Profil osobnosti

Foto: Pavol Tonkovič Autor: Rastislav Polák

Pavol Tonkovič

13. 1. 1907 Podkonice – 22. 5. 1980 Bratislava

vážna hudba, folklór
redaktor
skladba, aranžovanie, dirigovanie
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1924 – 1927
Učiteľský ústav v Banskej Bystrici (klavír, organ, husle – Viliam Figuš-Bystrý)
1930 – 1935
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (husle – Norbert Kubát)
1935 – 1939
Pedagogická akadémia v Bratislave
1941, 1943
štátne skúšky z hry na husliach, klavíri, organe a zo spevu
1950 – 1953
účasť na seminároch hudobnej vedy a filozofie na FFUK, neskôr dirigovanie a spev na VŠMU (Václav Talich)
1939 – 1945
pedagóg na Učiteľskom ústave v Bratislave
1945 – 1949
vedúci oddelenia ľudovej hudby v košickom rozhlase
1949 – 1951
spoluzakladateľ a prvý umelecký vedúci SĽUKu
1951 – 1954
vedúci redakcie ľudovej hudobnej tvorby v bratislavskom rozhlase
1954 – 1966
dirigent súboru ĽUT (Ľudovej umeleckej tvorivosti)

Pavol Tonkovič pôsobil ako učiteľ a profesor hudby na viacerých slovenských školách (Filipov, Pohronská Polhora, Brezno, Svätý Jur, Bratislava).

Diela

  • orchester
  • Podtatranské obrázky

    Scénická hudba pre symfonický orchester
    1962 OBSADENIE: orch
  • Jánošíkove dni v Terchovej

    Znelka folklórnych slávností v Terchovej
    1979 OBSADENIE: orch
  • hudba pre divadlo
  • Statky-zmätky

    Scénická hudba k rovnomennej divadelnej hre J. Gregora-Tajovského
    1956
  • Čarodejná píšťalka

    Scénická hudba k rozprávke pre ľudovú hudbu a dievčenskú skupinu
    1966 OBSADENIE: CF, folkb
  • inštrumentálne úpravy folklóru
  • Myjavské čardáše

    Inštrumentálna kompozícia pre ľudový orchester
    OBSADENIE: folkb
  • Prievalská

    Hudba k tancu
    OBSADENIE: folkb
  • A na medzi čerešenka

    Úprava ľudovej piesne pre ľudový inštrumentálny súbor
    1947 OBSADENIE: folkb
  • Zo Štrby do Východnej

    Úprava ľudovej piesne
    1947 OBSADENIE: folkb
  • Čupči chlapci

    Variácie na tému detvianskeho tanca pre ľudovú hudbu
    1952 OBSADENIE: folkb
  • Vrchárska nálada (Vrchársky plač)

    Inštrumentálna kompozícia pre ľudovú hudbu a cimbal
    1952 OBSADENIE: zmb, folkb
  • Čupči starká

    Variácie na tému detvianskeho párového tanca pre ľudovú hudbu
    1953 OBSADENIE: folkb
  • Na tanci v Šariši

    Montáž tanečných piesní pre ľudovú hudbu
    1954 OBSADENIE: folkb
  • Čerana

    Šarišská polka pre ľudovú hudbu
    1956 OBSADENIE: folkb
  • Na Demetera na Kokave

    Inštrumentálna kompozícia pre ľudovú hudbu
    1956 OBSADENIE: folkb
  • Na lúke, na poli

    Pásmo hudby, spevu a tanca z Horehronia pre orchester ľudových nástrojov
    1956 OBSADENIE: folkb
  • Na Kysuciach pri muzike

    Tanečná kompozícia pre ľudovú hudbu
    1957 OBSADENIE: folkb
  • Šarišský verbunk

    Tanec pre ľudovú hudbu
    1957 OBSADENIE: folkb
  • Išli hudci horou

    Fantázia z kokavských kolešní pre ľudový inštrumentálny súbor
    1958 OBSADENIE: folkb
  • Na vaľašskom tanci (Valáškovia muziku konali)

    1959 OBSADENIE: folkb
  • Verbunk od Branova

    Inštrumentálna skladba pre ľudovú hudbu
    1959 OBSADENIE: folkb
  • Ceperka. Šarišská polka

