Statement of accessibility

Graphic design: Vylink, s.r.o.

Webmaster: Vylink, s.r.o.

Technical operator: Music Centre Slovakia

Webmaster: Music Centre Slovakia


Webové sídlo hc.sk spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.


© 1999-2023 Music Centre Slovakia


x