Personality profile

Photo: Janka Petőczová Source: uhv.sav.sk

Janka Petőczová

27 Dec 1962 Prešov

musicology, music history, critics, reviewers, editor

Bio

Bio


Bibliography

 • Kowalská, Eva: Petőczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris
  2009 Historický časopis, Institute of History of Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 57, 2009, no. 1, p. 170
 • Ruščin, Peter: Petőczová-Matúšová, J. (ed.): Musica Scepusii Vetris [t. j. Veteris]...
  2004 Z minulosti Spiša XII. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, History Society of Spiš, Levoča 2004, p. 198 – 199
 • Personal bibliography
 • Books
 • Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša
  Raný novovek
  2014 Súzvuk Prešov Music Society, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Prešov 2014
  (384 s., 1. vyd.)
 • Matúš, František (ed.): Polychorická hudba III
  Antológia
  1999 Prešov 1999
  (147 s., 1. vyd., vlastným nákladom)
 • Matúš, František (ed.): Polychorická hudba II
  Na Spiši v 17. storočí
  1999 Prešov 1999
  (192 s., 1. vyd., vlastným nákladom)
 • Matúš, František (ed.): Polychorická hudba I
  V európskej renesancii a baroku. V dejinách hudobnej kultúry na Slovensku
  1998 Prešov 1998
  (140 s., 1. vyd., vlastným nákladom)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Tradycje śląskiej kultury muzycznej
  XV Międzynarodowa Konferencja / Traditions of Silesian Musical Culture, 15th International Conference. Vroclav, 20. – 21. marec 2019
  2019 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 10 [36], 2019, no. 1, p. 164 – 167
  (2019 – RIML, CEJH)
 • Musical life and Reformation in Urban Communities of the North-Eastern Slovakia
  2019 Urban music culture in Central Europe ca. 1450 – 1670. 54. International Musicological Colloquium Brno (Institute of Musicology at the Faculty of Arts, Masaryk University, Monday 4th – Wednesday 6th November 2019), Ústav hudební vědy, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno 2019
 • Musical patronage in Zips urban communities in the Early Modern Period
  Testaments, financial donations, non-financial support
  2019 The Culture-Making Role of Musical Patronage. Contexts – Meanings – Perspectives. Wrocław Musicological Conference. Abstracts, Wrocław 2019, p. 24
  (University of Wrocław)
 • Choral singing in Levoča/Leutschau in the middle of the 19th century
  Parallels with the development of the Wrocław choral movement = Śpiew chóralny w Lewoczy w polowie XIX wieku – porównanie z wrocławskim ruchem chóralnym
  2019 Tradycje śląskiej kultury muzycznej. XV Międzynarodowa Konferencja / Traditions of Silesian Musical Culture. 15th International Conference – streszczenia referatów / abstracts of paper, Wrocław 2019, p. 10 – 11
  (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego)
 • Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich. Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia / Die Musikkultur der evangelischen Kirchengemeinden in Breslau
  Gestaltung ihrer Tradition und die musikalische Ökumene, medzinárodná muzikologická konferencia, Vroclav, 11. – 13. septembra
  2018 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 9 [35], 2018, no. 1, p. 148 – 154
 • Friedrich Wilhelm Wagner v dejinách reformácie a hudobnej kultúry v Levoči
  2018 Reformácia v strednej Európe. I., University of Prešov in Prešov, Prešov 2018, p. 586 – 600
 • Critical Editions of the Sources of Renaissance and Baroque music in Spiš / Zips
  Main Tendencies in the Research and Open Questions
  2018 Petőczová, Janka (ed.): The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2018, p. 101 – 114
  (139 s., 1. vyd.)
