Katalóg nôt

Elégia in memoriam Milan Šimečka pre recitátora a sláčikové sexteto

[Sign. HRU-038]

Hrušovský, Ivan

(1997)

sláčikové kvarteto I.

[Sign. HRU-039]

Hrušovský, Ivan

(1985)

sláčikové kvarteto II.

[Sign. HRU-040]

Hrušovský, Ivan

(1997)

sláčikové kvarteto III.

[Sign. HRU-041]

Hrušovský, Ivan

(1997)

Magnificat octavi toni

[Sign. Z-307]

Thusius, David - Grešová, Adriana - Hulková, Marta

Obsadenie: cantus/ s, a, 2t, b
(2019)

Polní mše H. 279, Svatební košile H. 214

[Sign. Z-306]

Martinů, Bohuslav

Obsadenie: fl, cl, tn, pf, br, t, b, arm, tno, trg, tp
(2019)

Wende dich zu uns, o Herr

[Sign. BEL-027]

Bella, Ján Levoslav

Obsadenie: s, a t, b, orch
(2017)

Lieder – Dalok – Piesne

[Sign. ALB-014]

Albrecht, Alexander

Obsadenie: pf, v
(2018)

Koncert pre husle a sláčikový orchester a mol BWV 1041

[Sign. Z-304]

Bach, Johann Sebastian

Obsadenie: vn, archi, cmb
(2007)
< >