Katalóg kníh

Counterpoint - Palestrina Style Vol. 2

[Sign. 3521]

Choi, Young-Chui

(2012)

Eseje o opere

[Sign. 3522]

Blahynka, Miloslav

Vysoká škola múzických umení (2006)

Cesty k umeniu klavírnej hry

[Sign. 3523]

Starosta, Miloslav

(2006)

Záhady nesmrteľnej milenky

[Sign. 3524]

Vároš, Milan

Matica slovenská (2006)

Prezentácie - Konfrontácie. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných VŠMU

[Sign. 3525]

kol. autorov

Vysoká škola múzických umení (2006)

Hudobné divadlo v Košiciach 1789-1989

[Sign. 3518]

Potemrová, Mária

(1991)

Ján Cikker, Listy matke

[Sign. 3519]

Michalicová, Irena

(2017)

Counterpoint - Palestrina Style Vol. 1

[Sign. 3520]

Choi, Young-Chui

(2012)

Muzikantská rodina Hermekovcov

[Sign. 3512] Nadácia Hemerkovcov (1992)
< >