 • Predslov
  The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe
  2018 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2018, p. 7 – 8
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Gott stehet in der Gemeine Gottes [1641]
  2018 Súzvuk Prešov Music Society, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Prešov 2018, p. 7 – 33
  (Edícia: Musica Scepusii Veteris II/8)
 • Nemecký hudobník Friedrich Wilhelm Wagner a jeho vklad do rozvoja zborového spievania na Spiši v 19. storočí
  Kráľovsto jedného jazyka a mravu je biedne a slabé. Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska
  2018 Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2018
  (Centrum spoločných činností SAV, Ústredný archív SAV, nestr., dostupné na internete: http://depot.archiv.sav.sk/Konferencia2018/Program)
 • Musical Sources of the Levoča/Leutschau Lutheran Musical Collection from the Era of Dittersdorf, Haydn and Beethoven: Secular Music
  2017 Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis / Musical Analysis. Historia – Theoria – Praxis. V Międzynarodowa Konferencja / 5th International Conference / 5. medzinárodná muzikologická konferencia. Abstracts. Wrocław, 2017, Vroclav 2017, p. 18 – 20
  (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 • Johann Schimrack młodszy ze Spisza i luterańska kultura muzyczna Śląska
  2017 Tradycje śląskiej kultury muzycznej. Tom XIV. Editor Granat-Janki, Anna. Wrocław. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Vroclav 2017, p. 199 – 216
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Gosler Tomáš/ Gosler(us) de Zeger
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2016, p. 372 – 373
  (Katedra slovenských dejín)
 • Georg (Juraj) Wirsinger – takmer neznámy skladateľ 17. storočia
  2016 Pokojná, Katarína (zost.): Prezentácie – Konfrontácie 2016, Bratislava 2016, p. 23 – 33
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Stöckel/Stoeckel Leonard
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2016, p. 384 – 386
  (Katedra slovenských dejín)
 • Historické organy v dejinách Levoče
  2016 Z minulosti Spiša XXIV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Chalupecký, Ivan (ed.), History Society of Spiš, Levoča 2016, p. 75 – 108
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Šimrák Ján st./Johann Schimrack sen.
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2016, p. 386 – 388
  (Katedra slovenských dejín)
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Marckfelner Samuel
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2016, p. 378, 379
  (Katedra slovenských dejín)
 • Richard Rybarič’s Theory of Music Historiography in the Context of Central European Musicology
  2016 Nationality vs Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Ed. Żerańska-Kominek, Sławomira, Cambridge 2016, p. 196 – 211
  (260 s., 1. vyd., Cambridge Scholars Publishing)
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Wirsinger Juraj/Georg
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2016, p. 390 – 391
  (Katedra slovenských dejín)
 • Šimrák versus Šimbracký
  Mythen und Realität in der slowakischen Musikhistoriographie
  2015 Hudební věda, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha year LII, 2015, no. 3 – 4, p. 273 – 316
 • Nationality / Universality. "Musical historiography in Central and Eastern Europe"
  Narodowosc i uniwersalizm. “Historiografia muzyczna w Europie Srodkowej i Wschodniej” Radziejowice (Poľsko), 15. – 17. septembra 2014
  2015 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 6 (32), 2015, no. 1, p. 131 – 134
 • Evanjelické a. v. kantoráty na Spiši a ich význam pre rozvoj renesančnej a barokovej hudby
  2015 Rozpomienka na slávnosti 400. výročia spišskopodhradskej synody. Klátik, Miloš (ed.), Publishing House Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2015, p. 114 – 119
 • Fraternitas Litteratorum in Spišská Nová Ves
  New findings in the music history of the Zips/Spiš region
  2015 Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von Ladislav Kačic, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2015, p. 189 – 194
  (280 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Musica scepusii veteris: Renaissance and early baroque music in Scepusium/Zips/Spiš. Sources from Slovakia
  2015 Annual International Medieval and Renaissance Music Conference, Brussels, 6 – 9 July, 2015, Brusel 2015, p. 140 – 141
  (Université libre de Bruxelles)
 • Cori spezzati in Seventeenth-Century Music of Spiš
  2015 Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński’s Offertoria and Communiones (1611), Benátky 2015, p. 365 – 384
  (Edizioni Fondazione Levi, Venezia)
 • Evanjelické kantoráty a. v. na Spiši a ich význam pre rozvoj renesančnej a barokovej hudby
  2014 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 5 (31), 2014, no. 1, p. 35 – 65
 • Richard Rybarič’s Theory of Musical Historiography in the Context of Central European Musicology
  2014 International Musicological Conference Nationality / Universality: Musical Historiography in Central and Eastern Europe, September 15 – 17 2014, Fryderyk Chopin Institute, Radzejowice 2014, p. 38 – 39
 • Pramene knižnej kultúry z obdobia raného novoveku a hudobná kultúra mesta Spišská Nová Ves
  [Quellen der Buchkultur aus der Periode des Frühen Neuzeit und die Musikkultur der Stadt Spišská Nová Ves (Zipser Neudorf).]
