rytmu s džezom v podobe jazz-samby. Obsahové zameranie cyklu je prijímané mladými poslucháčmi s mimoriadnym záujmom vzhľadom na dynamiku a rytmus melódií.

Autor: Jana Orlická

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár; kontrabas – Andrej Šebo; bicie, klávesy – Ján Babič; klavír – Zsolt Botoš; moderátorka – Jana Orlická

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Supertrieda

Projekt vytvorený ako doplnok učebných osnov v predmete hudobná výchova. Vedie deti k  tvorivosti, utužuje kolektív, prináša novú kvalitu vnímania umenia a hodnôt prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Celoročný projekt, 1. decembra (uzávierka), máj (finálové súťažné kolá v mestách na Slovensku). www.supertrieda.sk

Svetové hudobné nástroje

Cieľom je naživo ukázať žiakom rôzne hudobné nástroje, o ktorých sa priebežne učia a ktoré poznajú vo vizuálnej a akustickej forme z učebníc a nahrávok. Nielen, že na nich zahráme, ale ponúkneme aj priamy kontakt mládeži s týmito (ne)tradičnými hudobnými nástrojmi.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – spev, sprievodné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch (írska flauta, didgeridoo, fujara, drumbľa, tibetská trúba, bendžo...)

Určené pre: 1. – 9. ročník ZŠ a SŠ

Tri čierne kapucne

Boli traja. Nikto nevedel, kto ich poslal, odkiaľ prišli, nikto ich nepoznal... Jedno je však isté, keď odišli, s hudbou sa začali diať čudné veci... Chytľavé hudobné predstavenie absolventov a študentov VŠMU predstaví alegorický príbeh troch tajuplných postáv o tom, čo by sa stalo, ak by sa rozišli tri základné prvky hudby – rytmus, harmónia a melódia. Vtipnými komentármi a paralelou na súčasnú hudobnú scénu postupne priblížia krásu a zmysel ich opätovného spojenia. Výchovno-vzdelávací zámer projektu smeruje k myšlienke, že ani jedna zložka nesmie v hudbe chýbať.

Autor: Zuzana Flamová

Obsadenie: Zuzana Flamová – rozprávač I, klavír; Viktória Slatkovská – rozprávač II, klavír; Daniel Gabčo – herecká rola; Ľudmila Veselá – herecká rola, priečna flauta; Xénia Ljubimová – herecká rola, klavír

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Tváre hudby

Program žartovným a kreatívnym spôsobom približuje cez metaforu ľudskej tváre vznik a premeny hudobného výrazu. Od najrannejších detských spomienok (uspávanka) cez nezbedné hry (maľovanie fúzov, masky) až po výrazné dramatické postavy a charaktery opier sledujú deti premeny tváre.

Obsadenie: spev, sprievodné slovo – Ivan Ožvát , Eva Šeniglová; klavír – Dušan Stankovský

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

W. A. Mozart deťom: Bastien a Bastienka

Hudobné centrum prináša mini - operu priamo do Vašej školy!
Dej veselej spevohry Bastien a Bastienka vychádza z divadelnej predlohy francúzskeho osvietenského filozofa a spisovateľa J. J. Rousseaua: Dedinský čarodej, ktorá sa malému Mozartovi tak veľmi zapáčila, že sa ju rozhodol ako 12-ročný v roku 1768 zhudobniť.  Na pozadí žartovného príbehu lásky dedinského mládenca Bastiena a jeho peknej, ale troška „nudnej“ Bastienky, sa deti oboznámia s operou, ale aj detsky hravou a ľúbivou hudbou W. A. Mozarta, ktorá už vtedy predznačovala, že z malého Amadea vyrastie génius!
Príbeh lásky dvoch mladých ľudí a ich spoločného priateľa – záhadného kúzelníka Colasa vám ponúkame v slovenskom jazyku v podaní mladých, profesionálnych umelcov.

Scenár a réžia: Jaroslav Pehal
Hudobné naštudovanie: Daniel Simandl

Minutáž: 50´

Hudobný program vhodný pre mladších žiakov II. stupňa ZŠ.


Autor: Jaroslav Pehal

Obsadenie: Andrej Vancel/Mykola Erdyk/Pavol Oravec – Bastien, Viktória Ballánová/Eva Melichaříková – Bastienka, Rastislav Kocán/Juraj Vodila/Jaroslav Pehal – Colas, Matej Vrábel – klavír

Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Wolfang Amadeus Mozart a jeho doba

Program približuje hudbu, osobnosť a dobu jedného z najväčších hudobných géniov. Výber skladieb vychádza v ústrety mentalite detí a mládeže. Približuje jednak hudbu z Mozartovho detstva, vtip a humor jeho klavírnej hudby /Turecký pochod/, no najmä duetá z opier v bohatstve hudobného výrazu od tragických nálad až po iskrivý humor.

Obsadenie: speváci (duet, tercet): Ivan Zvarík, Katarína Perencsaiová, klarinet – Aladár Jánoška, klavír – Dušan Stankovský

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)

Základy swingu a populárnej hudby na Slovensku

"Korene slovenskej populárnej hudby, alebo všetko má svoj začiatok". V programe zaznejú skladby významných aj zabudnutých slovenských autorov obdobia 30.-50. rokov 20. storočia v slovenskej populárnej hudbe.

Obsadenie: džezový súbor: trombón – Vladimír Vizár; kontrabas – Andrej Šebo; bicie, klávesy – Ján Babič; klavír – Zsolt Botoš; moderátorka, spev – Jana Orlická

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ (aj SŠ)