Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2016

  JURÍK, Marián a kol.: Hudobný terminologický slovník [elektronický zdroj]

  Slovak Library for the Blind of Matej Hrebenda in Levoča, Levoča
  (1 CD-ROM, hudobná encyklopédia)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849

  Typopress, Košice
  (209 s., 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849

  Typopress, Košice
  (s. 213 – 611, 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)

 • 2011

  Ladislav Holoubek prvé pôsobenie v Štátnom divadle v Košiciach v rokoch 1955 – 1958

  (premiéra Cikkerovej opery Beg Bajazid v zrkadle dobovej tlače)

  (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice, p. 26 – 37
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)

 • 2009

  Daniel Georg Speer – umelec svojej doby: muzikant – trubač, učiteľ, skladateľ a spisovateľ

  Košické historické zošity 19/2009, 2009, State Regional Archives, Košice, p. 3 – 10

 • 2008

  Slovo na úvod

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice, p. 3
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

 • 2008

  Zo zákulisia premiéry Suchoňovej opery Krútňava

  Krútňava v spomienkach dirigenta Ladislava Holoubka

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice, p. 38 – 46
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

 • 2008

  Suchoňove návštevy a jeho hudba v Košiciach

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Košice, p. 5 – 14
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

 • 2006

  Muzikantská rodina Kubelíkovcov v Košiciach

  Kubelík z Teba nebude!

  Príčiny, konfrontácie, následky. Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí (s optikou na Košice a východoslovenský región). Zborník referátov z 2. muzikologickej konferencie, 2006, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice, p. 72 – 87
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 6)

 • 1996

  BUKOVINSKÁ, Júlia a kol.: Konzervatórium v Košiciach v rokoch 1986 – 1996

  Hemerkovci Foundation in Košice, Košice
  (83 s., 1. vyd.)

 • 1969

  JURÍK, Marián (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby

  Obzor, Bratislava
  (641 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2013

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II.

  Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 12)

 • 2013

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. Slovenská hudba 20. storočia. 5. diel

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (110 s., 1. vyd.)

 • 2011

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I.

  Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)

 • 2004

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach

  Zborník referátov z muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24. novembra 2004, v rámci 2. Festivalu súčasného umenia Košice

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (102 s., 1. vyd.)

 • 2003

  BUKOVINSKÁ, Júlia – BONKOVÁ, Hana (zost.): 1. Festival súčasného umenia Košice 2003

  [programový bulletin]

  Košice
  (27 s., 1. vyd., odborné texty: Júlia Bukovinská, Mária Kornucíková)

 • 2002

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 3

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (73 s., 1. vyd.)

 • 2002

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. 20. storočie. 4. diel

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Amadeo Music, Košice
  (2006 – 128 s., 2. vyd., 2002 – 128 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)

 • 2001

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Romantizmus. 3. diel

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Amadeo Music, Košice
  (2005 – 128 s., 2. vyd., 2001 – 127 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)

 • 2000

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Barok – Klasicizmus. 2. diel

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Amadeo Music, Košice
  (2004 – 102 s., 2. vyd., 2000 – 1. vyd.)

 • 1999

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov

  Košice
  (88 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Starovek – Stredovek – Renesancia. 1. diel

  Hemerkovci Foundation in Košice, Amadeo Music, Košice
  (2004 – 60 s., 2. vyd., 1999 – 1. vyd.)

 • 1997

  LENGOVÁ, Jana – BUKOVINSKÁ, Júlia (ed.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej

  Hemerkovci Foundation in Košice, Košice
  (82 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Books

 • 2018

  Štátna filharmónia Košice – 50 rokov

  Košice
  (67 s., 1. vyd., jubilejná publikácia)

 • 2013

  Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (295 s., 1. vyd., fotogr., monografia)

 • 2009

  Cesta za snom: František Balún

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (74 s., 1. vyd., fotogr., tab., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 10, František Balún, 1948, slovenský operný spevák, biografia)

 • 2008

  Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (109 s., 1. vyd., fotogr., noty, Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 9, Ferdinand Šteller-Šteliar, 1897 – 1982, slovenský literárny historik, lingvista, hudobný skladateľ, folklorista, biografia)

 • 2007

  Augustín Procházka (1907 – 1992): Ponorený do sveta hudby

  Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice
  (126 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., faksim., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 7, Augustín Procházka, 1907 – 1992, violončelista, hudobný pedagóg, Slovensko, monografia, biografia)

 • 2005

  BONKOVÁ, Hana – BUKOVINSKÁ, Júlia – KLEIN, Július: 50 KHJ

  Košice
  (133 s., 1. vyd., Košická hudobná jar, Štátna filharmónia Košice, jubilejná publikácia)

 • 2003

  BUKOVINSKÁ, Júlia – PODRACKÝ, Igor: Košické kvarteto

  Košice
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 4)