  2014 Domenová, Marcela (ed.): Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V., The State Scientific Library in Prešov, Prešov 2014, p. 44 – 67
 • Súčasné výskumy umeleckej hudobnej kultúry na Spiši v ranom novoveku
  2013 World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry, Institute of World Literatures SAS, Bratislava year 5 [22], 2013, p. 100 – 115
 • Kritické edície hudobných prameňov
  Reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka
  2013 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 4 (30), 2013, no. 2, p. 209 – 215
 • Kačic, Ladislav [Heslo]
  2013 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv 7. In – Kalg, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2013, p. 641
 • Intavolácia [Heslo]
  2013 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv 7. In – Kalg, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2013, p. 115
 • Hudba spišskopodhradského organistu Jána Šimráka vo Vroclavi v druhej polovici 17. storočia
  2013 Z minulosti Spiša XXI. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Chalupecký, Ivan (ed.), History Society of Spiš, Levoča 2013, p. 71 – 87
 • The Role of Silesia in the development of Musical Culture in the Towns of Spiš/Zips and Šariš/Scharosch
  2013 The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives (= Eastern European Studies in Musicology 1, Ed. M. Gołąb), Peter Lang, Frankfurt nad Mohanom 2013, p. 161 – 178
 • The Polychoral Music of the 17th Century: New Findings, Musical Analysis and Problems of Historical Performance
  2013 Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa, Music Forum, Bratislava 2013, p. 75 – 87
 • Dejiny hudby na Spiši ako modelový prípad hudobnohistoriografického výskumu
  2013 Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Gerát, Ivan – Bžoch, Adam – Podmaková, Dagmar – Urbancová, Hana – Hučková, Dana – Žeňuch, Peter (ed.), Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2013, p. 206 – 220
 • K životnému jubileu profesora Ladislava Burlasa
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 3 (29), 2012, no. 2, p. 279 – 280
 • Musical Culture in Bardejov (Bártfa, Bartfeld, Bardiów) in the Mid-Sixteenth Century
  2012 The Musical Heritage of the Jagiellonian Era. Eds. Pawel Gancarczyk – Agnieszka Leszczynska, Varšava 2012, p. 235 – 242
 • Žalm č. 100 v európskom barokovom hudobnokultúrnom priestore
  2012 Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! [1642], Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2012, p. 9 – 76
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/7)
 • Dejiny barokovej hudby na Slovensku v archívnych prameňoch
  2011 Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov year VI, 2011, no. 1, p. 104 – 115
 • The Musical Culture of Silesia Before 1742. New Contexts – New Perspectives
  Vroclav, 8. – 10. septembra 2011
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 2, p. 317 – 320
 • K životnému jubileu Ladislava Kačica
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 1, p. 130 – 132
 • Music in the “life world”: Immaterial Dimensions of the Music Culture of Germans in (and from) the South-East European Settlement Areas
  Bonn, 11. – 13. novembra 2010
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 1, p. 159 – 162
 • “Samuel Marckfelner bin ich genandt”
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 1, p. 108 – 120
 • Cori spezzati in Seventeenth-Century Music of Zips
  2011 Central-Eastern Europe versus the Italian musica moderna: Reception, Adaptation, Integration, Warsawa, October 12 – 15, 2011, Varšava 2011, p. 21
 • Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Súzvuk Prešov Music Society, Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2011, p. 9 – 20
 • Hudobné pramene v historickej knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2011, p. 228 – 235
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Leonard Stöckel a hudba
  2011 Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Zost. Peter Kónya, University of Prešov in Prešov, Prešov 2011
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, XI)
 • Predslov
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Súzvuk Prešov Music Society, Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2011, p. 7 – 8
 • Polychorická hudba v hudobných tlačiach 17. storočia zachovaných v Levoči
