Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 1, p. 27 – 62

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 8

 • 2018

  FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, year 15, no. 3 – 4, p. 24 – 25

 • 2016

  MAŤO, Peter: Eurokontext.sk 2016

  Baletné konfrontácie

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 48

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 38 – 39

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

  DVA-JA 2

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 8

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 6

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 14 – 15

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 8

 • 2013

  HORKAY, Tamás: BHS 2013

  Kontemplujúci pohľad Soozvuku

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 6

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 3

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 35

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti

  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 12

 • 2012

  KATINA, Peter: Hudba novej chuti

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 9

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

 • 2011

  TÓTH, Miro: SHORT CIRCUIT: Zblízka. Výber slovenskej elektronickej a experimentálnej hudby 2011

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 45

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2011. 07: VENI ACADEMY

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 15 – 16

 • 2003

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Peter Groll: Hudba k filmu Quartétto [rozhovor]

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 7

x