Profil osobnosti

Foto: Viera Janárčeková

Viera Janárčeková

23. 9. 1941 Svit

www.janarcekova.de

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1956 – 1961
Konzervatórium v Bratislave (klavír)
1962 – 1967
Akadémia múzických umení v Prahe (klavír, čembalo)
1967 – 1981
pedagogická, koncertná sólistická činnosť, realizácia nahrávok pre rozhlas a gramofónové spoločnosti
od 1972
trvalý pobyt v Nemecku, docentka hry na klavíri na odbornej cirkevnej škole v Rottenburgu, autodidaktické štúdium kompozície
od 1981
kompozičná činnosť v slobodnom povolaní
1986, 1990, 1992, 1998
letné kompozičné kurzy v Darmstadte
1986 – 1996
opätovné pozvania na festivaly Vom Schweigen befreit (4 kompozičné objednávky), Komponistinnen gestern-heute (2 objednávky)
1989 – 1991
Projekt Heimat (kultúrny projekt mesta Kassel)
1999
Unerhörte Musik (spolupráca na koncertoch súčasnej hudby v Berlíne)
2000
na pozvanie Gidona Kremera rezidenčnou skladateľkou na medzinárodnom festivale v Lockenhause (premiéry štyroch skladieb)
2003
spolu s violončelistkou Barbarou Brauckmannovou zakladateľka OWP (Ost-West-Podium) v Kasseli na zintenzívnenie kultúrnej výmeny medzi Východom a Západom
od 2005
spolupráca s Ivanom Buffom a Quasars Ensemble
2010 – 2011
štátne štipendium "Villa Concordia", Bamberg

Diela

  • symfonický orchester
  • Gianozzo

    1993 OBSADENIE: orch
  • Klamná parabola (Irre Parabel)

    1993 OBSADENIE: orch
  • Oceánska sekunda (Ozeanische Sekunde)

    1994 OBSADENIE: orch
  • Torsion

    2010–2011 OBSADENIE: orch
  • komorný orchester
  • Prudká krajina s trinástimi stromami (Heftige Landschaft mit dreizehn Bäumen)

    1987 OBSADENIE: archi
  • Dotyk

    1996 OBSADENIE: archi
  • sólový nástroj (nástroje) a orchester
  • Orlando Tango

    pre sláčikové kvarteto a orchester
    2016–2017 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, orch
  • jeden sólový nástroj a orchester
  • Kvintesencie (Quintessenzen)

    1998 OBSADENIE: flb, archi
  • Koncert pre klavír a orchester

    2008–2009 16'
    OBSADENIE: pf, orch
  • De aeternitatis concentu

    2012 OBSADENIE: vl, orch: cmp, archi
  • dva sólové nástroje a orchester
  • Dvojkoncert pre klarinet a akordeón

    so sláčikmi a bicími nástrojmi
    2013 OBSADENIE: cl, ac, orch: bat, archi
  • sólový nástroj
  • Akcie R (Actionen R)

