• 1990

  ĽŠU Vrútky (husle – otec, Anton Karvay)

 • 1992 – 1999

  Konzervatórium Žilina (Bohumil Urban)

 • 1996

  Viedeň, mimoriadny žiak Josefa Sivó

 • od 1999

  Konzervatórium vo Viedni (Boris Kuschnir) a súčasne Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

 • od 2003

  člen klavírneho tria (Milan Karanovic, vc, Stefan Stroissnig, pf)

 • od 2006

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (Peter Strenáčik)

 • -

  HTF VŠMU, doktorandské štúdium (Jozef Kopelman)

 • od 2014

  pedagóg na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, od 2017 ako univerzitný profesor

 • november 2019

  vyhral konkurz na pozíciu 1. koncertného majstra orchestra Viedenských symfonikov

 • od 2020

  prvý koncertný majster Viedenského symfonického orchestra

 •  

 • interpretačné kurzy:

   Eduard Grach (1994, 1995), Mintscho Mintschev, Herman Krebbers (2002)

 •  

Dalibor Karvay ako sólista koncertoval s radom orchestrov (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, English Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra Ensemble Kanazawa, Česká filharmonie, Nationaltheater-Orchester Mannheim, Radio-Symphonieorchester Wien, Wiener KammerOrchester, Het Gelders Orkest, Solistes Européens Luxembourg, Slovenská fiharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, SKO Bodana Warchala, ŠKO Žilina, Štátna filharmónia Košice, Bruno Walter Symphony Orchestra a i.) za spolupráce známych dirigentov (Leif Segerstam, Ion Marin, Hiroyuki Iwaki, Jaap van Zweden, Marek Janowski, Ali Rahbari, Roman Kofman, Benjamin Wallfisch, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, Leoš Svárovský, Jack M. Händler a ď.).

V oblasti komornej hry spolupracuje s osobnosťami ako Radek Baborák, Julian Rachlin, Wenzel Fuchs, Boris Kuschnir, Daniel Buranovský a iní, ale napr. aj s komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava pri organizovaní Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave.

 

„Dalibor Karvay neustrnul v kategórii tzv. zázračných detí, ale mimoriadne úspešne rozvíja svoj talent ďalej. Mimoriadne štúdium na konzervatóriu, ale najmä voľba štúdia v zahraničí, naplno umožnili rozvíjať všetky jeho prirodzené predpoklady: technickú vyspelosť, hudobnú inteligenciu, pamäť, krásne cizelovaný kultivovaný tón, zmysel pre výstavbu hudobných foriem. Má cit pre štýlové znaky hraného diela, ovláda šíroké spektrum dynamických a výrazových rovín, a to vždy v kombinácii s kvalitným zvukom a jasnou štruktúrou. Karvay je veľkým prísľubom pre slovenské interpretačné umenie.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 91-92.)

x