  2011 Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Marcela Domenová (ed.), The State Scientific Library in Prešov, Prešov 2011, p. 74 – 84
 • Doslov
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Slovak Musicological Association, Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2011, p. 287 – 300
 • Nedožité jubileum Richarda Rybariča
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 148 – 149
 • The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries
  Varšava, 25. – 29. augusta 2009
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 169 – 171
 • Mecenášstvo a baroková hudba v spišských a šarišských mestách
  2010 Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Jitka Bajgarová (ed.), Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Society for Musicology, , Praha 2010, p. 31 – 39
 • Hudobná historiografia [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2010, p. 280 – 281
 • Vokálna polyfónia v spišských tabulatúrnych rukopisoch
  (poznámky k vybraným problémom notácie, transkripcie, inštrumentácie a interpretácie)
  2010 De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Ed. Peter Ruščin – Irena Medňanská, University of Prešov in Prešov, Prešov 2010, p. 44 – 56
 • Príspevok k výskumu dejín renesančnej a barokovej hudby v šarišských mestách
  2010 Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Marta Hulková (ed.), Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2010, p. 91 – 200
 • Hudobniny a hudobná kultúra obdobia renesancie a baroka v šarišských mestách
  2009 Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Marcela Domenová (ed.), State Scientific Library in Banská Bystrica, Prešov 2009, p. 21 – 31
 • Prvky lamentu v hudbe Jána Šimráka (Johanna Schimracka)
  2009 Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava 2009, p. 94 – 121
  (Studia ethnomusicologica IV)
 • Príspevok k výskumu hudobnej kultúry šľachtických rezidencií a mestských sídel v 16. a 17. storočí na území dnešného Slovenska
  2009 Život pražských paláců – šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Zost. Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek, Praha 2009, p. 633 – 646
 • Musical culture in Bardejov. Bartfeld in the mid-sixteenth century
  2009 The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in the Central and Eastern European Countries. Ed. Elzbieta Wojnowska, National Library, Varšava 2009, p. 28 – 29
 • The music of Johann Schimrack – open questions concerning editing German organ-tablature manuscripts
  2009 IAML IMS abstracts, Amsterdam 2009, p. 49
 • Raný novovek. Hudba
  2009 Ottov historický atlas Slovensko. Kršák, Pavol (zost.), Otto Publishing Company, Praha 2009, p. 242 – 243
 • Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania
  2008 Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, Bratislava year 55, 2008, no. 6, p. 463 – 467
 • Tympany v hudobnej minulosti Slovenska
  2008 Historická revue. Vedecko-populárny časopis o histórii a archeológii, Slovak Archeological and Historical Institute, Bratislava year 19, 2008, no. 1, p. 50 – 52
 • Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši – hudobno-kultúrne dedičstvo Spiša a jeho začleňovanie do dnešných tradícií
  2008 Petőczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2008, p. 10 – 14
 • Príspevok k výskumu dejín renesančnej a barokovej hudby v šarišských mestách
  2008 Hudobná kultúra miest a regiónov na území Slovenska od stredoveku do konca 19. storočia. Hudobné motívy vo výtvarnom umení Slovenska do 19. storočia – realita a symbolika. Muzikologická konferencia, Bratislava, 23. – 25. septembra 2008, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2008
 • Cithara Sanctorum a hudobné dianie na Spiši v 17. storočí
  2008 Cithara sanctorum 1636 – 2006. Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 370. výročia vydania 1. kancionála. Zost. Kovačka, Miloš – Augustíniová, Eva, Slovak National Library, National Institute of Bibliography, Martin 2008, p. 167 – 175
  (http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Cithara%20sanctorum/Petoczova.doc)
 • Johann Schimrack / Ján Šimrák – spišský polyfonik 17. storočia
  2008 Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši. Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka. Janka Petőczová (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2008, p. 79 – 100
 • Unikátne historické tympany v Levoči a v Markušovciach
