Naše projekty

Hudobno-vzdelávacie programy - Pre 2. stupeň ZŠ

Dychové nástroje v súhre – NOVÉ !!!

Formou vtipného, nenásilného dialógu so žiakmi oboznamuje tento program so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov (flauta, hoboj, klarinet, fagot) a jedným plechovým dychovým nástrojom (lesný roh), a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. Hudobný repertoár využíva pestrú paletu od barokovej hudby až po prístupnú a vtipnú hudbu V. Trojana, známeho českého autora k filmovým rozprávkam.

Autor: Ján Smutný

Obsadenie: dychové kvinteto

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world / etno music. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Autor: Samo Smetana

Obsadenie: Samo Smetana – spev, husle, mandolína, Ivan Hanula – spev, viola, husle, mandolína, buzuki; Alžbeta Lukáčová – spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika; Peter Obuch – spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara; Ajdži Sabo – perkusie

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Najslávnejšie melódie od staroveku po súčasnosť

Videli ste starogrécku lýru? Počuli ste jej zvuk, ako sprevádza Seikilovu pieseň? A harfu kráľa Dávida... chcete si na nej zahrať? Alebo, počuli ste naživo spievať trubadúra s lutnou? A viete, že ten wals na ktorý tancujete je renesančná pieseň? Nemusíte sa báť nezáživnej prednášky z histórie hudby! Architektúra a výtvarné umenie? Na to sa môžete len pozerať. Ale hudba plynie, nedá sa zachytiť v statickom okamihu. Zanecháva v nás dojem, je jedinečná. Program predstavuje najslávnejšie melódie z histórie, ďalekej či nedávnej a netradičné umenie multiinštrumentalistu a rozprávača Jána Hrubovčáka. Ukáže Vám, ako sa menil vkus a čo všetko odolalo zubu času!

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák - sprievodné slovo, hudobné nástroje

Určené pre: 5. – 9. ročník ZŠ

Nápoj lásky

Opera je veľmi náročný žáner a predložiť ho žiakom ZŠ vyžaduje citlivý a kreatívny prístup.
Komická opera Gaetana Donizettiho Nápoj lásky je stálicou operných divadiel už vyše 180 rokov. Jej odľahčený námet obsahuje množstvo humoru aktuálneho aj v dnešných časoch: paroduje „silu reklamy“, šarlatánstvo, klamstvo i medziľudské vzťahy založené na chamtivosti a túžbe zbohatnúť, a to všetko veselým a prístupným spôsobom. To všetko sú aspekty, ktoré vo vhodnom inscenačnom stvárnení dávajú vysoký predpoklad úspešného hudobného a predovšetkým hudobno-vzdelávacieho podujatia.
Projekt je určený i pre deti mimo bratislavských škôl, pretože jeho hlavnou výhodou je, že ako forma cestujúceho divadla môže osloviť svojho diváka aj v regiónoch, mimo sídiel kamenných operných divadiel. Spevné čísla sú preložené do slovenského jazyka, čo pre zrozumiteľnosť deja a hlavne pre prvý kontakt detského diváka s operou tvorcovia považujú za najvhodnejšie riešenie.

Pozrite si video z predstavenia 17. júna 2016 na nádvorí Hudobného centra.

Autor: Jaroslav Pehal

Obsadenie: Nemorino – Juraj Kuchar / Pavol Oravec; Adina – Renáta Feriková / Viktória Ballánová; Dr. Dulcamara – Rastislav Kocán / Juraj Vodila; klavírny sprievod: Daniel Simandl / Matej Vrábel

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Od rohu k rohu. Vznik a vývoj hudby

Žiaci budú môcť vidieť v tejto téme viacero archaických hudobných nástrojov, ktoré priamo súvisia s ich vznikom a vývojom od obdobia stredoveku až po súčasnosť.
Pasivita nehrozí!
Žiaci sú vtiahnutí do predstavenia, v ktorom si zahrajú na mnohých hudobných nástrojoch.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – spev, sprievpdné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch ( signálne trúby, šalmaje, gajnica, historické gajdy, citara, pozauna, klarinet, lesný roh,...)

Určené pre: 5. – 9. stupeň ZŠ, SŠ

Poznaj svoje dedičstvo – ľudové nástroje

Ľudové hudobné nástroje ako gajdy, fujara, citara ožívajú postupne v rukách umelca, no i v rukách detí. Spoznávanie autentických ľudových hudobných nástrojov je prepojené s vysvetlením histórie ich vzniku a účelu. Autor projektu upúta deti 1. stupňa i žiakov 2. stupňa svojou bezprostrednosťou, komunikatívnosťou a dynamickosťou svojho vystupovania, a umožní deťom aj prakticky si vyskúšať hru na nástrojoch.                                                                                                              

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – zvony, klepáčka, bič, gajdy, trombita, fujara, citara

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Predaná nevesta. Opera nás zabáva 2

Projekt je pokračovaním úspešneho predstavenia Opera nás zabáva: G. Donizetti – Nápoj lásky, ktorý prezentuje komické opery autorov romantizmu zábavnou a veku primeranou formou. Cieľom tohto projektu je ukázať detskému divákovi, že opera dokáže pobaviť a nie je vždy len vážnou – či tragickou. Program oboznamuje deti s operným repertoárom prostredníctvom skrátených a inštrumentálne zredukovaných verzií, ktoré sú populárne i v zahraničí. Dielo B. Smetanu je hravé, zábavné a vyniká tanečnosťou hudby. Hovorené dialógy postáv (Kecal, Janík a Marienka, Vašek – v tejto verzii robot) má prezentované v slovenskom jazyku, ale spevné čísla sú ponechané v českom jazyku. 
 
Klavír – Daniel Simandl / Matej Vrábel

Autor: Jaroslav Pehal

Obsadenie: Marienka – soprán /alternácie: Eva Melicharčíková, Renata Feríková, Viktória Ballánová, Adriana Banásová/, Janík (Vašek) – tenor /Pavel Oravec, Tomáš Ondriaš, Jozef Ivaška ml./, Kecal – bas /Juraj Vodila, Rastislav Kocán, Jaroslav Pehal/

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Svetové hudobné nástroje

Cieľom je naživo ukázať žiakom rôzne hudobné nástroje, o ktorých sa priebežne učia a ktoré poznajú vo vizuálnej a akustickej forme z učebníc a nahrávok. Nielen, že na nich zahráme, ale ponúkneme aj priamy kontakt mládeži s týmito (ne)tradičnými hudobnými nástrojmi.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – spev, sprievodné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch (írska flauta, didgeridoo, fujara, drumbľa, tibetská trúba, bendžo...)

Určené pre: 1. – 9. ročník ZŠ a SŠ