    1989 OBSADENIE: pf, spk, pantomima
  • Yan

    1995 OBSADENIE: cr
  • Jóriki, Makyó

    1997 OBSADENIE: vc
  • Doppelspielraum

    1998 OBSADENIE: vn
  • Quadratura

    pre sólové violončelo
    2000 20'
    OBSADENIE: vc
  • durchströmt

    2001 OBSADENIE: fl
  • Siedma struna (Siebte Saite)

    2007 OBSADENIE: gui
  • Fata Morgana

    2009–2010 OBSADENIE: ac
  • Bezirzungen

    2011 OBSADENIE: ac
  • klavír a klavír 4-ručne
  • F+F

    1982 OBSADENIE: pf
  • Oprášené struny (Abgestaubte Saiten)

    1986 OBSADENIE: pf
  • organ
  • Súvislosti so skokom (Zusammenhänge mit Sprung)

    1988 OBSADENIE: org
  • Tri skice

    1988 OBSADENIE: org
  • Štyria apokalyptickí jazdci (Vier apokalyptische Reiter)

    2011 OBSADENIE: org
  • dva nástroje
  • Sonatína pre Tomáša

    1982 OBSADENIE: vn, pf
  • Šesť Haiku

    1982 OBSADENIE: vn, pf
  • Insomnia (Nespavosť)

    Duo pre hoboj a fagot
    1983 OBSADENIE: ob, fg
  • Nepokojné dialógy

    1985 OBSADENIE: ob, fg
  • Ale všetko bola hudba (Aber alles war Musik)

    1988 OBSADENIE: ob, pf
  • Trojramenné cesty

    1989 OBSADENIE: vn, pf
  • Podzemne (Unterirdisch)

    1991 OBSADENIE: vn, pf
  • Solipsizmus vo dvoch (Solipsismus zu zweit)

    1992 OBSADENIE: vc, pf
  • Spohroletto

    1992 OBSADENIE: ob, pf
  • Banyan

    1996 OBSADENIE: tn, clb
  • Duo extatico

    1999 OBSADENIE: vn, pf
  • Trojokenné duo (Dreifenster Duo)

    2003 OBSADENIE: vc, ac
  • Dych Zena (Ein Hauch von Zen)

    2006 OBSADENIE: fl, vc
  • Ungleiche Zwillinge – oder Assimilation

    Duo pre organ a akordeón
    2012 OBSADENIE: org, ac
  • Vier Tangomutanten

    pre violončelo a akordeón
    2012 OBSADENIE: vc, ac
  • Tangomania

    pre husle a akordeón
    2013–2014 OBSADENIE: vn, ac
  • tri nástroje
  • Päť náhod (Fünf Zufälle)

    1986 OBSADENIE: ob, vc, pf
  • Popoluška (Aschenputtel-Trio)

    1995 OBSADENIE: cl, vc, pf
  • Pulsator-Trio

    1996 OBSADENIE: fl, vc, pf
  • Baumhorcher-Trio

    1999 OBSADENIE: fla, gui, bat
  • wabi-sabi

    Trio pre husle, violončelo a akordeón
    2004 24'
    OBSADENIE: vn, vc, ac
  • Samorast

    2006 OBSADENIE: cl, pf, bat: tam, mb
  • A Midsummer Night's Dream

    2007–2008 OBSADENIE: fl, vc, pf
  • štyri nástroje
  • Štyri minútové šlágre

    pre saxofónové kvarteto
    1983 1983, rev. 1995
    OBSADENIE: 4sx
  • Desať variácií na slovenskú ľudovú pieseň (Zehn Variationen über ein slowakisches Volkslied)

    1984 OBSADENIE: 4fld
  • Hra na sledovanie (Beschattungstheater)

    1990 OBSADENIE: 4vc
  • Scatto automatico (Samospúšť)

    1992 OBSADENIE: ar, 2bat, archi
  • Štyri "slaďáky" (Vier Schnulzen)

    1995 OBSADENIE: 4sx
  • Obertonschatten und Tiefenschärfe

    2008 OBSADENIE: vc, clb, tn, ac
  • sláčikové kvarteto
  • Sláčikové kvarteto č. 1

    1984 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 2 „Od rúbaniska k čistine“ (Vom Kahlschlag zur Lichtung)

    1984–1985 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 3

    1986 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 4

    1989 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 5

    1992 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Kolibri

    1998 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 6

    2000 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 7

    2007 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 8

    2014–2015 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Floating Coexistence

    pre sláčikové kvarteto
    2015 8'
    OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Sláčikové kvarteto č. 9

    2015 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • šesť nástrojov
  • Továreň na pomlčky (Pausenfabrik)

    1984–1985 OBSADENIE: cl, clb, tn, cb, pf, bat
    Ikona audio
  • Vlk sfér (Sphärenwolf)

