Foto : Ladislav Martoník

Ladislav Martoník

1944 Košice – 1968 Košice

jazz: trúbka

Bio

1950člen dychového orchestra U Göbela v Košiciach (ako 6 ročný)
1953 člen školského dychového orchestra na základnej škole v Košiciach
1958 Umelecká priemyslovka v Bratislave
1961 člen Traditional Club 
1963 člen Revival Jazz Band
1965 účasť na súťaži trubkárov vo Viedni - štipendium na štúdium v Grazi (Rakúsko)
1965 – 1968 Jazzová fakulta Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Grazi (trúbka)
1968zastrelený na ulici v Košiciach okupačnými vojskami Varšavskej zmluvy 
od 1991 je na jeho počesť udeľovaná Slovenskou jazzovou spoločnosťou Cena Ladislava Martoníka najlepším slovenským jazzmanom« späť na zoznam