Naše projekty

Slovenský mládežnícky orchester

Foto: Slovenský mládežnícky orchester

Slovenský mládežnícky orchester vznikol z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Aktivity orchestra budú prebiehať v spolupráci s poprednými dirigentmi a sólistami, delené skúšky povedú skúsení hudobníci pôsobiaci v symfonických orchestroch.


************

Aktivity Slovenského mládežníckeho orchestra v roku 2017

 

Koncert na medzinárodnom festivale Allegretto Žilina 2017
Termín: 7. 4. 2017, 19.00
Dom umenia Fatra, Žilina

Slovenský mládežnícky orchester
Martin Majkút, dirigent
Jakub Čižmarovič, klavír

Program:
Mikuláš Moyzes: Naše Slovensko
Piotr Iľjič Čajkovskij: Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol op. 23
Antonín Dvořák: Symfónia č. 9 op. 95 „Z Nového sveta“

Skúšky: 31. 3. – 6. 4. 2017 v Bratislave

Pedagógovia nástrojových skupín:
sláčikové nástroje – Jozef Horváth (Slovenská filharmónia)
drevené dychové nástroje – Ronald Šebesta (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)
plechové dychové nástroje –  Albert Hrubovčák (Slovenská filharmónia)
bicie nástroje – Kiril Stoyanov (Slovenská filharmónia)


***

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra
Termín: 1. – 12. 7. 2017
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Koncert 11. 7. 2017 na Piešťanskom festivale

Slovenský mládežnícky orchester
Benjamin Bayl, dirigent (Austrália)
Stanislav Masaryk, trúbka

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Predohra k opere Figarova svadba KV 492
Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre trúbku a orchester E dur (verzia v Es dur)
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 6 F dur op. 68 „Pastorálna“

Súčasťou sústredenia bude popri príprave orchestrálneho programu workshopy komornej hudby pod vedením Jozefa Luptáka.

Aktualizované: 05. 05. 2017