  2008 Acta musaei scepusiensis. Pohľady do minulosti VIII. Ed. Mária Novotná, Slovak National Museum, Museum of Spiš, Levoča 2008, p. 155 – 172
 • Historické tympany v spišských a šarišských múzeách
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 3 – 4, p. 380 – 407
 • Kopčáková, Slávka – Petőczová-Matúšová, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 1, p. 42 – 46
 • Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 1, p. 25 – 31
  (Hudobnohistorické aktivity a historické myslenie v muzikologickom diele profesora Ladislava Burlasa. In: Ladislav Burlas: Hudba a hudobná kultúra v súčasnosti. Edícia Doctor honoris causa, zv. 11, Nitra, UKF v Nitre, 2007, s. 33 – 46)
 • Osobnosti v dejinách evanjelickej hudobnej kultúry na Spiši v 17. storočí
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 337 – 355
 • František Matúš: Bibliografia (výber)
  2007 Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol., Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2007, p. 267 – 278
 • Zarevutius, Zacharius
  2007 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 17, Bärenreiter, Kassel 2007, p. 1346 – 1347
 • Historické tympany na Spiši
  2007 Z minulosti Spiša XV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Zost. Chalupecký, Ivan, History Society of Spiš, Levoča 2007, p. 97 – 120
 • Život s hudbou – k životnému jubileu Doc. PhDr. Františka Matúša, CSc.
  2007 Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol., Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2007, p. 259 – 265
 • Vedecké bádania a edičné aktivity súčasnej hudobnej historiografie
  2007 Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol., Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2007, p. 131 – 148
 • Musica Scepusii Veteris – aktuálne problémy pri vydávaní spišských hudobnohistorických prameňov
  2007 Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., Hulková, Marta (ed.), Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 409 – 435
 • Konštantín Hudec – zakladateľ slovenskej hudobnej historiografie
  2006 Záhorie. Vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, Záhorie Museum, Skalica year 15, 2006, no. 5, p. 6 – 10
 • Šimrák, Ján / Schimrack, Johann
  2006 Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 15. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Metzler, Stuttgart, Weimar 2006, p. 834 – 835
 • Hudobno-rétorické figúry v tvorbe Jána Šimráka a Zachariáša Zarevúckeho
  2006 Medňanská, Irena (ed.): Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 23. – 25. november 2005, , Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2006, p. 91 – 110
 • Testament Alexeja Thurzu a mecenášska tradícia v hudobnej kultúre Levoče v 16. a 17. storočí
  2006 Z minulosti Spiša XIV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, History Society of Spiš, Levoča 2006, p. 229 – 242
 • Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius)
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 3 – 4, p. 431 – 436
 • Richard Rybarič – bibliografia
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 2, p. 147 – 154
 • Zachariáš Zarevúcky (1605 – 1667)
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2005
  (28 s., 1. vyd., pramenný materiál k hlavnej téme vedeckej konferencie)
 • Musica Scepusii Veteris – aktuálne problémy pri vydávaní spišských hudobnohistorických prameňov
  2005 Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2005, p. 8 – 9
 • Hudobná tvorba Zachariáša Zarevúckeho v kontexte európskej barokovej polyfónie
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2005, p. 85 – 102
 • K problematike výskumu pôvodných prameňov k najstarším dejinám slovenskej hudby
  2004 Súzvuk 2. Aktivity členov Prešovského hudobného spolu Súzvuk v rokoch 2003 – 2004, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2004, p. 94 – 116
 • Nová hudobnohistorická edícia
  2004 Súzvuk 2. Aktivity členov Prešovského hudobného spolu Súzvuk v rokoch 2003 – 2004, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2004, p. 150 – 153
 • Bardejovskí mestskí hudobníci v 16. a 17. storočí
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 353 – 380
 • Polychória ako novátorský štýlotvorný prvok vo vývoji polyfonickej hudby na Slovensku
  2003 Matúš, František (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 5. – 7. novembra 2002, Súzvuk Prešov Music Society, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Prešov 2003, p. 33 – 59
