Naše projekty

Slovenský mládežnícky orchester

Foto: Slovenský mládežnícky orchester

Hudobné centrum
vyhlasuje

KONKURZ

do Slovenského mládežníckeho orchestra
na roky 2017 – 2018

 

Termíny a miesta konania konkurzov:

21. 2. 2017, 9.00 h
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica

22. 2. 2017, 9.00 h
Konzervatórium v Žiline
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina

24. 2. 2017, 9.00 h
Konzervatórium v Košiciach
Timonova 2, 042 03 Košice

1. 3. 2017, 9.00 h
Konzervatórium v Bratislave
Tolstého 11, 811 06 Bratislava

(časy konkurzu jednotlivých uchádzačov budú spresnené po doručení prihlášok)

Na konkurz sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční študenti slovenských konzervatórií a umeleckých vysokých škôl a akadémií, ako aj slovenskí poslucháči na zahraničných umeleckých školách vo veku 16 – 29 rokov.
Prihlásení uchádzači sa môžu na konkurze zúčastniť v ktoromkoľvek z uvedených miest a termínov.

POZOR! Na konkurz sa môžu hlásiť aj absolventi, ktorí už aktuálne neštudujú, ale vyhovujú vekovým kritériám!

Konkurz je určený tiež pre uchádzačov, ktorí sa môžu zúčastniť len na jednom z pripravovaných podujatí (viď príslušnú kolónku priamo v prihláške).

Konkurz sa vypisuje do nasledovných nástrojových skupín:
flauta (+ pikola), hoboj (+ anglický roh), klarinet, fagot
lesný roh, trúbka, trombón, tuba, tympany, bicie nástroje, sláčikové nástroje

 

Podmienky:
1. krátka prednesová skladba podľa vlastného výberu
2. úryvky z vybraných orchestrálnych partov

Úryvky z orchestrálnych partov na stiahnutie

Prihláška na konkurz

V prípade, že máte problémy so stiahnutím prihlášky, napíšte nám na smo@hc.sk.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu smo@hc.sk.

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na tel. číslach: +421 2 20 470 210, +421 2 20 470 270


POZOR ZMENA!


Uzávierka prihlášok pre Banskú Bystricu a Žilinu: 19. 2. 2017

Uzávierka prihlášok pre Košice: 22. 2. 2017

Uzávierka prihlášok pre Bratislavu: 27. 2. 2017


************

Informácie o projekte a pripravované aktivity v roku 2017

Projekt Slovenský mládežnícky orchester vznikol z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Orchester ponúkne príležitosť študentom a mladým umelcom zo slovenských hudobných škôl nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale aj komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi a celkovo pozdvihnúť úroveň slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Aktivity orchestra budú prebiehať v spolupráci s poprednými dirigentmi a sólistami, delené skúšky povedú skúsení hudobníci pôsobiaci v symfonických orchestroch. Súčasťou letného sústredenia budú aj workshopy komornej hudby a dva koncerty.

 

Koncert na medzinárodnom festivale Allegretto Žilina 2017
Termín: 7. 4. 2017, 19.00
Dom umenia Fatra, Žilina

Slovenský mládežnícky orchester
Martin Majkút, dirigent
Jakub Čižmarovič, klavír

Program:
Mikuláš Moyzes: Naše Slovensko
Piotr Iľjič Čajkovskij: Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol op. 23
Antonín Dvořák: Symfónia č. 9 op. 95 „Z Nového sveta“

Skúšky: 31. 3. – 6. 4. 2017 v Bratislave

Pedagógovia nástrojových skupín:
sláčikové nástroje – Jozef Horváth (Slovenská filharmónia)
drevené dychové nástroje – Ronald Šebesta (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)
plechové dychové nástroje –  Albert Hrubovčák (Slovenská filharmónia)
bicie nástroje – Kiril Stoyanov (Slovenská filharmónia)


***

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra
Predbežný termín: 1. – 14. 7. 2017
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Slovenský mládežnícky orchester
David Porcelijn, dirigent (Holandsko)
Stanislav Masaryk, trúbka

Program:
skladba slovenského skladateľa
Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre trúbku a orchester
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfónia č. 3 a mol op. 56 „Škótska“

Súčasťou sústredenia bude príprava orchestrálneho programu, workshopy komornej hudby pod vedením Jozefa Luptáka a 2 záverečné koncerty.

Aktualizované: 03. 04. 2017