Oblasť

Podoblasť

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Oddelenie kultúry a športu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sekcia umenia

Asociácia akordeonistov Slovenska
ZAS – Združenie akordeonistov Slovenska
Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Bachova spoločnosť na Slovensku
Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu – CECM

Slovenská sekcia

Hudobné centrum
Slovenský inštitút v Berlíne

(Slowakisches Institut)

Hudobné centrum

Oddelenie edičnej činnosti

Hudobný fond
Hudobný fond
Slovenský inštitút vo Viedni

(Slowakisches Institut)

Slovenský inštitút v Moskve

(Slovackij institut)

Slovenská hornistická spoločnosť
Slovenská hudobná únia
Slovenská jazzová spoločnosť
Slovenská muzikologická asociácia

Slovenská hudobná únia

Slovenská muzikologická spoločnosť pri predsedníctve SAV
x