Hudobné centrum

Michalská 10, 815 36 Bratislava 1

tel. +421 (2) 2047 0111

info@hc.sk www.hc.sk

 

Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

igor.valentovic@hc.sk

 

Oddelenie riaditeľa

Veronika Kičinová  –  asistentka riaditeľa

tel. +421 (2) 2047 0111 hc@hc.sk, sekretariat@hc.sk

 

Zuzana Meleková – PR manažér

tel. +421 (2) 2047 0230, +421 910 643 926, pr@hc.sk

 

Oddelenie edičnej činnosti

Ivan Koska – vedúci oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0140 ivan.koska@hc.sk

 

Vladimír Godár – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0410 slovedit@hc.sk, vgodar@gmail.com

 

Pavol Šuška – redaktor, zástupca vedúceho oddelenia

tel.  +421 (2) 2047 0430, +421 911 160 406 pavol.suska@hc.sk

 

Peter Javorka – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0140 peter.javorka@hc.sk

 

Hudobný život

Andrea Serečinová – šéfredaktorka Hudobného života

tel. +421 2 2047 0440, +421 905 643 926, andrea.serecinova@hc.sk

 

Redakcia:

tel. +421 2 2047 0440
 
Robert Kolář

robert.kolar@hc.sk


Jana Dekánková

jana.dekankova@hc.sk

 

Robert Bayer

robert.bayer@hc.sk


Jazykové redaktorky:

Zuzana Konečná, Eva Planková

 
Výtvarná spolupráca:

Róbert Szegény

 

Distribúcia a marketing

Patrik Sabo – odborný pracovník edičnej činnosti

tel. +421 (2) 2047 0460, +421 903 430 336 patrik.sabo@hc.sk, distribucia@hc.sk

 

Oddelenie dokumentácie a informatiky

Anna Žilková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0310 anna.zilkova@hc.sk

odi@hc.sk

 

Dokumentácia skladateľov

Barbora Uričová

tel. +421 (2) 2047 0330 skladatelia@hc.sk, barbora.uricova@hc.sk

 

Dokumentácia jazzu a ďalších žánrov

tel. +421 (2) 2047 0340

jazz@hc.sk, folk@hc.sk

 

Dokumentácia koncertných umelcov

Jana Anderlová, Elena Ramiréz

tel. +421 (2) 2047 0320 jana.anderlova@hc.sk, +421 (2) 2047 0370 elena.ramirez@hc.sk

 

Dokumentácia píšťaľových organov

tel. +421 (2) 2047 0310 organy@hc.sk

 

Hudobná študovňa a archívy HC

Martina Zátopková

tel. +421 (2) 2047 0380 studovna@hc.sk

Hudobné centrum, blok B, 2. poschodie

 

Audiotéka a dokumentácia hudobných podujatí

Dominik Kopcsay

tel. +421 (2) 2047 0350 dominik.kopcsay@hc.sk

  

Oddelenie hudobného vzdelávania

Adrian Rajter – vedúci oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0130, +421 905 609 170 adrian.rajter@hc.sk

 

Eva Planková – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0210, +421 911 753 798 eva.plankova@hc.sk

 

Fórum mladých talentov

Eva Planková

tel. +421 (2) 2047 0210, +421 911 753 798 eva.plankova@hc.sk

 

Výchovné koncerty pre školy

Lucia Luknárová – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0220,  +421 903 453 611 lucia.luknarova@hc.sk, vychkon@hc.sk

 

Koncertné a festivalové oddelenie

Slávka Ferencová – vedúca oddelenia

medzinárodné festivaly Pro musica nostra

tel. +421 (2) 2047 0200, +421 910 904 423 slavka.ferencova@hc.sk

 

Allegretto Žilina, Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos

Magdaléna Stýblová – manažérka festivalu

tel. +421 (2) 2047 0160, +421 903 453 488 magdalena.styblova@hc.sk

allegretto@hc.sk, melosetos@hc.sk

 

Medzinárodný festival Dni starej hudby, Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Zuzana Mikulcová – manažérka koncertného cyklu

tel. +421 (2) 2047 0260, +421 903 753 797 zuzana.mikulcova@hc.sk

 

Ekonomické oddelenie

Lýdia Zeleníková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0510 lydia.zelenikova@hc.sk

 

Odborná pracovníčka ekonomiky práce

tel. +421 (2) 2047 0520

 

Všeobecná učtáreň

tel. +421 (2) 2047 0530, 2047 0540

 

x