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)
 • Zarewutius, Zachariáš. [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 27, Oxford University Press, Oxford 2001
 • Thomas Gosler – mestský notár a hudobný skladateľ v Kežmarku v prvej polovici 17. storočia
  1998 Slovenská archivistika, Bratislava year 33, 1998, no. 2, p. 107 – 123
 • Polychória – významný fenomén v hudobnej minulosti Spiša
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 24, 1998, no. 3, p. 237 – 263
 • Tomáš Gosler – kežmarský mestský notár a hudobný skladateľ
  1998 Z minulosti Spiša III – IV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, History Society of Spiš, Levoča 1998, p. 57 – 68
 • Who is the Writer of Tablature-Books of Ján Šimbracký?
  1997 Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz. Bratislava, 23. bis 25. März 1994. Pavol Polák (ed.), Bratislava 1997, p. 217 – 219
  (Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)
 • Výskum európskej polyfónnej tradície na Slovensku
  Napísané na margo muzikologickej konferencie Tradície európskeho viachlasu a hudba strednej Európy 15. – 18. storočie (Bratislava, 5. – 6. 12. 1995)
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 12, p. 3
 • Polyphonic and Polychoral Music on the Territory of Slovakia and its Reflection in the Slovak Musicological Research
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 22, 1996, no. 3 – 4, p. 455 – 459
 • Tomáš Gosler – neznámy spišský skladateľ 17. storočia
  (Venované nedožitým 65. narodeninám Richarda Rybariča)
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 21, 1995, no. 2, p. 228 – 262
 • Pamiatky hudobnej kultúry 17. storočia na Spiši
  1995 Spiš v kontinuite času / Zips in der Kontinuität der Zeit. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Švorc, University of Pavol Jozef Šafárik, Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Universum, Košice, Prešov, Viedeň 1995, p. 240 – 246
  (Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut Wien)
 • Doslov
  1994 Richard Rybarič: Hudobná historiografia, Matúš Music, Prešov 1994, p. 140 – 150
  (posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)
 • Slovenský prvok v hudobnom živote Levoče v 17. storočí
  1994 Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, p. 63 – 78
 • Katalóg hudobnín farského kostola v Prešove z roku 1661
  1994 Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí. Kalinayová, Jana (ed.), Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 1994, p. 68 – 72
  (Edícia: Musaeum Musicum, nemecká verzia: Katalog der Musikalien der Pfarrkirche in Prešov aus dem Jahre 1661. In: Musikinventare und das Repertoire der Mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert, Bratislava 1995, s. 74 – 78)
 • Prešovskí mestskí hudobníci v 17. storočí
  1993 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 19, 1993, no. 3 – 4, p. 357 – 375
 • Vokálna polyfónia na Slovensku v 16. a 17. storočí
  Štúdia venovaná pamiatke Richarda Rybariča pri príležitosti 1. výročia úmrtia
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 2, p. 12
  (Hudobný život, roč. 23, 1991, č. 3, s. 10 – 11)
 • Hudobná terminológia v diele Antona Bernoláka v kontexte slovnej zásoby staršej slovenčiny
  1991 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 17, 1991, no. 4, p. 328 – 359
 • Výskum hudobnej terminológie v diele Antona Bernoláka
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 7, p. 10 – 11
 • Pojem hudba ve slovníku Antona Bernoláka
  1989 Opus musicum. Hudební revue, Brno year 21, 1989, no. 5, p. 23 – 26
 • Polychorická hudba v levočskom rukopisnom zborníku sign. 74A
  1988 Hudební věda, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha year 25, 1988, no. 3, p. 215 – 229
 • Prešovský katalóg hudobnín z roku 1661
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 24, p. 2
 • Editorial Work
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Gott stehet in der Gemeine Gottes [1641]
  2018 Súzvuk Prešov Music Society, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Prešov 2018
  (Edícia: Musica Scepusii Veteris II/8)
 • Petőczová, Janka (ed.): The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe
  2018 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2018
  (139 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Georg Wirsinger / Juraj Wirsinger: Missa a 6. Tulerunt Dominum meum 4 vocum / Vzali mi Pána (1640)