 • 2001

  Konzervatórium Košice 1951 – 2001

  Foundation of Conservatory, Košice, Košice
  (277 s., 1. vyd., fotogr., dejiny, jubilejná publikácia)

 • 1992

  POTEMROVÁ, Mária – MARENČINOVÁ, Edita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Muzikantská rodina Hemerkovcov

  Regional Society, Slovak Music Union, Hemerkovci Foundation in Košice, Košice
  (28 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2008

  V trinástej komnate Augustína Procházku

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 7, p. 16 – 18

 • 2006

  BUKOVINSKÁ, Júlia – BODNÁR, Norbert: Netreba toľko slov-

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 6, p. 37

 • 2006

  Vladimír Čuchran: The Best Of Accordion World

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 3, p. 38

 • 2005

  50. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 7 – 8, p. 17 – 20

 • 2005

  50 Košických hudobných jarí

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 4, p. 10 – 11

 • 2005

  50. ročník festivalu KHJ

  Best Magazín, 2005, year 2, no. 7, p. 48 – 49

 • 2004

  Štefan Čurilla

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 7 – 8, p. 8
  (Štefan Čurilla – hudobný kritik, publicista)

 • 2004

  Jubileá: Jozef Podprocký

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 6, p. 3 – 4
  (Jozef Podprocký – skladateľ)

 • 2003

  Edita Marenčinová

  Chýr z Košíc

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 2, p. 3

 • 2002

  Košické Konzervatórium v dozvukoch jubileí

  Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, year 52, no. 10, p. 12

 • 1996

  Prof. Mária Hemerková (30. 10. 1900 – 29. 1. 1996)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 5, p. 6

 • 1995

  Palma víťazstva z Brna

  Konzervatoristka Zuzka Rzounková žne úspechy

  Košický večer, 17. 7. 1995, Košice, year 6 (28), no. 136, p. 3

 • 1994

  Talentovaná organistka

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 5, p. 3
  (Monika Melcová, absolventský koncert, Košice, 25. 1. 1994)

 • 1993

  Symfonický orchester Konzervatória v Košiciach

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 7, p. 5

 • 1993

  Dni Hemerkovcov ’92 v Košiciach

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 3, p. 5

 • 1993

  DZEMJANOVÁ, Emília – BUKOVINSKÁ, Júlia: Emília Dzemjanová: Byť prospešná

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 2, p. 3

 • 1993

  Jubilant Ladislav Holoubek

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 15, p. 8

 • 1993

  Tridsiata ôsma Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 15, p. 5

 • 1992

  Marcové koncerty v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 9, p. 4

 • 1992

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 7, p. 4

 • 1992

  Január v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 5, p. 4

 • 1992

  37. Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 14, p. 4

 • 1992

  Akordeónový orchester košického konzervatória

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 13, p. 5

 • 1991

  Január v ŠFK

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 6, p. 4
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1991

  ŠFK v závere roka

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 3, p. 4

 • 1991

  Začiatok koncertnej sezóny v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 24, p. 6

 • 1991

  Zo stretnutia v Košiciach

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 2, p. 2

 • 1991

  Koncert poslucháčov VŠMU v Košiciach

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 17, p. 3

 • 1991

  Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 14, p. 4

 • 1991

  Podprocký – jediný súčasník

  Na margo 36. ročníka Košickej hudobnej jari

  Slovenský východ, 29. 6. 1991, Košice, year 1 (20), no. 151, p. 5

 • 1991

  Večne živá téma

  Balet Štátneho divadla v Košiciach uviedol Maškarádu a Trojrohý klobúk

  Slovenský východ, 1991, Košice, year 1, no. 4 (5. 1.), p. 4

 • 1990

  Februárové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 7, p. 4

 • 1990

  Výchovné koncerty – súčasť estetickej výchovy

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 6, p. 7

 • 1990

  ŠFK v septembri a októbri

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 25, p. 3
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1990

  Dvadsiaty Medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 14, p. 4

 • 1990

  Marcové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 11, p. 4

 • 1990

  Najväčší zážitok poskytol Jiří Stivín

  Marec na pódiu Štátnej filharmónie v Košiciach

  Východ, 1990, Košice, year 1, no. 83 (7. 4.), p. 4

 • 1990

  Breiner – dirigent, klavirista, skladateľ

  Február na pódiu košickej Štátnej filharmónie

  Východ, 1990, Košice, year 1, no. 59 (10. 3.), p. 4

 • 1990

  Pestrý a vyrovnaný

  Vraciame sa k 20. medzinárodnému organovému festivalu

  Východ, 1990, Košice, year 1, no. 157 (7. 7.), p. 4

 • 1990

  V službách hudobnej kultúry

  Ľudmila Kojanová – kultivovaný typ klaviristky

  Východ, 1990, Košice, year 1, no. 139 (15. 6.), p. 4

 • 1989

  Hold umeleckej osobnosti

  Slávnostný večer k jubileu Ladislava Holoubka

  Pravda, 1989, Bratislava, year 70, no. 22 (26. 1.), p. 5

 • 1989

  Umením aj vychovávať

  Košická štátna filharmónia v roku svojho jubilea

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 38, no. 92 (19. 4.), p. 3

 • 1989

  Bohatá nádielka mladým

  Nad koncertami uplynulého mesiaca v Štátnej filharmónii v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 38, no. 69 (22. 3.), p. 4

