Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  UBANČÍKOVÁ, Lýdia: Straussov Netopier priniesol divákom v Košiciach kultivovanú zábavu

  Opera Slovakia, 10. 10. 2018

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Smútočné spevy s veľkonočnou atmosférou a piesňový podvečer na BHS

  Opera Slovakia, 1. 12. 2016

 • 2016

  UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

  Opera Plus, 27. 11. 2016

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

 • 2014

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opereta žije!

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 24

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dusíkov Hrnčiarsky bál – dynamický, ľúbostný, komický

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 34

 • 2014

  UNGER, Pavel: Operný zápisník : Nezabúdajme na našich velikánov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 38

 • 2013

  (her): Chceli zachovať všetko, čo k Wildovi patrí

  SME , 7. 11. 2013, roč. 21, č. 259, s. 19

 • 2013

  GLOCKOVÁ, Mária: Opereta bez šťastného konca

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 37

 • 2012

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Ako sa stať opernou divou?

  SME / Kultúra, 22. 3. 2012

 • 2012

  GLOCKOVÁ, Mária: Také sú všetky... (v Banskej Bystrici)

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 17

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 2

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Helena Becse Szabó

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 5

 • 2011

  BUFFA, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 9

 • 2009

  (čtk): Triumf sopranistky

  SME , 26. 1. 2009, roč. 17, č. 20, s. 12

 • 2009

  (čtk): Slovenská sopranistka získala cenu

  Hospodárske noviny , 26. 1. 2009, č. 16, s. 8

x