    1994 OBSADENIE: fl, cl, cr, tn, vc, cb, Xarm
  • sedem nástrojov
  • H.-Septeto (H.-Septett)

    2001–2002 OBSADENIE: fl, clb, pf, 2vn, vl, vc
  • Narratorium

    Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
    2008 OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, vn, vl, vc
  • osem nástrojov
  • Vápenatenie a studňa mladosti (Verkalkung und Jungbrunnen)

    pre dychové okteto
    1988
  • Antiphoenix

    1990 OBSADENIE: 8vc
  • deväť nástrojov
  • Noneto

    2009 OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, 2vn, vl, vc, bat
  • 10–15 nástrojov
  • Ashrukantha

    1991 OBSADENIE: 4vn, 2vl, 2vc, ar, pf
  • 16–20 nástrojov
  • Komorný koncert 14' 21''

    pre 19 hráčov
    2016 OBSADENIE: ens
  • vokálno-inštrumentálne komorné diela
  • Drevené uhlie pre piecku jednej zimnej noci

    1983 OBSADENIE: fl, cl, bat, spk
  • Dve piesne

    1983 TEXT: Peter Hebbel
  • Tri piesne na Hölderlina (Drei Hölderlinlieder)

    1983 TEXT: F. Hölderlin
  • Piesne na úteku (Lieder auf der Flucht)

    1987 TEXT: Ingeborg Bachmann
    OBSADENIE: ms, 3fl, tr, cr, tn, ar, bat
  • Donna Laura

    Dramatická scéna
    1989 50'
    TEXT: Christine Brückner
    OBSADENIE: ms, ens
  • Issa Haiku

    1989 OBSADENIE: ms, vc
  • Medzi ON a OFF (Zwischen ON und OFF)

    1989 OBSADENIE: v, fl, ob, cl, pf
  • Tajuplná bárka (Der Geheimnisvolle Nachen)

    1989 TEXT: Friedrich Nietzsche
    OBSADENIE: ms, vc
  • Hymna na otca Hluk (Hymnos an Vater Lärm)

    1990 TEXT: Ulrich Holbein
    OBSADENIE: ms, bat
  • Dziny dajdom

    18 ľudových piesní
    1997 OBSADENIE: a, 5 nástrojov
  • Na hranici pološera (Am Rande der Düsternis)

    1998 OBSADENIE: ms
  • Spievanky, spievanky

    2008 OBSADENIE: ms, fl
  • sólový hlas (hlasy) s klavírom
  • Avalókitešvara

    štyri piesne pre barytón a klavír
    1983 TEXT: Ulrich Holbein
    OBSADENIE: br, pf
  • 54 slovenských ľudových piesní

    úpravy
    1984 OBSADENIE: v, pf
  • Tri šansóny pre Mášu (Drei Chansons für Mascha)

    1985 OBSADENIE: v, pf
  • Sedem čínskych piesní (Sieben chinesische Lieder)

    1986 OBSADENIE: s/t, pf
  • hlas (hlasy) sólo
  • Šesť sedmospáčok (Sechs Siebenschläferinnen)

    pre šesť ženských hlasov
    1990 OBSADENIE: 6vf
  • zborové
  • Astral-Zungen

    1997 OBSADENIE: 6v
  • sóla, zbor a nástroje
  • Ikarus

    1982 OBSADENIE: b, fl, vl, CMa
  • elektroakustické
  • Splitter - Nackt

    pre klavír a pás
    2003 OBSADENIE: C + (pf)
  • hudba pre rozhlas
  • Biomasa (Biomasse)

    rozhlasová hra pre 39 hercov, sláčiky, tubu, crottu, el.zvuky a iné nástroje
    1984 60'

Bibliografia

  • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
  • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
    2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 80
  • Umelecká kritika a publicistika
  • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Zachytiť aspoň zlomok virtuálnej hudby : dialóg so skladateľkou Vierou Janárčekovou [rozhovor]
    2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 20–22
  • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
    2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
    2015
  • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
    2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
  • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
    2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
  • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
    Muchovo kvarteto
    2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22–23

