Oblasť

Title

Podoblasť

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Asociácia akordeonistov Slovenska
Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu – CECM

Slovenská sekcia

Hudobný fond
Slovenská hornistická spoločnosť
Slovenská muzikologická spoločnosť pri predsedníctve SAV
Cech slovenských gajdošov

Cechová izba CSG

Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu – SNEH
Únia – Odborový zväz profesionálnych orchestrálnych hudobníkov Slovenska – FIM

Slovenská sekcia

Zväz autorov a interpretov populárnej hudby
Asociácia súčasného tanca
Klub slovenskej kultúry
Literárne informačné centrum
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Slovenské centrum dizajnu
Slovenský zväz tanečného športu
Nadácia – Centrum súčasného umenia
Spolok pedagógov umeleckých skôl
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Komisia pre hudobné knižnice

Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov

About music directory

When publishing personal contacts, we follow the law and the directive on personal data protection and we only publish those for which we have the consent of the person concerned to the disclosure.

We update the directory on an ongoing basis.

To be included in the address book or to change or supplement contacts that have already been included, please fill in the relevant form or contact us at:

Music center Slovakia
Department of Documentation and Informatics
Michalská 10
815 36 Bratislava
odi @ hc.sk

We thank you!

x