Profil osobnosti

Foto: Oľga Kroupová

Oľga Kroupová

2. 10. 1966 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1982 – 1988
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil)
1988 – 1989
pracovníčka v notovom archíve SHF
1989
kompozičný kurz u Giju Kančeliho
1989 – 1991
VŠMU (kompozícia – Ivan Hrušovský a Miro Bázlik)
1990
kompozičný kurz u Louisa Andriessena
1991 – 1994
Lisztova Akadémia v Budapešti (kompozícia – József Soproni, hospitácia: Emil Petrovics a Sándor Szokolay)
1992
kompozičný seminár na Lisztovej akadémii u Clerensa Barlowa a Nicolausa A. Hubera
1993 – 1994
štúdium elektronickej skladby u Zoltána Pongrácza
1993 – 1994
stáž v elektronickom štúdiu Maďarského rozhlasu
1994
ukončenie štúdia skladby štátnou skúškou
1994 – 1996
Hochschule für Musik v Detmolde v Nemecku (postgraduálne štúdium skladby – Martin Christoph Redeln)
od 1996
skladateľka v slobodnom povolaní s trvalým pobytom v Detmolde, externá redaktorská spolupráca s vydavateľstvami Schott-Wega-Verlag, Bärenreiter-Verlag, Peters-Verlag, Marc Reifft-Verlag, WDR, Eurobottega, Schubert-Gesellschaft
od 1999
autorská zmluva s vydavateľstvom Edition Gravis Inh. Dr. Rudolf Lück, Bad Schwalbach, členka autorského ochranného zväzu GEMA – SRN

Diela

 • javiskové
 • Katze mit Hut (Mačka s klobúkom)

  Komorná opera
  1998
 • symfonický orchester
 • Bericht über dem letzten Stand der Dinge (Správa o poslednom stave vecí)

  pre veľký orchester
  1995 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: orch
 • Nachtträume (Nočné sny)

  pre veľký symfonický orchester
  1998 16'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, fla, 3ob, ci, 3cl (2clb), 3fg, cfg, 6cr, 3tr, 3tn, tu, tp, 3bat, cel, ar, archi
 • Ephèmera

  Koncertantná hudba pre orchester
  1999 20'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl (1clb), 2fg, 2cr, 2tn, archi
 • Judit

  pre veľký orchester
  2000 VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 2tn, tu, tp, bat, cel, ar, archi
 • komorný orchester
 • Kammermusik (Komorná hudba)

  1992 OBSADENIE: orch da cam
 • Sinfonietta

  pre sláčikový orchester
  1993 15'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: archi
 • Anxietà

  pre saxofónový orchester
  2001 14' 30''
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: orch: 2sxs, 4sxa, 2sxt, 2sxbr, 2sxb
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Žabiatko

  1992 TEXT: autorka podľa Ľudmily Podjavorinskej
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Výplata

  1993 TEXT: autorka podľa Ľudmily Podjavorinskej
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Introduzione, Cadenza e Finale

  Koncert pre husle a orchester
  1996 12'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: vn, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Agapé

  Koncert pre basový saxofón a orchester
  2004 17'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: sxb, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 2tn, tp, ar, 3bat, archi
 • Eo ipso

  Koncert pre gitaru a orchester
  2011 22'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: gui, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 2tn, tu ar, bat, archi
 • Gryllus Musicalis

  Koncertantná hudba pre sólové husle a sláčikový orchester
  2014 20'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: vn, orch: (4cr), archi
 • sólový nástroj
 • Quintessenz

  pre husle sólo
  2008 13'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonáta pre klavír

  1989 10'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonata lirica

  pre husle a klavír
  1994 14' 30''
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: vn, pf
 • Duetti amichevoli

  pre anglický roh a basový saxofón
  2003 12'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: ci, sxb
 • tri nástroje
 • Aphorismen für drei Klarinetten (Aforizmy pre tri klarinety)

  1995 OBSADENIE: 3cl
 • sláčikové kvarteto
 • Detmolder Quartett

  1994 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Brassquintett

  1990
 • In aqua veritas

  2010 16'
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: 2glh, ob, vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Sextett für fünf Bläserinstrumente und Klavier

  1993
 • sedem nástrojov
 • Conversion

  pre komorný súbor
  2001 9' 30''
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: fl (fla), ob (ci), cl (clb), ar, vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Alles das hat mich nicht zerbrochen (To všetko ma nezlomilo)

  Melodráma podľa rovnomennej poviedky Hildegardy Wohlgemuth pre soprán a komorný súbor
  2002 19' 30''
  TEXT: H. Wohlgemuth
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: s, ens: fl, cl (clb), cr, mb, ar, vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Le Jardin secret

  pre barytón a klavír
  TEXT: M. Haugová
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: br, pf
 • Urliebe (Praláska)

  Piesne pre mezzosoprán a klavír
  1992 12'
  TEXT: M. Haugová
  OBSADENIE: ms, pf
 • Morgenstern-Lieder (Piesne na Morgensterna)

  pre soprán a klavír
  1997 14' 20''
  TEXT: Ch. Morgenstern
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: s, pf
 • Mephisto-Lieder (Mefistovské piesne)

  pre barytón a klavír
  1998 5'
  TEXT: J. W. Goethe
  OBSADENIE: br, pf
 • Fünf Michelangelo-Lieder (Päť piesní na Michelangela)

  pre bas a klavír
  2001 19'
  TEXT: Michelangelo Buonarroti
  VYDAVATEĽ: Edition Gravis
  OBSADENIE: b, pf
 • miešaný zbor
 • Innsbruck, ich muss dich lassen (Innsbruck, musím ťa opustiť)

