06.10.

2021

Egon Krák: Hviezd nežný svit

Sonety pre bas, recitátora, violončelo a orchester na poéziu P. O. Hviezdoslava

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štefan Kocán (b), Štefan Bučko (spk), Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

15.08.

2021

Jevgenij Iršai: Three messages for Liam Poore

pre klarinet, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK

INTERPRETI: Jozef Eliáš (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

17.08.

2019

Jozef Kolkovič: Toccata

Prvé uvedenie na Slovensku

Czech-Slovak-Cello-Quartet, Modra, SK

INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc)

29.07.

2018

Egon Krák: Danse de Minotaur per Quattro Celli

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival peknej hudby, Rytierská sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Czecho-Slovak-Cello-Quartet, Aleš Kaspřík (vc), Petr Nouzovský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

22.03.

2018

Egon Krák: Message

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

14.06.

2017

Jozef Kolkovič: Odtiene jesene

Prvé uvedenie na Slovensku

Medzinárodný festival Divergencie, Jezuitský kostol, Skalica, SK

INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Stanislav Masaryk (tr), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

10.11.

2016

Jozef Kolkovič: Koncert pre violončelo a orchester - Operácia spevavý vták

Prvé uvedenie na Slovensku

Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

21.08.

2016

Roman Berger: Dolcissimo

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

18.06.

2014

Ľubica Čekovská: Nachtigalls Frühlingslied

pre štyri violončelá

Prvé uvedenie na Slovensku

Divergencie, Farský kostol sv. Michala, Skalica, SK

INTERPRETI: Cellomania, Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

25.09.

2013

Jevgenij Iršai: Eine kleine, not too small

pre štvoro huslí, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Ján Slávik (vc)

24.03.

2013

Ladislav Kupkovič: Trio A dur

pre klarinet, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK

INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

14.11.

2012

Viliam Gräffinger: Biella

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Radoslav Práger (fg), František Török (vn), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf), Lenka Novosedlíková (vbf), Viliam Gräffinger (dir.)

14.11.

2012

Pavol Malovec: Esencia

pre soprán, husle a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jana Pastorková (s), František Török (vn), Ján Slávik (vc)

14.11.

2012

Alexander Döme: Poem

pre klavír a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

14.11.

2012

Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

pre husle (klarinet), violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

Premiéra revidovanej verzie.

13.11.

2012

Marián Lejava: Chant d'Amour

pre dve violy, dve violončelá a klavír Op. 3

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Alexander Lakatoš (vl), Július Šoška (vl), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Dana Šašinová (pf)

17.06.

2012

Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca

pre sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Divergencie, Skalica, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

04.12.

2011

Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia č. 2

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ján Slávik (vc), Oliver Dohnányi (dir.)

12.10.

2010

Egon Krák: Hlas Parthenopé

Trio pre hoboj, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

08.10.

2010

Peter Zagar: Jesenná pieseň

pre klavírne trio

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Trnave - Pocta klavírnemu triu, Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK

INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)

03.10.

2010

Peter Martinček van Grob: Violoncello Suite No. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

13.04.

2010

Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

10.

2009

Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza

pre violončelo sólo

Prvé uvedenie na Slovensku

"Cellomania", Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

13.11.

2008

Peter Machajdík: Solstice

pre violončelo a harfu

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Adriana Antalová (ar)

20.06.

2008

Roman Berger: Patetique

pre violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Modra, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

22.06.

2007

Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

22.06.

2007

Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá

Sláčikové kvarteto č. 4

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

14.09.

2006

Ľudovít Rajter: Musica alternativa

per 8 violoncelli

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Andrej Gál (vc), Ladislav Szathmáry (vc), Robert Cohen (vc), Tamás Mérei (vc), Vladan Kočí (vc)

11.04.

2006

Vladimír Godár: Majkomašmalon

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Iva Bittová (a), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)

Premiéra verzie pre ženský hlas a klavírne trio.

