Personálna bibliografia

 • 2011

  Nad storočnicou Gustava Mahlera

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 20 – 21

 • 2011

  In Memoriam Guillaume de Machaut : Messe Notre Dame [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 54

 • 2011

  Med, atrament a peppermint... Ešte zopár poznámok na tému Gustav Mahler

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 1, s. 99 – 101

 • 2010

  Poznámky k výstavbe a koncepcii elektroakustickej a experimentálnej kompozície

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 3, s. 282 – 285

 • 2008

  Viachlas v hudbe Európy

  Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby

  Hudobné centrum, Bratislava

 • 2007

  Guillame de Machaut a kompozičné modely hudby 14. storočia vo Francúzsku

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 167 – 195

 • 2007

  Contrapunctus – Konzekvencie pojmu contrapunctus

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 161 – 166

 • 2006

  Anton Julius Hiray: 12 Landlers (reconstitution of the score for fl, vn, pf)

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2006

  Prvky a dedičstvo folklorizmu v historickej hudbe ako príklad porovnania estetických hodnôt európskeho západu a východu

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 117 – 127

 • 2005

  Benjamin Britten – Peter Grimes

  Bulletin Opery SND, 2005, Bratislava

 • 2004

  KOMPOZIČNÁ TEORÉMA - vzdelanie, inšpirácia alebo skladateľ vo (svojom) svete

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 37 – 39

 • 2004

  Koncepcia teórie harmónie Ivana Hrušovského v kontexte súčasného teoretického poznania a jej konzekvencie vzhľadom k vývoju európskeho viachlasu

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2004

  En Chantan... Trubadúri, trouveri a minnesang medzi Rhonou a Rýnom

  Bulletin BHS, 2004

 • 2003

  Veda o hudbe a teória interpretačnej praxe v diele Jeana de Murs v rukopise Berkeley Ms. 744

  Slovenská hudba, 2003, č. 3

 • 2002

  Fenomén idey návratu v tvorbe a interpretácii hudby

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2002, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2002

  Ladislav Mokrý a jeho význam pre rozvoj kultúrnej diplomacie na Slovensku

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2002, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2000

  Nová analytická situácia

  Nové cesty analýzy v hudbe, 2000, Vysoká škola múzických umení, Bratislava

 • 2000

  Jean Ockeghem: Missa Requiem Aeternam, vocale score, new revised version, (ed.)

  Hudobný fond, Bratislava

 • 2000

  Jean Ockeghem a jeho dielo

  Zborník BHS, 2000, Bratislava

 • 1999

  Fenomén starej hudby - živé dedičstvo hudobnej kultúry Európy

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení (zborník), 1999, Vysoká škola múzických umení, Bratislava

 • 1998

  Pôvaby francúzskej vyspelosti

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 23 – 24

 • 1998

  Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53. Nachádzanie súvislostí súčasného diela.

  Hudobný život, 1998, č. 21

 • 1998

  Dance suite from Hungarici saltus a dionisio 1730

  Matica slovenská, Martin

 • 1998

  Expresionizmus - filozofia a skutočnosť

  Metódy a analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu (zborník štúdií II.), 1998, Vysoká škola múzických umení, Bratislava

 • 1998

  Správa o stave hudobnej kultúry na Slovensku z pohľadu súčasného skladateľa

  Slovenskí skladatelia, 1998, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 197 – 204

 • 1998

  Koniec tisícročia, alebo aká bude budúcnosť hudby (na Slovensku)?

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, s. 211 – 218

 • 1996

  Hudobný svet Slovenska

  Causa editio Bratislava, 1996

 • 1993

  Collectio Clavichordum, Vol. I & II Anthology of 17th and 18th century keyboard music from Slovakia

  Hudobný fond, Bratislava

 • 1991

  Anton Zimmermann: Sei Suonate, op. 2 (transcription)


  (TREVAK)

 • 1990

  Mahler a definitívna nekonečnosť hudby

  Revue svetovej literatúry, 1990, č. 5

 • -1

  Viachlas v hudbe Európy, Vol. I.

 • -1

  Henry Desmarest: Les trois motets versaillais, Musica Gallica

  Paríž
  (CMB de Versailles, v tlači)

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 74 – 75

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 20 – 24

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 6

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline uviedli diela Wissmera, Kráka a Beethovena – dve z nich premiérovo

  Opera Slovakia, 24.10.2020

 • 2019

  RUSÓ, Vladimír: Výnimočný Vox Aurumque

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 27

 • 2019

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Musica aeterna na BHS 2018

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 21

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Správa pre Slávika

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 12 – 13

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici pod desiatykrát

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 27

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Večery komornej tvorby

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 11

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Štúr v podaní Štúra

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 12

 • 2015

  sita: Filharmónia si pripomenie Ľudovíta Štúra

  Pravda, 2015, roč. 25, č. 203 (3. 9.), s. 30

 • 2015

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Gitara na Radnici

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 11

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 4

 • 2014

  ZAHRADNÍK, Miroslav: Jazz vo filharmónii

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 2

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cirillo-metodiada uspela aj vďaka dirigentovi

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 7

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: V znamení odkazu Cyrila a Metoda

  Pravda, 2013, roč. 23, č. 213 (13. 9.), s. 57

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 6

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 2

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzesovo kvarteto: Schumann v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 11, s. 4

 • 2009

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Skladateľ a spoločnosť na prahu 21. storočia : Rozhovor so skladateľom a hudobným teoretikom Egonom Krákom

  Slovenská hudba, 2009, roč. 35, č. 1, s. 89 – 98

 • 1998

  NIŽNÁNSKY, Jozef: Ilúzia je mocná zbraň umenia : hovoríme so skladateľom a pedagógom Egonom Krákom

  Pravda, 1998, roč. 8, č. 22 (28. 1.), s. 17

 • 1998

  MAŤAŠOVÁ, Helena: Duchovné piesne zo Slovenska na CD : hovoríme so skladateľom, teoretikom a pedagógom Egonom Krákom

  Literárny týždenník, 1998, roč. 11, č. 9 (13. 1.), s. 15

 • 1997

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dance suite in D pre sláčikové kvarteto : Rozhovor s hudobným skladateľom Egonom Krákom

  Národná osveta, príloha Etuda, 1997, roč. 3, č. 1, s. 3 – 4

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

x