Foto: Zomrel Bartolomej Buráš (1951 – 2021)

Zomrel Bartolomej Buráš (1951 – 2021)

Aktuality

|

11. 02. 2021

Dňa 11. 2. 2021 nás opustil hudobník, pedagóg a významná osobnosť košického hudobného života Bartolomej Buráš.

Na Konzervatóriu v Košiciach študoval hru na fagote v triede R. Krajču (1968 – 1973). Štúdiá na pražskej AMU absolvoval v dvoch odboroch – hra na fagote a dirigovanie. Od roku 1979 začal vyučovať na Konzervatóriu v Košiciach, kde bol od roku 1991 zástupcom riaditeľa a v období 1994 – 2019 jeho riaditeľom. V rokoch 1972 – 1973 pôsobil aj ako člen Štátnej filharmónie Košice v pozícii hráča na 2. fagot.

Pedagogicky pôsobil aj v Kňazskom seminári v Spišskej kapitule a po vzniku teologickej fakulty v Košiciach, kde niekoľko rokov vyučoval liturgický spev. S dirigentskou taktovkou sa predstavil na mnohých koncertoch Štátnej filharmónie Košice, ale najmä na koncertoch školy, kde viedol symfonický a komorný orchester, s ktorým, okrem bohatej koncertnej činnosti na slovenských koncertných pódiách, absolvoval koncertné turné vo viacerých štátoch Európy (Španielsko, Švédsko, Taliansko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko...). S akordeónovým a Brass orchestrom úspešne reprezentoval konzervatórium v Mexiku a Japonsku.

Počas svojej činnosti získal mnohé ocenenia nielen na medzinárodných súťažiach s orchestrom, ale aj ocenenie primátora mesta Košice a v roku 2000 osobné ocenenie Fra angelico za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

Košický hudobný život obohacoval aj ako zbormajster Košického speváckeho zboru učiteľov, Ženského komorného zboru učiteliek, Zboru sv. Cecílie. Autorsky sa podieľal na vydaní publikácie – výbere najobľúbenejších slovenských ľudových piesní V richtárovej studni, ktoré zostavil Michal Repovský (ORIENS, 1995).

x