11.04.

2006

Vladimír Godár: Uspávanky Jana Skácela

pre ženský hlas, flautu, violončelo a čembalo (klavírne trio)

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Iva Bittová (s), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)

Premiéra verzie pre ženský hlas a klavírne trio.

10.04.

2006

Vladimír Godár: Pieseň labute

pre klavírne trio

Prvé uvedenie na Slovensku

Synagóga, Trnava, SK

INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)

2006

Ladislav Kupkovič: Epigrafy

Prvé uvedenie na Slovensku

Trnava, SK

INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc)

2005

Ladislav Kupkovič: Epizódy

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

31.07.

2004

Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Komárno, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

30.07.

2004

Ilja Zeljenka: Dvojhry

pre husle a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Komárno, SK

INTERPRETI: František Török (vn), Ján Slávik (vc)

2004

Ladislav Kupkovič: Aforizmy

pre violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Modra, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

14.09.

2003

Ilja Zeljenka: Sonata

per violoncello solo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

28.06.

2003

Vladimír Godár: Elégia

pre violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Hrad Červený kamen, Častá, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

28.06.

2003

Vladimír Godár: Kniha žalmov

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Rytierska sieň, Hrad Červený kameň, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

27.06.

2003

Ilja Zeljenka: Musica slovaca

Úprava pre štyri violončelá

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK

INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Csaba Rácz (vc), Ján Slávik (vc)

27.06.

2003

Vladimír Godár: Pieseň labute

pre štyri violončelá

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Katarína Černá-Zajacová (vc)

09.03.

2003

Ivan Hrušovský: Klavírne trio (In memoriam J. S. Bach AD 2000)

vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti 6. Brandenburského koncertu J. S. Bacha

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Alexander Jablokov (vn), Ján Slávik (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)

14.11.

2002

Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť

pre violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

13.10.

2002

Anton Steinecker: Prelúdium

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

09.10.

2002

Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

26.07.

2002

Jevgenij Iršai: Musical Remake

pre violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

21.06.

2002

Ilja Zeljenka: Sláčikové trio

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK

INTERPRETI: František Török (vn), Harald Nerad (vl), Ján Slávik (vc)

24.02.

2002

Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

18.11.

2001

Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého

pre soprán, klarinet a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

09.11.

2001

Juraj Beneš: Going to

pre šesť violončiel

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ján Slávik (vc), Kristína Luptáčiková (vc), Katarína Kleinová (vc), Csaba Rácz (vc)

20.03.

2001

Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá

(nedokončené)

Prvé uvedenie na Slovensku

Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

16.11.

2000

Jevgenij Iršai: Hard Shabes

Trio pre husle, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf), Stanislav Mucha (vn)

11.06.

2000

Eugen Suchoň: Nokturno pre violončelo a klavír

(transkripcia Vladimír Godár)

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

01.12.

1999

Ladislav Kupkovič: Koncert č. 2 G dur

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Spoločenský dom Topoľčany, Topoľčany, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)

16.12.

1997

Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II

pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Marián Turner (fl), Ján Slávik (vc)

08.12.

1996

Ilja Zeljenka: Polarity

pre violončelo sólo

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

12.02.

1995

Egon Krák: Sonate en deux expressions caractéristiques françaises

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)

22.11.

1994

Peter Martinček van Grob: Feet of my wife

Sonáta pre violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)

28.10.

1990

Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)

19.06.

1990

Ladislav Kupkovič: Klavírne kvarteto č. 3 F dur

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)

18.02.

1989

Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

pre husle (klarinet), violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

18.02.

1988

Ivan Hrušovský: Septetino

pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)

11.02.

1986

Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského

Prvé uvedenie na Slovensku

XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Marian Lapšanský (pf)

11.03.

1984

Vladimír Godár: Talizman

Nokturno pre klavírne trio

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné múzeum, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)

1958

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 06.10.