Diskografia

  • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
    2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
    1. Iris Szeghy: Meadow Song
      Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
    2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
      Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
    3. Ilja Zeljenka: Rozmar
      Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
    4. Tomáš Boroš: Slová
      Eva Šušková (s, bat)
    5. Ivan Buffa: The Four Agreements
      Eva Šušková (s)
    6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
      Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
    7. Martin Burlas: Chlad pomáha
      Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
  • Foto: New Slovak Music for Piano NEW SLOVAK MUSIC FOR PIANO
    2007 CD – Hevhetia HV 0021-2-131
    1. Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
      Ivan Buffa (pf)
    2. Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
      Ivan Buffa (pf)
    3. Vladimír Godár: Trigram
      Ivan Buffa (pf)
    4. Vladimír Bokes: Valčík D dur
      Ivan Buffa (pf)
    5. Boško Milaković: Opera (per) Buffa
      Ivan Buffa (pf)
    6. Viera Janárčeková: Splitter - Nackt
      Ivan Buffa (pf)
    7. Ivan Buffa: ...Impulzy...Ozveny...Sny...
      Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
    8. Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
      Ivan Buffa (pf)
    9. Vladimír Godár: Emmeleia
      Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
  • Foto: Die Landschaft in meiner Stimme DIE LANDSCHAFT IN MEINER STIMME
    2005 CD – ARS Produktion Ars 38445
    1. Betsy Jolas: Caprice a une voix
      Christel Nies (v)
    2. Viera Janárčeková: Na hranici pološera (Am Rande der Düsternis)
      Christel Nies (v)
    3. Violeta Dinescu: Et veniens veni
      Christel Nies (v), Bernhard Betzl (bat), Almut Steinhausen (vl)
    4. Jacqueline Fontyn: KU SOKO
      Christel Nies (v), Hellmuth Vivell (pf)
    5. Myriam Marbe: D'a cantare-cantarellare
      Christel Nies (v), Otfrid Nies (vn), Hellmuth Vivell (pf)
    6. Violeta Dinescu: Wie entzweit durch das Seil
      Christel Nies (v)
    7. Sylva Smejkalová: Tastes of Rain
      Christel Nies (v), Hellmuth Vivell (pf)
    8. Doina Rotaru: ...de clocher à clocher...
      Christel Nies (v), Bernhard Betzl (bat)
    9. Sofia Gubaidulina: Aus den Visionen der Hildegard von Bingen
      Christel Nies (v)
    10. Klaus Hinrich Stahmer: Die Landschaft in meiner Stimme
      Christel Nies (v)
  • Foto: Barbara Brauckmann Violoncello BARBARA BRAUCKMANN VIOLONCELLO
    2004 CD – Tritonus 5.029
    1. Viera Janárčeková: Quadratura
      Barbara Brauckmann (vc)
    2. Johann Sebastian Bach: Suita V pre violončelo sólo
      Barbara Brauckmann (vc)
    3. Luigi Dallapiccola: Ciacconna, Intermezzo e Adagio pre violončelo sólo
      Barbara Brauckmann (vc)
