Česká filharmónia vyhlasuje Interpretačnú a skladateľskú súťaž 2018

Foto: Česká filharmónia vyhlasuje Interpretačnú a skladateľskú súťaž 2018

13. 11. 2017

Súťaž sa koná pri príležitosti 100. výročia od založenia samostatného Československa k dátumu výročia 28. októbra 2018.

Propozície súťaže

Interpretačná súťaž s názvom "Zahraj si s Českou filharmóniou"

Podmienky Interpretačnej súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť hráči na akýkoľvek hudobný nástroj vo veku do 22 rokov a speváci vo veku do 28 rokov. Víťazi vystúpia sólovo so sprievodom Českej filharmónie na koncerte konanom v roku 2018.

Súťaž sa koná v dvoch vekových kategóriách: 1. veková kategória (inštrumentalisti a speváci): do 16 rokov k 1. februáru 2018 (t. j. súťažiaci narodení po 2 februári 2002 vrátane), 2. veková kategória (inštrumentalisti): od 16 do 22 rokov k 1. februáru 2018 (t. j. súťažiaci narodení od 2. februára 1996 do 1. februára 2002 vrátane), v kategórii spev: od 16 do 28 rokov k 1. februáru 2018 (t. j. súťažiaci narodení od 2. februára 1990 do 1. februára 2002 vrátane).

Súťaž sa koná v dvoch kolách. V prvom kole budú účastníci súťažiť anonymne so sprievodom klavíra. Z prvého kola porota nominuje účastníkov do druhého kola. Víťazi súťaže inštrumentalisti ako aj speváci, si budú môcť zahrať s Českou filharmóniou.

Repertoár: Skladby pre sólový nástroj alebo spev so sprievodom orchestra podľa výberu uchádzača v trvaní od 5 do 15 minút (t. j. napr. 1 veta z inštrumentálneho koncertu ako aj dve spevácke árie). V prípade prvých viet veľkých inštrumentálnych koncertov, môže byť limit predĺžený až na 20 minút, porota má však právo výkon súťažiaceho prerušiť.

Termín konania: 1. kolá sa uskutočnia 25. – 28. februára 2018 v Sukovej sieni, Rudolfinum, Praha, Česká republika, 2. kolo sa uskutoční 3. marca 2018, Dvořáková sieň, Rudolfinum, Praha, Česká republika.

Prihlášky so životopisom, kontaktnými údajmi a uvedením zvoleného repertoáru treba poslať do 18. decembra 2017 e-mailom na adresu alena.kopecna@ceskafilharmonie.cz alebo poštou na adresu: Česká filharmonie, Alena Kopečná, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1, Česká republika.

 

Skladateľská súťaž

Zúčastniť sa jej môžu českí a slovenskí skladatelia a skladateľky, ktorí k dátumu výročia 28. októbra 2018 nepresiahnu vekovú hranicu štyridsať rokov.

Súťaž sa koná v dvoch kolách. Účastníci do 1. kola zašlú partitúru a nahrávku už existujúcej skladby väčšieho rozsahu. Nemusí ísť o orchestrálne dielo. Skladby do 1. kola súťaže treba poslať na adresu Českej filharmónie do 18. decembra 2017. Obálka označená heslom „Soutěž“ musí obsahovať tri kópie partitúry, nahrávku na CD, meno a kontaktné údaje autora. Súťažiaci musí tiež poslať partitúru vo formáte pdf a nahrávku vo formátu mp3 alebo wav na e-mailovou adresu competition@ceskafilharmonie.cz.

Z doručených skladieb vyberie porota z 1. kola tri diela, ktorých autori postúpia do 2. finálneho kola. Mená troch finalistov budú zverejnené najneskôr 5. februára 2018. Všetci traja finalisti získajú od Českej filharmónie objednávku na vytvorenie novej orchestrálnej skladby v rozsahu od 15 do 30 minút. Objednávky budú honorované čiastkou 100 000 Kč. Objednané skladby musia byť dokončené a doručené do Českej filharmónie do 28. októbra 2018.

Porota z 2. kola rozhodne o víťazovi a držiteľovi 2. a 3. ceny. Výsledky 2. kola súťaže budú zverejnené najneskôr 17. decembra 2018. Autor víťaznej skladby získa finančnú odmenu vo výške 100 000 Kč. Autor skladby, ktorá sa umiestni na 2. mieste, získa finančnú odmenu vo výške 50 000 Kč. Všetky tri skladby Česká filharmónia predvedie vo svetovej premiére na verejných koncertoch v roku 2019.

Súťaže sa nemôže zúčastniť víťaz 1. ročníka skladateľskej súťaže vyhlásenej Českou filharmóniou v roku 2014.

Ďalšie informácie o súťaži: Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1, Česká republika, competition@ceskafilharmonie.cz
« späť na zoznam Aktualizované: 20. 11. 2017