  2021

  Egon Krák: Hviezd nežný svit

  Sonety pre bas, recitátora, violončelo a orchester na poéziu P. O. Hviezdoslava

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štefan Kocán (b), Štefan Bučko (spk), Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 15.08.

  2021

  Jevgenij Iršai: Three messages for Liam Poore

  pre klarinet, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK

  INTERPRETI: Jozef Eliáš (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 17.08.

  2019

  Jozef Kolkovič: Toccata

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Czech-Slovak-Cello-Quartet, Modra, SK

  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc)

 • 29.07.

  2018

  Egon Krák: Danse de Minotaur per Quattro Celli

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival peknej hudby, Rytierská sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK

  INTERPRETI: Czecho-Slovak-Cello-Quartet, Aleš Kaspřík (vc), Petr Nouzovský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 22.03.

  2018

  Egon Krák: Message

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

 • 14.06.

  2017

  Jozef Kolkovič: Odtiene jesene

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Medzinárodný festival Divergencie, Jezuitský kostol, Skalica, SK

  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Stanislav Masaryk (tr), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

 • 10.11.

  2016

  Jozef Kolkovič: Koncert pre violončelo a orchester - Operácia spevavý vták

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 21.08.

  2016

  Roman Berger: Dolcissimo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 18.06.

  2014

  Ľubica Čekovská: Nachtigalls Frühlingslied

  pre štyri violončelá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divergencie, Farský kostol sv. Michala, Skalica, SK

  INTERPRETI: Cellomania, Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 25.09.

  2013

  Jevgenij Iršai: Eine kleine, not too small

  pre štvoro huslí, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Ján Slávik (vc)

 • 24.03.

  2013

  Ladislav Kupkovič: Trio A dur

  pre klarinet, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK

  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 14.11.

  2012

  Viliam Gräffinger: Biella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Radoslav Práger (fg), František Török (vn), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf), Lenka Novosedlíková (vbf), Viliam Gräffinger (dir.)

 • 14.11.

  2012

  Pavol Malovec: Esencia

  pre soprán, husle a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), František Török (vn), Ján Slávik (vc)

 • 14.11.

  2012

  Alexander Döme: Poem

  pre klavír a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 14.11.

  2012

  Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

  pre husle (klarinet), violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 13.11.

  2012

  Marián Lejava: Chant d'Amour

  pre dve violy, dve violončelá a klavír Op. 3

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Alexander Lakatoš (vl), Július Šoška (vl), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Dana Šašinová (pf)

 • 17.06.

  2012

  Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca

  pre sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divergencie, Skalica, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 04.12.

  2011

  Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia č. 2

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ján Slávik (vc), Oliver Dohnányi (dir.)

 • 12.10.

  2010

  Egon Krák: Hlas Parthenopé

  Trio pre hoboj, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 08.10.

  2010

  Peter Zagar: Jesenná pieseň

  pre klavírne trio

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Trnave - Pocta klavírnemu triu, Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK

  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)

 • 03.10.

  2010

  Peter Martinček van Grob: Violoncello Suite No. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 13.04.

  2010

  Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 10.

  2009

  Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza

  pre violončelo sólo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  "Cellomania", Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 13.11.

  2008

  Peter Machajdík: Solstice

  pre violončelo a harfu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Adriana Antalová (ar)

 • 20.06.

  2008

  Roman Berger: Patetique

  pre violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Modra, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 22.06.

  2007

  Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 22.06.

  2007

  Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá

  Sláčikové kvarteto č. 4

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 14.09.

  2006

  Ľudovít Rajter: Musica alternativa

  per 8 violoncelli

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Andrej Gál (vc), Ladislav Szathmáry (vc), Robert Cohen (vc), Tamás Mérei (vc), Vladan Kočí (vc)

 • 11.04.

  2006

  Vladimír Godár: Majkomašmalon

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)

 • 11.04.