 • 1989

  Interpret, pedagóg i teoretik

  Nad dielom košického rodáka dr. Ferdinanda Klindu

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 38, no. 49 (27. 2.), p. 4

 • 1989

  Priestor i pre hostí

  Januárové koncerty košickej Štátnej filharmónie Košice

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 38, no. 33 (8. 2.), p. 4

 • 1989

  Vyváženosť klasiky s modernou

  Na okraj symfonických koncertov tohoročnej KHJ

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 38, no. 156 (5. 7.), p. 4

 • 1989

  Lyrika dominovala

  Odštartovala Košická hudobná jar

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 38, no. 120 (24. 5.), p. 4

 • 1989

  Ide o partnerstvo

  Diskutujeme o mladých s mladými i staršími vedeckými pracovníkmi

  Nové Slovo, 1989, Bratislava, year 31, no. 44, p. 8

 • 1989

  Novoročný koncert Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 8, p. 3

 • 1989

  ŠFK v októbri

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 25, p. 3
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1989

  Devätnásty Medzinárodný organový festival

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 14, p. 3

 • 1989

  Klasicistické diela...

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 11, p. 4

 • 1988

  Pestrý program

  Február na pôde Štátnej filharmónie Košice

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 75 (30. 3.), p. 4

 • 1988

  K Mesiacu priateľstva

  Ohliadnutia sa za koncertným novembrom

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 302 (23. 12.), p. 4

 • 1988

  Vrelý vzťah k ľuďom

  K životnému jubileu národného umelca Eugena Suchoňa

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 235 (5. 10.), p. 4

 • 1988

  Cez úskalia hudby

  Vstup Štátnej filharmónie Košice do jubilejnej 20. sezóny

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 217 (14. 9.), p. 4

 • 1988

  Vedomosti, skúsenosť a umelecká fantázia

  Zaslužilý umelec Ladislav Holoubek jubiluje

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 189 (12. 8.), p. 4

 • 1988

  Hostia potešili

  Po 33. ročníku Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 157 (6. 7.), p. 4

 • 1988

  Záruka umeleckých hodnôt

  Po 18. ročníku Medzinárodného organového festivalu

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 122 (26. 5.), p. 4

 • 1988

  Úspešná premiéra Norberta Bodnára

  Po prvom dni Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 111 (13. 5.), p. 4

 • 1988

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 7, p. 4

 • 1988

  Dvadsiaty (Tridsiaty) tretí ročník Košickej hudobnej jari

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 15, p. 8

 • 1987

  Brucknerova symfónia

  Otvárací koncert Štátnej filharmónie v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, year 36, no. 240 (13. 10.), p. 4

 • 1987

  Súzvuk so svetom

  Nad dramaturgiou 19. sezóny Štátnej filharmónie v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, year 36, no. 235 (7. 10.), p. 4

 • 1987

  Záver koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 16, p. 5

 • 1987

  Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 15, p. 1

 • 1987

  MARTINČEKOVÁ, Dita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 15, p. 1, 3

 • 1987

  Košická hudobná jar

  Organové koncerty

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 15, p. 3

 • 1987

  Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 11, p. 7

 • 1986

  Príležitosť pre domácich

  Nad symfonickými koncertmi XXXI. Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 143 (20. 6.), p. 4

 • 1986

  Koncerty nesklamali

  Skončil sa medzinárodný organový festival

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 111 (14. 5.), p. 4

 • 1985

  Spontánny záujem

  Skončila sa Košická hudobná jar

  Práca, 1985, Bratislava, year 40, no. 138 (14. 6.), p. 6

 • 1985

  Súzvuk mladosti a krásy

  Úspech košických a prešovských vysokoškolákov na prvom festivale

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, year 34, no. 263 (7. 11.), p. 4

 • 1984

  Roky hľadania a rastu

  Ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove jubiluje

  Východoslovenské noviny, 1984, Košice, year 33, no. 132 (6. 6.), p. 4
  (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove)

 • 1983

  ALBRECHT, Ján – BUKOVINSKÁ, Júlia: Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

  Tvorba

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 6, p. 3

Bibliografia

 • 2009

  SCHINDLER, Agata: Júlia Bukovinská: Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 11 – 12, p. 57 – 58

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 8, p. 39

 • 2006

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Júlia Bukovinská (30. 3. 1956)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 4, p. 26

x