O projekte

Cenu Ľudovíta Rajtera iniciovalo Hudobné centrum v Roku slovenskej hudby 2006, kedy si hudobná verejnosť pripomínala storočnicu narodenia tejto významnej osobnosti slovenskej hudobnej kultúry. Cena je určená pre mladého koncertného umelca (spevák, inštrumentalista, dirigent), resp. pre komorné teleso a laureáta vyberá odborná porota menovaná riaditeľom Hudobného centra. V súlade s posolstvom Ľudovíta Rajtera, interpreta, skladateľa a pedagóga, sa hlavnými kritériami pre udelenie ceny stali výnimočná kvalita interpretačného výkonu a tiež aktívne prispievanie k rozvíjaniu aj zviditeľňovaniu slovenského koncertného umenia doma i v zahraničí. Laureátovi ocenenia vydá Hudobné centrum profilové CD.

Prvým držiteľom Ceny Ľudovíta Rajtera v roku 2006 sa stal aktuálny šéfdirigent Teatro di San Carlo di Napoli, Juraj Valčuha, v roku 2009 Cenu Ľudovíta Rajtera získal huslista Milan Paľa, ktorý značnú časť svojej umeleckej pôsobnosti zasvätil práve slovenskej tvorbe, a tá si vďaka jeho strhujúcej interpretácii získava čoraz viac pozornosti doma i v zahraničí. V roku 2012 si Cenu Ľudovíta Rajtera prevzal na zahraničných pódiách pôsobiaci kontrabasista Roman Patkoló a v Roku slovenskej hudby 2016 sa laureátom stal huslista Dalibor Karvay, ktorý sa nedávno stal koncertným majstrom Wiener Symphoniker.

V roku 2019 zvolila odborná komisia v zložení Juraj Bubnáš, Dalibor Karvay, Ronald Šebesta, Andrej Šuba a Igor Valentovič nového laureáta, mladého klarinetistu Martina Adámeka, ktorý aktuálne pôsobí ako sólista popredného súboru súčasnej hudby Ensemble InterContemporain v Paríži, ale zároveň udržiava pravidelné kontakty so Slovenskom, nielen účinkovaním na slovenských pódiách, ale aj zaraďovaním slovenských diel do svojho repertoáru.

 

Cena Ľudovíta Rajtera 2009

Cena Ľudovíta Rajtera 2012

Cena Ľudovíta Rajtera 2016

x