Vyhlásenie o prístupnosti

Grafický dizajn: Vylink, s.r.o.

Webmaster: Vylink, s.r.o.

Technický prevádzkovateľ: Hudobné Centrum

Správa obsahu: Hudobné Centrum


Webové sídlo hc.sk spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.


© 1999-2024 Hudobné Centrum


x