Naše projekty

Výchovné koncerty - Pre 2. stupeň ZŠ

Dychové nástroje v súhre - NOVÉ!!!

Formou vtipného nenásilného dialógu so žiakmi oboznamuje tento program so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov - flauta, hoboj, klarinet, fagot a jedným plechovým dychovým nástrojom - lesný roh, a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. Hudobný repertoár využíva pestrú paletu od barokovej hudby až po prístupnú a vtipnú hudbu V. Trojana, známeho českého autora k filmovým rozprávkam.

Autor: Ján Smutný

Obsadenie: dychové kvinteto

Určené pre: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Autor: Samo Smetana

Obsadenie: Samo Smetana – spev, husle, mandolína, Ivan Hanula – Spev , viola, husle, mandolína, buzuki, Alžbeta Lukáčová – spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika, Peter Obuch – spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara, Ajdži Sabo - perkusie

Určené pre: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, SŠ

Najslávnejšie melódie od staroveku po súčasnosť

Videli ste starogrécku lýru? Počuli ste jej zvuk, ako sprevádza Seikilovu pieseň? A harfu kráľa Dávida... chcete si na nej zahrať? Alebo, počuli ste naživo spievať trubadúra s lutnou? A viete, že ten wals na ktorý tancujete je renesančná pieseň? Nemusíte sa báť nezáživnej prednášky z histórie hudby! Architektúra a výtvarné umenie? Na to sa môžete len pozerať. Ale hudba plynie, nedá sa zachytiť v statickom okamihu. Zanecháva v nás dojem, je jedinečná. Program predstavuje najslávnejšie melódie z histórie, ďalekej či nedávnej a netradičné umenie multiinštrumentalistu a rozprávača Jána Hrubovčáka. Ukáže Vám, ako sa menil vkus a čo všetko odolalo zubu času!

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák - sprievodné slovo, hudobné nástroje

Určené pre: 5. - 9. ročník ZŠ

Nápoj lásky

Opera je veľmi náročný žáner. Predložiť operu žiakom ZŠ vyžaduje citlivý a kreatívny prístup.
Komická opera Gaetana Donizettiho Nápoj lásky je stálicou operných divadiel už vyše 180 rokov. Jej odľahčený námet obsahuje množstvo humoru aktuálneho aj v dnešných časoch: paroduje „silu reklamy“, šarlatánstvo, klamstvo i medziľudské vzťahy založené na chamtivosti a túžbe zbohatnúť a to všetko veselým a prístupným spôsobom - to sú všetko aspekty, ktoré vo vhodnom inscenačnom stvárnení dávajú vysoký predpoklad úspešného hudobného a predovšetkým hudobno-výchovného podujatia.
Projekt je určený i pre deti mimo bratislavských škôl , pretože jeho hlavnou výhodou je, že ako forma cestujúceho divadla môže osloviť svojho diváka aj v regiónoch – mimo sídiel kamenných operných divadiel. Spevné čísla sú preložené do slovenského jazyka, čo pre zrozumiteľnosť deja a hlavne pre prvý kontakt detského diváka s operou tvorcovia považujú za najvhodnejšie riešenie.

Pozrite si video z predstavenia 17.júna 2016 na nádvorí Hudobného centra.

Autor: Jaroslav Pehal

Obsadenie: Nemorino – Juraj Kuchar / Pavol Oravec; Adina – Renáta Feriková / Viktória Ballánová; Dr. Dulcamara – Rastislav Kocán / Juraj Vodila; klavírny sprievod: Daniel Simandl / Matej Vrábel

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Od rohu k rohu - vznik a vývoj hudby

Žiaci budú môcť vidieť v tejto téme viacero archaických hudobných nástrojov, ktoré priamo súvisia s ich vznikom a vývojom od obdobia stredoveku až po súčasnosť. Pasivita nehrozí! Žiaci sú vtiahnutí do predstavenia, v ktorom si zahrajú na mnohých hudobných nástrojoch.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: spev, sprievpdné slovo, hra na 25-30 hudobných nástrojoch ( signálne trúby, šalmaje, gajnica, historické gajdy, citara, pozauna, klarinet, lesný roh,..) - Ján Hrubovčák

Určené pre: 5.-9. stupeň ZŠ, aj SŠ

Poznaj svoje dedičstvo - ľudové nástroje

Ľudové hudobné nástroje ako gajdy, fujara, citara ožívajú postupne v rukách umelca a v rukách detí. Spoznávanie autentických ľudových hudobných nástrojov je  prepojením na poznanie histórie ich vzniku a účelu. Autor projektu upúta deti 1. stupňa i žiakov 2. stupňa, svojou bezprostrednosťou, možnosťou praktického vyskúšania si nástrojov didaktickými otázkami a dynamickosťou svojho vystupovania.                                                                                                                

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák - zvony, klepáčka, bič, gajdy, trombita, fujara, citara

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Predaná nevesta /Opera nás zabáva 2/

Projekt je pokračovaním úspešne realizovaného predstavenia "Opera nás zabáva: - G. Donizetti - Nápoj lásky", ktorý prezentuje komické opery autorov romantizmu zábavnou a veku primeranou formou. Cieľom projektu je ukázať detskému divákovi, že opera dokáže pobaviť a nie je vždy len vážnou - či tragickou. Program oboznamuje deti s operným repertoárom prostredníctvom skrátených a inštrumentálne zredukovaných verzií, ktoré sú populárne i v zahraničí. Dielo B. Smetanu je hravé, zábavné a vyniká tanečnosťou hudby. Hovorené dialógy postáv (Kecal, Janík a Marienka, Vašek - v tejto verzii robot) má prezentované v slovenskom jazyku, ale spevné čísla sú ponechané v českom jazyku. 
 
Klavír - Daniel Simandl/Matej Vrábel

Autor: Jaroslav Pehal

Obsadenie: Marienka - soprán /alternácie: Eva Melicharčíková, Renata Feríková, Viktória Ballánová, Adriana Banásová/, Janík (Vašek) - tenor /Pavel Oravec, Tomáš Ondriaš, Jozef Ivaška ml./, Kecal - bas /Juraj Vodila, Rastislav Kocán, Jaroslav Pehal/

Určené pre: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