• 2017

  Cena Jána Cikkera

  za mimoriadny prínos pri šírení tvorby Jána Cikkera

 • 2011

  Cena Fra Angelica

  za prínos kresťanských hodnôt do umenia; in memoriam

 • 2007

  Pribinov kríž I. triedy

  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky; in memoriam

 • 2005

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

  cena udelená za rok 2004

 • 1998

  Krištáľové krídlo

  za celoživotné dielo

 • 1997

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

 • 1997

  Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie I. triedy

 • 1996

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za celoživotné skladateľské dielo, ktorým významne prispel k obohateniu slovenskej hudby

 • 1994

  Cena primátora mesta Bratislavy

 • 1994

  Cena Bartók-Pásztory

 • 1989

  titul národný umelec

 • 1987

  Zlatý erb vydavateľstva OPUS

  za umeleckú realizáciu kompletu štyroch symfónií Franza Schmidta

 • 1971

  Cena Zväzu slovenských skladateľov

  za interpretačný výkon

  za vynikajúce naštudovanie premiéry Suchoňovho klavírneho cyklu Kaleidoskop

 • 1949

  Cena mesta Bratislavy

x