  Moteto podľa Heinricha Isaaca
  2008 3' 30''
  OBSADENIE: 5V
 • elektroakustické
 • Guerrophonia

  OBSADENIE: C

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí
  (s výlučným zreteľom na médium gitary)
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 3, s. 261–273
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 77–78
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MATEJ, Daniel: ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 32
 • SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 411–412
 • VESELÝ, Ondrej: Svet v tónoch na pozadí ticha. Rozhovor s Oľgou Kroupovou
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 3, s. 296–302
 • VESELÝ, Ondrej: Eo ipso v retrospektíve interpreta
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 9
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017
  Problém zvaný orchester
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 5–6
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Oľga Kroupová: Cítim sa byť súčasťou hudby, ktorú píšem [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 3, s. 17–19
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: ISCM World Music Days Slovenia 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 12–13
 • OTERI, Frank J.: It's difficult to be a world showcase with limited resources : The 2015 ISCM World Music Days
  2015 In: www.newmusicbox.org/articles/2015-iscm-world-music-days/
  NewMusicBox 2015
 • SCHÄFER, Annette: Ein Jubiläumskonzert der Extraklasse
  60 Jahre und kein bisschen leise
  2014 Kulturinfo Lippe 2014
 • SCHWABE, Andreas: Publikum feiert drei erstklassige Interpreten
  Konzert des Kammerorchesters vor ausverkauftem Haus
  2014 Lippische Landes-Zeitung 2014, č. 240 (16. 10. 2014)
 • KOCH, Sven: Das Zirpen der Grillen sorgt für den Musenkuss
  Olga Kroupová erklärt ihre Idee für die Jubiläums-Musik
  2014 Lippische Landes-Zeitung 2014, č. 235 (10. 10. 2014)
 • SCHÄFER, Annette: Ein Gespräch mit der Komponistin Olga Kroupová [rozhovor]
  2014 In: www.kulturinfo-lippe.de/gestatten20.html
  Kulturinfo Lippe 2014
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420

Diskografia

 • Foto: EO IPSO EO IPSO
  2017 CD – Hevhetia HV 0155-2-331
  1. Oľga Kroupová: Eo ipso
   Ondrej Veselý (gui), Marián Lejava (dir.), Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
  2011 CD – Pavlík Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Oľga Kroupová: Eo ipso
  Koncert pre gitaru a orchester
  8. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Oľga Kroupová: Judit
  pre veľký orchester
  11. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Łukasz Borowicz (dir.)
 • Oľga Kroupová: Sonáta pre klavír
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viera Bartošová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Oľga Kroupová: Gryllus Musicalis
  Koncertantná hudba pre sólové husle a sláčikový orchester
  14. 10.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerthaus der Hochschule für Musik, Detmold, DE
  INTERPRETI: Eckhard Fischer (vn), Detmolder Kammerorchester, Alfredo Perl (dir.)
 • Oľga Kroupová: In aqua veritas
  26. 9.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Detmold, DE
  INTERPRETI: Wiener Glasharmonika Duo, Eckart Adorf (ob), Thomas Hemkemeier (vn), Irmelin Thomsen (vl), Anette Adorf-Brenner (vc)
 • Oľga Kroupová: Alles das hat mich nicht zerbrochen (To všetko ma nezlomilo)
  Melodráma podľa rovnomennej poviedky Hildegardy Wohlgemuth pre soprán a komorný súbor
  11. 3.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  DE
  INTERPRETI: Heike Porstein (s), Klangwerkstatt Weimar, Torsten Petzold (dir.)
 • Oľga Kroupová: Anxietà
  pre saxofónový orchester
  9. 5.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Art Kite Museum, Detmold, DE
  INTERPRETI: Rascher Saxophone Orchestra, Bruce Weinberger (dir.)
 • Oľga Kroupová: Sonata lirica
  pre husle a klavír
  11. 3.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nancy, FR
  INTERPRETI: Ensemble Stanislas, Laurent Causse (vn), Jeanne Bon (pf)
 • Oľga Kroupová: Introduzione, Cadenza e Finale
  Koncert pre husle a orchester
  18. 12.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Detmold, DE
  INTERPRETI: Eckhard Fischer (vn), Detmolder Kammerorchester, Alexander Sumski (dir.)
 • Oľga Kroupová: Conversion
  pre komorný súbor
  4. 11.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Minden, DE
  INTERPRETI: Ensemble Horizonte, Adrian Prabava (dir.)
 • Oľga Kroupová: Ephèmera
  Koncertantná hudba pre orchester
  4. 6.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Chemnitz, DE
  INTERPRETI: Sächsische Kammerphilharmonie, Fabrice Bollon (dir.)
 • Oľga Kroupová: Nachtträume (Nočné sny)
  pre veľký symfonický orchester
  13. 10.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nancy, FR
 • Oľga Kroupová: Bericht über dem letzten Stand der Dinge (Správa o poslednom stave vecí)
  pre veľký orchester
  27. 3.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hamburg, DE
  INTERPRETI: NDR Sinfonieorchester, Peter Ruzicka (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Po nahrávaní koncertu pre gitaru a orchester Eo ipso skladateľky Oľgy Kroupovej, Dom umenia v Košiciach Po nahrávaní koncertu pre gitaru a orchester Eo ipso skladateľky Oľgy Kroupovej, Dom umenia v Košiciach
  zľava: Robert Pospiš, Marián Lejava, Oľga Kroupová, Martin Sillay, Ondrej Veselý

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 02. 2018