Naše projekty

Fórum mladých talentov

Foto: Fórum mladých talentov

Fórum mladých talentov, účastníkov medzinárodných interpretačných súťaží, je cyklus komorných koncertov, ktorý organizuje Hudobné centrum s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom je podpora mladých talentov zo Slovenskej republiky v oblasti hudobného umenia, možnosť účasti na medzinárodných interpretačných súťažiach na Slovensku i v zahraničí. V silnej medzinárodnej konkurencii, v konfrontácii s mladými umelcami z rôznych krajín sveta môžu nádejní mladí umelci prezentovať svoje interpretačné umenie, získavať cenné poznatky i nadväzovať kontakty, nevyhnutné pre budovanie profesionálnej umeleckej kariéry. V rámci uvedeného cyklu sa umelci predstavujú odbornej i laickej verejnosti predvedením časti svojho súťažného repertoáru na rôznych koncertných pódiách.


Kontakt:
tel. + 421 (2) 2047 0240, fax + 421 (2) 2047 0251
e-mail forum@hc.sk

Štatút Fóra mladých talentov

FMT - žiadosť

Čestné prehlásenie

Ponuku medzinárodných interpretačných súťaží si pozrite tu.

Aktualizované: 18. 10. 2016