O projekte

Forum Mladych Talentov

Fórum mladých talentov, účastníkov medzinárodných interpretačných súťaží, je cyklus komorných koncertov, ktorý organizuje Hudobné centrum s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom je podpora mladých talentov zo Slovenskej republiky v oblasti hudobného umenia, možnosť účasti na medzinárodných interpretačných súťažiach na Slovensku i v zahraničí. V silnej medzinárodnej konkurencii, v konfrontácii s mladými umelcami z rôznych krajín sveta môžu nádejní mladí umelci prezentovať svoje interpretačné umenie, získavať cenné poznatky i nadväzovať kontakty, nevyhnutné pre budovanie profesionálnej umeleckej kariéry. V rámci uvedeného cyklu sa umelci predstavujú odbornej i laickej verejnosti predvedením časti svojho súťažného repertoáru na rôznych koncertných pódiách.


Kontakt:
tel. + 421 220470210; e-mail forumhc.sk

Štatút Fóra mladých talentov

FMT - žiadosť

Čestné prehlásenie

Doterajší úspešní účastníci Fóra mladých talentov.

x