Oblasť

Podoblasť

Meno
Zaradenie
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy -
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Oddelenie kultúry a športu

-
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sekcia umenia

-
Asociácia učiteľov hudby Slovenska -
Bachova spoločnosť na Slovensku -
Hudobné centrum -
Slovenský inštitút Berlín

(Slowakisches Institut)

-
Hudobné centrum

Oddelenie edičnej činnosti

-
Hudobný fond -
Slovenský inštitút Viedeň

(Slowakisches Institut)

-
Slovenský inštitút Moskva

(Posoľstvo Slovackoj respubliki)

-
Slovenská asociácia country hudby -
Slovenská hornistická spoločnosť -
Slovenská hudobná únia -
Slovenská jazzová spoločnosť -
Slovenská muzikologická asociácia

Slovenská hudobná únia

-
Slovenská muzikologická spoločnosť pri predsedníctve SAV -
Slovenské gajdošské združenie -
Spolok hudobného folklóru pri SHÚ -
Spolok koncertných umelcov -
x