  • Foto: Viera Janárčeková : Kammermusik für Streichinstrumente VIERA JANÁRČEKOVÁ : KAMMERMUSIK FÜR STREICHINSTRUMENTE
    1999 CD – Pro Viva ISPV 188 CD
    1. Viera Janárčeková: Duo extatico
      Freya Ritts-Kirby (vn), Hellmuth Vivell (pf)
    2. Viera Janárčeková: Jóriki, Makyó
      Martin Weiffenbach (vc)
    3. Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 5
      Kairos-Quartett, Chatschatur Kanajan (vn), Wolfgang Bender (vn), Simone Heilgendorff (vl), Claudius von Wrochem (vc)
  • Foto: La Palmera : Music for Flute and Piano LA PALMERA : MUSIC FOR FLUTE AND PIANO
    1997 CD – Salto Records SAL 7002
    1. Lili Boulanger: D'un matin du printemps
      Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
    2. Barbara Heller: Drei Stücke für flute und Klavier
      Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
    3. Viera Janárčeková: Oprášené struny (Abgestaubte Saiten)
      Margrit Zimmermann (pf)
    4. Barbara Heller: La Palmera
      Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
    5. Marguerite Roesgen-Champion: Sonate pour Flûte et Clavier
      Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
    6. Barbara Heller: Furore – ein Traum
      Margrit Zimmermann (pf)
    7. Vivienne Olive: ...is the flower of a heart of man
      Veronica Kraneis (flb)
  • Foto: Urla Kahl : Horn URLA KAHL : HORN
    1997 CD – Salto Records SAL 7001
    1. Emely Zobel: Flodigarry
      Urla Kahl (cr)
    2. Barbara Heller: Domino
      Urla Kahl (cr)
    3. Violeta Dinescu: Es nimmt mich Wunder...
      Urla Kahl (cr)
    4. Tera de Marez Oyens: Konzert für Horn und Tonband
      Urla Kahl (cra)
    5. Adriana Hölszky: WeltenEnden
      Urla Kahl (cr)
    6. Viera Janárčeková: Yan
      Urla Kahl (cr)
  • Foto: Viera Janárčeková : Vier Werke für sehr verschiedene Besetzungen VIERA JANÁRČEKOVÁ : VIER WERKE FÜR SEHR VERSCHIEDENE BESETZUNGEN
    1997 CD –
    1. Viera Janárčeková: Popoluška (Aschenputtel-Trio)
      Winfried Kassenberg (cl), Martin Weiffenbach (vc), Hellmuth Vivell (pf)
    2. Viera Janárčeková: Prudká krajina s trinástimi stromami (Heftige Landschaft mit dreizehn Bäumen)
      Orchester der Stadt Ulm, Alicja Mounk (dir.)
    3. Viera Janárčeková: Klamná parabola (Irre Parabel)
      Westfälisches Sinfonieorchester Recklinghausen, Walter Gillessen (dir.)
    4. Viera Janárčeková: Šesť sedmospáčok (Sechs Siebenschläferinnen)
      Belcanto Ensemble Frankfurt
  • Foto: One Woman Tango ONE WOMAN TANGO
    1994 CD – Signum Sig X52-00
    1. Bruno Strobl: Tango der Nacht und des Morgens/Tango noci a rána
      Christina Ascher (v)
    2. Meyer Kupferman: A Soul for the Moon
      Christina Ascher (v)
    3. Vincent Gruger: De umbra loquens
      Christina Ascher (v)
    4. Radu Malfatti: BeSTIMMung/Osud
      Christina Ascher (v)
    5. Luciano Berio: Sequenza 3 für Stimme solo/pre sólo hlas
      Christina Ascher (v)
    6. Viera Janárčeková: Hymna na otca Hluk (Hymnos an Vater Lärm)
      Christina Ascher (v)