  2006

  Vladimír Godár: Uspávanky Jana Skácela

  pre ženský hlas, flautu, violončelo a čembalo (klavírne trio)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Iva Bittová (s), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)

 • 10.04.

  2006

  Vladimír Godár: Pieseň labute

  pre klavírne trio

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Synagóga, Trnava, SK

  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)

 • 2006

  Ladislav Kupkovič: Epigrafy

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Trnava, SK

  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc)

 • 2005

  Ladislav Kupkovič: Epizódy

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

 • 31.07.

  2004

  Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Komárno, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 30.07.

  2004

  Ilja Zeljenka: Dvojhry

  pre husle a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Komárno, SK

  INTERPRETI: František Török (vn), Ján Slávik (vc)

 • 2004

  Ladislav Kupkovič: Aforizmy

  pre violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Modra, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 14.09.

  2003

  Ilja Zeljenka: Sonata

  per violoncello solo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 28.06.

  2003

  Vladimír Godár: Elégia

  pre violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hrad Červený kamen, Častá, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 28.06.

  2003

  Vladimír Godár: Kniha žalmov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Rytierska sieň, Hrad Červený kameň, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 27.06.

  2003

  Ilja Zeljenka: Musica slovaca

  Úprava pre štyri violončelá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK

  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Csaba Rácz (vc), Ján Slávik (vc)

 • 27.06.

  2003

  Vladimír Godár: Pieseň labute

  pre štyri violončelá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Katarína Černá-Zajacová (vc)

 • 09.03.

  2003

  Ivan Hrušovský: Klavírne trio (In memoriam J. S. Bach AD 2000)

  vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti 6. Brandenburského koncertu J. S. Bacha

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Alexander Jablokov (vn), Ján Slávik (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)

 • 14.11.

  2002

  Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť

  pre violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 13.10.

  2002

  Anton Steinecker: Prelúdium

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 09.10.

  2002

  Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 26.07.

  2002

  Jevgenij Iršai: Musical Remake

  pre violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 21.06.

  2002

  Ilja Zeljenka: Sláčikové trio

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK

  INTERPRETI: František Török (vn), Harald Nerad (vl), Ján Slávik (vc)

 • 24.02.

  2002

  Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 18.11.

  2001

  Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého

  pre soprán, klarinet a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

 • 09.11.

  2001

  Juraj Beneš: Going to

  pre šesť violončiel

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ján Slávik (vc), Kristína Luptáčiková (vc), Katarína Kleinová (vc), Csaba Rácz (vc)

 • 20.03.

  2001

  Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá

  (nedokončené)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 16.11.

  2000

  Jevgenij Iršai: Hard Shabes

  Trio pre husle, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf), Stanislav Mucha (vn)

 • 11.06.

  2000

  Eugen Suchoň: Nokturno pre violončelo a klavír

  (transkripcia Vladimír Godár)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 01.12.

  1999

  Ladislav Kupkovič: Koncert č. 2 G dur

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Spoločenský dom Topoľčany, Topoľčany, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)

 • 16.12.

  1997

  Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II

  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Marián Turner (fl), Ján Slávik (vc)

 • 08.12.

  1996

  Ilja Zeljenka: Polarity

  pre violončelo sólo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 12.02.

  1995

  Egon Krák: Sonate en deux expressions caractéristiques françaises

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)

 • 22.11.

  1994

  Peter Martinček van Grob: Feet of my wife

  Sonáta pre violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)

 • 28.10.

  1990

  Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)

 • 19.06.

  1990

  Ladislav Kupkovič: Klavírne kvarteto č. 3 F dur

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)

 • 18.02.

  1989

  Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

  pre husle (klarinet), violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 18.02.

  1988

  Ivan Hrušovský: Septetino

  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)

 • 11.02.

  1986

  Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Marian Lapšanský (pf)

 • 11.03.

  1984

  Vladimír Godár: Talizman

  Nokturno pre klavírne trio

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné múzeum, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)

x