    Inštrumentácia ľudového tanca z východného Slovenska pre ľudový súbor
    1960 OBSADENIE: folkb
  • Myjavská nálada

    Inštrumentálna kompozícia pre ľudový súbor
    1965 OBSADENIE: folkb
  • Okolo venca

    Hudobný obrázok pre ľudovú hudbu
    1965 VYDAVATEĽ: Osvetový ústav
    OBSADENIE: folkb
  • Olaská

    Cigánsky tanec zo Šariša pre ľudovú hudbu
    1965 OBSADENIE: folkb
  • Starosvetské vrchárske "nôty skríža"

    Inštrumentálna skladba pre ľudovú hudbu
    1965 OBSADENIE: folkb
  • Zábavy v zime

    Tanečný suita, scénická hudba k hrám a tancom
    1967 OBSADENIE: folkb
  • Brnkacia – Zrážajova nôta

    Inštrumentálna kompozícia pre ľudový súbor
    1968 OBSADENIE: folkb
  • Csárda ellőt (Pred krčmou)

    Inštrumentálna kompozícia pre ľudový súbor
    1969 OBSADENIE: folkb
  • Kamarátska

    Dumka a pochod pre ľudový inštrumentálny súbor
    1969 OBSADENIE: folkb
  • Starosvetská polka

    Inštrumentálna skladba pre ľudovú hudbu
    1969 OBSADENIE: folkb
  • Konope

    Úprava ľudovej piesne z Kysáča v Juhoslávii
    1970 OBSADENIE: folkb
  • Okolo mlyna

    Úprava ľudovej piesne z Kysáča v Juhoslávii
    1970 OBSADENIE: folkb
  • Myjavci na tanci

    Tanečná kompozícia pre ľudovú hudbu
    1971 OBSADENIE: folkb
  • Sedlácka od Trenčína

    Hudba k tancu pre ľudový súbor
    1973 OBSADENIE: folkb
  • Na zbojníckom tanci

    Tanečná kompozícia pre ľudový súbor Dimitrovec
    1976 OBSADENIE: folkb
  • Okolo Tarnavy

    Úprava ľudovej piesne pre súbor Technik
    1976 OBSADENIE: folkb
  • Tenigres

    Variácie ľudovej piesne
    1976 OBSADENIE: folkb
  • Treba by nam

    1976 OBSADENIE: folkb
  • Čardáš Šej-haj

    Inštrumentálna kompozícia pre ľudový súbor
    1980 OBSADENIE: folkb
  • Montáž ľudových piesní pre ľudový súbor

    1986–1987 OBSADENIE: folkb
  • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
  • Ej, hoscina, hoscina

    Úprava východoslovenskej ľudovej piesne pre spev a ľudový súbor
    OBSADENIE: v, folkb
  • Jánošíkovská tradícia

    Suita pre sóla, zbory a orchester
    OBSADENIE: vv, CM, folkb
  • Ľudové piesne z Važca

    Úpravy ľudových piesní pre spev a ľudovú hudbu
    OBSADENIE: v, folkb
  • Slovenské ľudové piesne

    Úpravy ľudových piesní pre sóla a ľudovú hudbu
    OBSADENIE: vv, folkb
  • Súčanské svadobné

    Montáž svadobných piesní pre spev a ľudovú hudbu
    OBSADENIE: v, folkb
  • Bula ja na odpust

    Úprava ľudovej piesne z východného Slovenska pre sólový alt a ľudový inštrumentálny súbor
    1946 OBSADENIE: a, folkb
  • Ked sme prišli na vešele

    Úprava ľudovej piesne z východného Slovenska pre spev a ľudový súbor
    1946 OBSADENIE: v, folkb
  • Niet krajšieho miestečka

    Úprava ľudovej piesne pre ženský zbor a ľudový súbor
    1946 OBSADENIE: CF, folkb
  • Otvor milá, otvor

    Úprava ľudovej piesne pre spev a ľudový súbor
    1946 OBSADENIE: v, folkb
  • Počalo sen nam

    Úprava ľudovej piesne pre tenor a dychovú hudbu
    1946 OBSADENIE: t, ottoni
  • Prišli mi noviny

    Úprava ľudovej piesne pre spev a ľudový súbor
    1946 OBSADENIE: v, folkb
  • Slovenské ľudové tance (vrchárske)

