Foto: Prehrávky do Mládežníckeho orchestra Európskej únie

Prehrávky do Mládežníckeho orchestra Európskej únie

Aktuality

|

07. 09. 2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu sa prehrávky do Mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO) neuskutočnia vo zvyčajnom režime, ale v online forme.

V prvom kole uchádzači predložia video s max. 4.minútovou sólovou skladbou podľa vlastného výberu (klavírny sprievod výhodou) a dvoma orchestrálnymi úryvkami (pozor, video musí byť realizované v jednom zábere). Každé video bude následne hodnotiť odborník na daný nástroj. Úspešní uchádzači postúpia do druhého kola, ktoré prebehne naživo online. V záujme zachovania objektivity budú všetky prehrávky zaznamenené na video, aby ich bolo možné vzájomne porovnávať.

Dôležitá poznámka: do orchestra pre rok 2021 sú pozvaní aj minuloroční členovia, ktorí nemali možnosť absolvovať plánované aktivity a fyzicky vystupovať, z tohto dôvodu je k dispozícii obmedzený počet miest.

Vekový limit: 16 – 26 rokov

Link na online prihlášku

Uzávierka prihlášok: 30. 9. 2020

Kompletné informácie o prehrávkach 

x