MELOS-ÉTOS

7. 11. – 13. 11. 2015

BANNER : Melos-Étos

Vzácni hostia, svetové premiéry, výnimočné miesta

Foto: Vzácni hostia, svetové premiéry, výnimočné miesta

...to všetko prináša 12. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos.

 

 

 

Aktualizované: 25. 11. 2013