    Úpravy ľudových tancov pre ľudový inštrumentálny súbor a mužský a ženský zbor
    1946 OBSADENIE: CMa, CF, folkb
  • Štyri kone na dvore

    Úprava ľudovej piesne pre spev a ľudový súbor
    1946 OBSADENIE: v, folkb
  • Tam z tej strany hája

    Úprava ľudovej piesne pre ženský zbor a ľudový súbor
    1946 OBSADENIE: CF, folkb
  • A nad vodou krak

    Úprava slovenskej ľudovej piesne pre spev a ľudový inštrumentálny súbor
    1947 OBSADENIE: v, folkb
  • Dobrý pastier sa narodil

    Vianočná koleda na slová Antona Cígera pre sólový bas, mužský zbor a ľudovú hudbu
    1947 TEXT: A. Cíger
    OBSADENIE: b, CMa, folkb
  • Hej, spievaj vtúčku v lese

    Úprava slovenskej ľudovej piesne pre spev a ľudový súbor
    1947 OBSADENIE: v, folkb
  • Morena

    Úprava ľudovej piesne pre spev a ľudový súbor
    1947 OBSADENIE: v, folkb
  • Ozvena z Lendaku

    Úprava ľudovej piesne pre sólový tenor a ľudový súbor
    1947 OBSADENIE: t, folkb
  • Poďme chlapci na Šuňavu

    Úprava ľudovej piesne pre spev a ľudovú hudbu
    1947 OBSADENIE: folkb
  • Redovi

    Svadobný tanec z východného Slovenska pre sólový barytón a ľudovú hudbu
    1947 OBSADENIE: br, folkb
  • Tie lendacké dievky

    Úprava ľudovej piesne pre sólový alt a ľudový súbor
    1947 OBSADENIE: a, folkb
  • Tri ľudové piesne (Slovenské ľudové piesne)

    Úprava ľudových piesní pre ženský, detský zbor a ľudový súbor
    1947 OBSADENIE: CF, CB, folkb
  • Úprava ľudovej piesne pre detský zbor a ľudovú hudbu

    1947 OBSADENIE: CB, folkb
  • Úprava ľudovej piesne z východného Slovenska

    pre spev a ľudový súbor
    1947 OBSADENIE: v, folkb
  • Z východnianskej krčmičky

    Úprava ľudovej piesne pre sólový tenor a ľudový súbor
    1947 OBSADENIE: t, folkb
  • Hej, nemám nič

    Úprava ľudovej piesne z východného Slovenska pre sólo, zbor a ľudový súbor
    1948 OBSADENIE: v, CM, folkb
  • S Krista pána krev tečie

    Veľkonočná koleda-balada pre sólo, zbor a ľudovú hudbu
    1948 OBSADENIE: v, CM, folkb
  • Tri slavianske piesne

    Úpravy ľudových piesní pre spev a ľudový súbor
    1948 OBSADENIE: v, folkb
  • Do krutu a do šaflika

    Zmes tanečných ľudových piesní zo Spiša pre spev a ľudový orchester
    1951 OBSADENIE: v, folkb
  • Tri piesne zo Štrby

    Úpravy ľudových piesní pre sóla, zbor a ľudový súbor
    1952–1957 OBSADENIE: vv, CM, folkb
  • Vianočné koledy a štedrivky

    Úpravy pre spev a ľudovú hudbu
    1953 OBSADENIE: v, folkb
  • Važecký krut

    Montáž piesní pre sóla, zbor a orchester
    1954 OBSADENIE: vv, CM, orch
  • Veselica na Horehroní (Veselica z Pohorelej)

    Montáž tanečných piesní pre sóla, zbor a ľudovú hudbu
    1955 OBSADENIE: vv, CM, folkb
  • Vrtkavé tance z Trenčianska

    Zmes tanečných piesní pre spev a ľudový súbor
    1955 OBSADENIE: v, folkb
  • Debnári idú

    Úprava ľudovej piesne zo západného Slovenska pre spev a ľudový orchester
    1956 OBSADENIE: v, folkb
  • Hojdana

    Spevy a tance spod Babej hory pre sóla, zbory a ľudový orchester
    1956 OBSADENIE: vv, CM, folkb
  • Šťastie, zdravie

