Poradné orgány Hudobného centra

Grémium riaditeľa Hudobného centra:

Juraj Bartoš, Ľubica Čekovská, Jozef Lupták, Ivan Marton, Ján Vladimír Michalko, Miloš Valent

 

Edičná rada Hudobného centra:

Jozef Cseres, Ladislav Kačic, Alžbeta Rajterová, Jaroslav Šťastný, Vladimír Zvara

 

Redakčná rada Hudobného života:

Alžbeta Rajterová, Igor Wasserberger, Vladimír Zvara

 

Allegretto Žilina (Stredoeurópsky festival koncertného umenia) – Festivalový výbor:

Eva Blahová, Ivan Gajan, Miloš Jurkovič, Ján Vladimír Michalko, Jozef Podhoranský, Vladimír Šalaga

 

Melos-Étos 2017 – Festivalový výbor:

Juraj Bubnáš, Ivan Buffa, Slávka Ferencová, Robert Rudolf, Igor Valentovič

 

Jazzová rada:

Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic, Peter Lipa, Peter Motyčka, Stanislav Palúch, Eva Planková, Milo Suchomel, Róbert Ragan, Patrik Španko, Ľuboš Šrámek, Radovan Tariška

 

Komisia pre výchovné koncerty:

Miloš Betko, Eva Čunderlíková, Peter Dörr, František Ďuriač, Belo Felix, Juraj Hatrík, Božena Horváthová, Elena Manicová, Ján Palkovič, František Pergler, Marta Pažická, Ivan Šiller

 

Komisia odborníkov pre historické organy:

Ján Vladimír Michalko – predseda komisie, Marian Alojz Mayer, Marek Cepko, Martin Bako, Stanislav Šurin

 

 

Aktualizované: 12. 09. 2017