Ocenenia

  • Seoul International Competition for Composers
    2009 za dielo A Midsummer Night's Dream
  • Wuppertaler Musikwettbewerb
    2007 - 2. cena za dielo Siedma struna (Siebte Saite)
  • Cena nadácie Wolfgang-Zippel-Stiftung
    1997 za dielo Sláčikové kvarteto č. 6
  • Súťaž komornej hudby v Bratislave
    1996 - 1. cena za dielo Sláčikové kvarteto č. 5
  • Medzinárodná orchestrálna súťaž pre skladateľky Mannheim (DE)
    1994 - 2. cena za dielo Oceánska sekunda (Ozeanische Sekunde)
  • Medzinárodná orchestrálna súťaž pre skladateľky Mannheim (DE)
    1994 - zvláštna cena za dielo Gianozzo
  • Súťaž Fanny Mendelssohn, Unna (DE)
    1987 - 1. cena za dielo Piesne na úteku (Lieder auf der Flucht)

Premiéry

  • Prvé uvedenie na Slovensku
  • Viera Janárčeková: Floating Coexistence
    pre sláčikové kvarteto
    7. 11.
    2017
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Minguet Quartett, Ulrich Isfort (vn), Annette Reisinger (vn), Aroa Sorin (vl), Matthias Diener (vc)
  • Viera Janárčeková: A Midsummer Night's Dream
    12. 11.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Het Collectief, Toon Fret (fl), Martijn Vink (vc), Thomas Dieltjens (pf)
  • Viera Janárčeková: Bezirzungen
    22. 10.
    2013
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Festival Quasars Ensemble & Košice, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
    INTERPRETI: Stefanie Schumacher (ac)
  • Viera Janárčeková: Trojokenné duo (Dreifenster Duo)
    22. 10.
    2013
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Festival Quasars Ensemble & Košice, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
    INTERPRETI: Bianca Breitfeld (vc), Stefanie Schumacher (ac)
  • Viera Janárčeková: Vier Tangomutanten
    pre violončelo a akordeón
    22. 10.
    2013
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Festival Quasars Ensemble & Košice, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
    INTERPRETI: Bianca Breitfeld (vc), Stefanie Schumacher (ac)
  • Viera Janárčeková: Siedma struna (Siebte Saite)
    26. 10.
    2012
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Festival "PostmutArt", Nitrianska galéria, Nitra, SK
    INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
  • Viera Janárčeková: Dotyk
    4. 2.
    2011
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
    4. 2.
    2011
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Viera Janárčeková: Koncert pre klavír a orchester
    7. 11.
    2010
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
  • Viera Janárčeková: Noneto
    14. 11.
    2009
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Viera Janárčeková: Narratorium
    Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
    10. 11.
    2008
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Viera Janárčeková: wabi-sabi
    Trio pre husle, violončelo a akordeón
    13. 11.
    2005
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Trio Dounia
  • Viera Janárčeková: Quadratura
    pre sólové violončelo
    13. 11.
    2002
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
  • Prvé uvedenie v zahraničí
  • Viera Janárčeková: Dvojkoncert pre klarinet a akordeón
    so sláčikmi a bicími nástrojmi
    8. 6.
    2013
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Tage der Neuen Musik Bamberg, Altes E-Werk, Bamberg, DE
    INTERPRETI: Oliver Klenk (cl), Stefanie Schumacher (ac), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Viera Janárčeková: Ungleiche Zwillinge – oder Assimilation
    Duo pre organ a akordeón
    2. 2.
    2013
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Nach(t) der Avantgarde: OrgelAlp, Erlöserkirche, Mníchov, DE
    INTERPRETI: Stefanie Schumacher (ac), Michael Grill (org)
  • Viera Janárčeková: De aeternitatis concentu
    23. 9.
    2012
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Dóm, Bamberg, DE
    INTERPRETI: Wen Xiao Zhen (vl), Mitglieder der Bamberger Symphoniker, Werner Pees (dir.)
  • Viera Janárčeková: Štyria apokalyptickí jazdci (Vier apokalyptische Reiter)
    5. 7.
    2012
    Prvé uvedenie v zahraničí
    ION – Internationale Orgelwoche Nürnberg, Nürnberg, DE
    INTERPRETI: Yuka Ishimaru (org)
  • Viera Janárčeková: Torsion
    25. 6.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Konzerthalle Bamberg, Bamberg, DE
    INTERPRETI: Bamberger Symphoniker a študenti Musikhochschule Würzburg, Hannes Krämer (dir.)
  • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
    7. 2.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
    INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
  • Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
    7. 2.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
    INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrea Mosorjaková (fl)
  • Viera Janárčeková: Tajuplná bárka (Der Geheimnisvolle Nachen)
    7. 2.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
    INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrej Gál (vc)
  • Viera Janárčeková: Noneto
    23. 4.
    2010
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Ost-West-Podium, Kassel, DE
    INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Viera Janárčeková: Narratorium
    Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
    24. 9.
    2008
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Musica Viva 2008, PEQUENDO AUDITÓRIO - SALA EDUARDO PRADO COELHO, Lisabon, PT
    INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Viera Janárčeková: wabi-sabi
    Trio pre husle, violončelo a akordeón
    10. 12.
    2004
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Ost-West-Podium, Europäische Musiktangenten mit einem Schwenk nach Argentinen, Lutherkirche, Kassel, DE
    INTERPRETI: Trio Dounia
  • Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 5
    31. 5.
    1999
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Kassel, DE
    INTERPRETI: Kairos - Quartett

Fotogaléria

  • Foto: Melos-Étos 2015: Het Collectief 2015-11-12 Melos-Étos 2015: Het Collectief
    Het Collectief, Viera Janárčeková

    Autor: Peter Brenkus

Audio

  • Janárčeková, Viera: Fabrika na pomlčky (Pausenfabrik)


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 07. 2017