Oddelenia

Hudobné centrum

Michalská 10, 815 36 Bratislava 1

tel. +421 (2) 2047 0111

infohc.sk www.hc.sk

 

Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

 

Oddelenie riaditeľa

Sekretariát

Veronika Kičinová  –  sekretárka

tel. +421 (2) 2047 0111 , sekretariat@hc.sk

 

Veronika Štubňová – PR manažér

tel. +421 (2) 2047 0230 pr@hc.sk

 

Oddelenie edičnej činnosti

Vladimír Godár – vedúci oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0410

 

Pavol Šuška – redaktor, zástupca vedúceho oddelenia

tel.  +421 (2) 2047 0430, +421 911 160 406 ,

 

Peter Javorka – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0140 peter.javorka@hc.sk

 

Ivan Koska – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0140 ivan.koska@hc.sk

 

Hudobný život

Peter Motyčka – šéfredaktor Hudobného života

tel. +421 (2) 2047 0450, +421 905 643 926

 

Redakcia Hudobného života

tel. +421 (2) 2047 0450

Robert Kolář – redaktor

Barbara Rónaiová – redaktorka

 

Distribúcia a marketing

Patrik Sabo – odborný pracovník edičnej činnosti

tel. +421 (2) 2047 0460  ,

 

Oddelenie dokumentácie a informatiky

Anna Žilková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0310 ,

 

Dokumentácia skladateľov

Juraj Bubnáš, Lucia Jakubisová

tel. +421 (2) 2047 0360 , ,

 

Dokumentácia jazzu a ďalších žánrov

Zuzana Mikulcová

tel. +421 (2) 2047 0340 , ,

 

Dokumentácia koncertných umelcov

Jana Anderlová, Elena Vaculová

tel. +421 (2) 2047 0320, 2047 0370 ,

 

Dokumentácia hudobných podujatí, dokumentácia muzikológov

Gabriela Šikulíncová

tel. +421 (2) 2047 0370

 

Dokumentácia historických organov

Lucia Jakubisová

tel. +421 (2) 2047 0340

 

Hudobná študovňa a archívy HC

Lea Mikulcová

Hudobné centrum, blok B, 2. poschodie. tel. +421 (2) 2047 0380

  

Oddelenie výchovno-vzdelávacích aktivít

Adrian Rajter – vedúci oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0130 

 

Eva Planková – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0210

 

Fórum mladých talentov

Daniela Klechová – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0240 ,

 

Výchovné koncerty pre školy

Lucia Luknárová – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0240

 

Koncertné a festivalové oddelenie

Slávka Ferencová – vedúca oddelenia 

tel. +421 (2) 2047 0200

 

Festival Allegretto Žilina

Ivana Macaríková – manažérka festivalu

tel. +421 (2) 2047 0160, 

 

Festival Melos-Étos

Ivana Macaríková – manažérka festivalu

tel. +421 (2) 2047 0160

 

Festival starej hudby

Gabriela Benka-Rybárová – manažérka festivalu

 

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy

tel. +421 (2) 2047 0230

 

Ekonomické oddelenie

Lýdia Zeleníková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0510

 

Daniela Uhlíková – odborná pracovníčka ekonomiky práce

tel. +421 (2) 2047 0520

 

Všeobecná učtáreň

tel. +421 (2) 2047 0530, 2047 0540

 

Aktualizované: 04. 10. 2018