  2015 Súzvuk Prešov Music Society, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Prešov 2015, p. 7 – 24, 25 – 44
  (112 s., 1. vyd., faks., noty, vedecký redaktor František Matúš)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! [1642]
  2012 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2012
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/7)
 • Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič
  Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989)
  2011 Súzvuk Prešov Music Society, Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2011
  (300 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu [1641]
  1ma pars. Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2da pars. Herr, zeige mir deine Wege / Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty [1641]
  2011 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2011
  (82 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/6)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel / Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov [1642]
  2009 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2009
  (82 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/5)
 • Petőczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši
  Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka, konanej 3. – 4. marca 2008 v Spišskej Sobote
  2008 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2008
  (144 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Siehe, wie fein und lieblich ist´s / Hľa, aké dobré, aké milé je to [1642]
  2007 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2007
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/4)
 • Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol.: Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006
  2007 Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2007
  (343 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Singet dem Herren ein neues Lied / Spievajte Hospodinu novú pieseň [1642]
  2006 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2006
  (72 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/3)
 • Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa
  Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove
  2005 Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2005
  (149 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Richte mich, Gott / Prisúď mi právo, Bože [1642]
  2005 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2005
  (64 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/2)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Lobe den Herren, meine Seele! / Chváľ, duša moja, Hospodina! [1642]
  2004 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2004
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/1)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Du hast mir das Herz genommen / Uchvátila si mi srdce [1642]
  2003 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2003
  (58 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, I/2)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? / Keď je Boh za nás, kto je proti nám? [1642]
  2003 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2003
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, I/1)
 • Matúš, František – Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Hudobná historiografia
  1994 Matúš Music, Prešov 1994
  (169 s., 1. vyd., posthumné vydanie)
 • Art Critique and Journalism
 • Spomienka na Richarda Rybariča
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 6, p. 18 – 19
 • Z nových hudobnohistorických objavov. (Šimbracký verzus Šimrák)
  2006 Spravodaj Výboru cirkevnej hudby ECAV, Bratislava 2006, no. 1, p. 38 – 39
  (Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku)
 • Jarný koncert Orchestra detí a mládeže Harmónia
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 28
 • Obohatenie hudobnej publicistiky
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 9 (13), 1998, no. 35, p. 12
 • Reprezentatívny titul
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 23 – 24, p. 11
 • Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí
  (Editor: Ladislav Kačic. Bratislava 1996, Music Forum. Edition Urtext.)
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 19, p. 9
 • Slovenská hudobná historiografia
  Muzikologická konferencia, venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia PhDr. Richarda Rybariča, CSc.