    Úprava vianočnej koledy pre miešaný zbor a ľudový orchester
    1956 OBSADENIE: CM, folkb
  • Terchovské nôty

    Úprava ľudových piesní z Terchovej pre ženský a mužský zbor a ľudovú hudbu
    1956 OBSADENIE: CF, CMa, folkb
  • Goral jo s'e, goral

    Úprava slovenskej ľudovej piesne z hornej Oravy pre sólový tenor a ľudovú hudbu
    1957 OBSADENIE: t, folkb
  • Tanečné piesne z Trenčianska

    Zmes tanečných ľudových piesní pre spevy a ľudový súbor
    1957 OBSADENIE: vv, folkb
  • Zasadzjel som

    Ľudová pieseň zo Žakaroviec pre sólový spev a ľudovú hudbu
    1957 OBSADENIE: v, folkb
  • Išiel Janík

    Úprava ľudovej piesne z Branova pre sóla, zbor a orchester ľudových nástrojov
    1959 OBSADENIE: vv, CM, folkb
  • Východoslovenské piesne a tance (Spevy a piesne z východného Slovenska)

    Zmes tanečných piesní pre ženské sóla, zbor a ľudovú hudbu
    1959 OBSADENIE: vv, CM, folkb
  • Išlo dievčatko

    Ľudový valčík zo Spiša pre sólový alt, miešaný zbor a ľudový orchester
    1960 OBSADENIE: a, CM, folkb
  • Svadobné veselie na Orave

    Zmes svadobných piesní zo Žaškova pre soprán, tenor, alt, ženský a mužský zbor a ľudový orchester
    1961 OBSADENIE: s, t, a, CF, CMa, folkb
  • Ej, prid do nas, šuhaju

    Úprava ukrajinskej ľudovej piesne pre mezzosoprán a ľudový súbor
    1965 OBSADENIE: ms, folkb
  • Ja som rada

    Úprava ľudovej piesne od Trenčína pre sólový spev a ľudovú hudbu
    1965 OBSADENIE: v, folkb
  • Kolym bula mala

    Úprava ukrajinskej ľudovej piesne pre sólový soprán a ľudový súbor
    1965 OBSADENIE: s, folkb
  • Goralská polka

    pre sólový barytón a ľudovú hudbu
    1966 OBSADENIE: br, folkb
  • Dožinky

    Hudobno-scénická kompozícia k pásmu Letné a jesenné zvyky pre spev a ľudovú hudbu
    1968 OBSADENIE: v, folkb
  • Jánske ohne (Jánsky tanec)

    Hudobno-scénická kompozícia k pásmu Letné a jesenné zvyky pre spev a ľudovú hudbu
    1968 OBSADENIE: v, folkb
  • Jarmok (Na jarmoku)

    Hudobno-scénická kompozícia k pásmu Letné a jesenné zvyky pre spev a ľudovú hudbu
    1968 OBSADENIE: v, folkb
  • Fašiangová

    Úprava fašiangovej ľudovej piesne pre spev a ľudový súbor
    1969 OBSADENIE: v, folkb
  • Mati moja, mati

    Úprava slovenskej ľudovej piesne pre sólový soprán a ľudový orchester
    1969 OBSADENIE: s, folkb
  • Hej, ovce moje, ovce

    Podkonická ľudová pieseň pre sólový barytón, malú ľudovú hudbu, fujaru a zvonce
    1970 OBSADENIE: br, fu, cio, folkb
  • Jánska

    Úprava obradnej ľudovej piesne pre sólo, zbor a ľudový orchester
    1970 OBSADENIE: v, CM, folkb
  • S fujarou pred muzikou

    Tri ľúbostné piesne od Zvolena pre sólový barytón, ľudovú hudbu a fujaru
    1970 OBSADENIE: br, fu, folkb
  • Košice, Košice

    Úprava východoslovenskej ľudovej piesne pre spev a ľudový orchester
    1976 OBSADENIE: v, folkb
  • Kulajte sa

    Tanec šuchom pre spev a ľudový orchester
    1976 OBSADENIE: v, folkb
  • Na pohronskej strune

    Montáž pre spev a ľudový súbor
    1976 OBSADENIE: v, folkb
  • Svadobné z Podkoníc

