Medzinárodná skladateľská cena Ženeva 2017

Foto: Medzinárodná skladateľská cena Ženeva 2017

19. 4. 2017

Kategória: skladba pre sólový klarinet a orchester

Podmienky súťaže: vznik skladby najneskôr od mája 2014

Termín: november 2017

Miesto konania: Ženeva, Švajčiarsko

Vekový limit: do 40 rokov, nar. po 1. apríli 1977

Vstupný poplatok: 100 CHF

Uzávierka: 4. mája 2017

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na: Concours de Genève, Geneva International Music Competition, Bd de Saint-Georges 34 / CP, 268, 1211 Genève 8, Suisse (Switzerland), tel. +41 223286208, fax +41 223284366, music@concoursgeneve.ch, www.concoursgeneve.ch
« späť na zoznam Aktualizované: 19. 04. 2017