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 7, p. 3
 • Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2
  1994 Slovenská archivistika, Bratislava year 29, 1994, no. 2, p. 64 – 67
 • Európske súvislosti slovenskej hudby
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 5, p. 5
 • Petőczová, Janka – Matúš, František: Zámery Združenia Mikuláša Moyzesa
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 8, p. 6
 • Jubileum v znamení úspechu
  1988 Petrochémia year 28, 1988, no. 2, p. 3
 • Faksimile a moderné vydanie Paschovej omše
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 7, p. 6
 • Jaroslav Šeda: Pražskí madrigalisti
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 21, p. 6
 • Pražská konferencia o starej hudbe
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 12, p. 8
 • Umenie a revolúcia
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 4, p. 1
 • Edmund Pascha: Vianočná omša F dur z Harmonie Pastoralis, Vianočné koledy z Prosae Pastorales
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 24, p. 5
 • Konferencia o starej hudbe
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 10, p. 4
 • Scientific reviews
 • Tradycje śląskiej kultury muzycznej / Traditions of Silesian Musical Culture. Vroclav, 2. – 4. marca 2016, medzinárodná muzikologická konferencia
  Hlavná redaktorka Hana Urbancová
  2016 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 7 (33), 2016, no. 2, p. 325 – 329
 • Pocta Dobroslavu Orlovi, medzinárodná muzikologická konferencia – výstava – koncerty
  Ronov nad Doubravou, 23. – 25. apríla 2015. Hlavná redaktorka Hana Urbancová
  2015 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 6 (32), 2015, no. 1, p. 137 – 140
 • Barbara Przybyszewska-Jarmińska: Muzyka pod patronatem polskich Wazów: Marcin Mielczewski
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 3 (29), 2012, no. 2, p. 281 – 286
 • Aleksandra Patalas: W kościele, w komnacie i w teatrze
  Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria (=Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis, 19)
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 3 (29), 2012, no. 2, p. 286 – 291
 • Central-Eastern Europe versus the Italian musica moderna – Reception, Adaptation, Integration
  Europa środkowo-wschodnia wobec włoskiej musica moderna – recepcja, adaptacja, integracja. Warszawa, October 12 – 15, 2011
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 3 (29), 2012, no. 1, p. 146 – 150
 • Musicologica historica I. Ad honorem Richard Rybarič, Bratislava, 12. – 13. mája 2010
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 2, p. 324 – 326
 • Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 2, p. 307 – 313
 • The History of Music in Poland. Vol. III, The BAROQUE, part 1: 1595 – 1696
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 160 – 168
 • Petőczová, Janka – Klamová, Soňa: Konferencia o historickej muzikológii
  2010 Správy Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, no. 5, p. 13
 • Vojenská hudba v kultuře a historii Českých zemí
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 34, 2008, no. 1, p. 89 – 93
  (Bajgarová, Jitka (ed.), Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2007)
 • Pestrý zborník. Tabulatura Miscellanea
  Editor: Ladislav Kačic. Bratislava, Hudobné centrum 2005
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 2, p. 263 – 267
 • Hudební věda a výchova 9 – 2003
  Musica VII. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003
  2005 Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání. Česko-slovenské pedagogické studie. I. Olomouc 2005. PdF Univerzity Palackého Olomouc. PdF Prešovskej univerzity v Prešove, Nelešovská, Alena (ed.) 2005, p. 220 – 221
 • Daniel Šimčík: Kráčajme spolu. Spevník piesní národov z Európy
  2004 Súzvuk 2. Aktivity členov Prešovského hudobného spolu Súzvuk v rokoch 2003 – 2004, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2004, p. 156 – 157
 • Editor: Ladislav Kačic. Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí
  Bratislava 1996, Music Forum. Edition Urtext
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 19, p. 9
 • Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2
  1994 Slovenská archivistika, Bratislava year 29, 1994, no. 2, p. 64 – 67
 • Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu
  (Buchbesprechungen)
  1989 Beiträge zur Musikwissenschaft. 31. Heft 1/1989, Verlag Neue Musik, Berlín (Východný/Ost) 1989, p. 68 – 69

Awards

 • Jozef Kresánek Award
  2016
  Music Fund Slovakia


« back to list Updated: 02. 01. 2020