    Zmes svadobných piesní pre ženský zbor a ľudovú hudbu
    1976 OBSADENIE: CF, folkb
  • Zoťali brezu

    Úpravy ľudových piesní pre spev, ľudovú hudbu a fujaru
    1976 OBSADENIE: v, fu, folkb
  • úpravy folklóru pre zbor a cappella
  • Ľudové piesne

    Úprava ľudových piesní z východného Slovenska pre zbor
    OBSADENIE: CM
  • Päť slovenských ľudových piesní

    pre ženský a detský zbor
    1953 VYDAVATEĽ: Slovenské ústredie ĽUT
    OBSADENIE: CB, CF
  • Spevy oravských dievok

    Zmes oravských piesní pre dievčenskú skupinu
    1957 OBSADENIE: CF
  • Päť slovenských ľudových piesní

    pre detský zbor
    1965 VYDAVATEĽ: Slovenské ústredie ĽUT
    OBSADENIE: CB
  • mužský zbor
  • Častuška o zemľanke

    1951 TEXT: P. Púčik
    OBSADENIE: CMa
  • hudba pre rozhlas
  • Svadba v Sitne

    Scénická hudba k rozhlasovej hre Jozefa Horáka pre ľudový orchester
    1961 OBSADENIE: folkb
  • Hrejivé zamyslenie

    Scénická hudba k rozhlasovému pásmu L. Ťažkého pre miešanú družinu, orchester ľudových nástrojov, fujaru a pastiersku trúbu
    1966 OBSADENIE: CM, fu, folkb
  • hudba k filmu
  • Jánošík

    1954

Bibliografia

  • Knižné monografie
  • DEMO, Ondrej: Pavol Tonkovič : pedagóg, folklorista, zberateľ, redaktor, dirigent, skladateľ
    2013 Hudobné centrum, Bratislava 2013
  • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
  • DEMO, Ondrej: Pavol Tonkovič
    2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 24–25
  • ČERVENÁ, Ľudmila: Pavol Tonkovič. Personálna bibliografia
    1994 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1994
  • Personálna bibliografia
  • Horehronie
    1984 Variačná technika predníkov oblastí západného, stredného a východného Slovenska, Osvetový ústav, Bratislava 1984
  • Môj vzťah k ľudovej piesni
    1975 Slovenskí skladatelia o ľudovej piesni, Československý rozhlas, Bratislava 1975
  • 40 rokov ľudovej hudby v rozhlase na Slovensku
    1966 Obzor, Bratislava 1966
  • Močarany-Kendice, Východná
    1962 Antologie československého folklóru, Supraphon, Praha-Bratislava 1962
  • Na pohronskej strune
    1960 Osvetový ústav, Bratislava 1960
  • Terchovské nôty
    1957 Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, Bratislava 1957
  • Slovenské ľudové piesne
    1957 Smena, Bratislava 1957
  • Spevy z Oravy
    1954 Osveta, Martin 1954

Diskografia

  • Foto: Orchester ľudových nástrojov Čs. rozhlasu v Bratislave ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV ČS. ROZHLASU V BRATISLAVE
    1979 LP – Opus 9117 0749
    1. Igor Bázlik: Nôty moje, nôty
      Jozef Peško (fu), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
    2. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme
      Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
    3. Štefan Molota: Strigônske melódie
      Štefan Molota (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
    4. Ivan Dubecký: Gajdošu, gajdošu
      Jozef Peško (v), Anton Vranka (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
    5. Ivan Dubecký: Dve piesne od Trenčína
      Lýdia Fajtová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
    6. Jaroslav Jurášek: Primášová pieseň
      Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
    7. Pavol Tonkovič: Vrchárska nálada (Vrchársky plač)
      Miroslav Dudík (umv.), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
    8. Igor Bázlik: Hej, zaspievalo vtáča
      Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
    9. Július Letňan: Kokavská píšťalka
      Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
    10. Tibor Andrašovan: Kamaráti moji
      Anton Kúrňava (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
    11. Ivan Dubecký: Goralská muzika
      Jozef Peško (fsch), Miroslav Vlado (fsch), Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

Ocenenia

  • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
    2006
    Zápis do Zlatej knihy SOZA


« späť na zoznam Aktualizované: 22. 08. 2017