Allegretto Žilina (Stredoeurópsky festival koncertného umenia) – Festivalový výbor:

Eva Blahová, Ivan Gajan, Karel Hampl, Marián Lejava, Eugen Prochác, Ronald Šebesta, Igor Valentovič

Dni starej hudby – Festivalový výbor:

Adriana Grešová-Sekelská, Slávka Ferencová, Adrian Rajter, Alžbeta Rajterová, Róbert Šebesta, Andrej Šuba, Igor Valentovič, Peter Zajíček

Melos-Étos – Festivalový výbor:

Martin Adámek, Marián Lejava, Nora Skuta, Ivan Šiller, Igor Valentovič

Komisia odborníkov pre historické organy 2014 2021:

Ján Vladimír Michalko – predseda komisie, Martin Bako, Marek Cepko, Marian Alojz Mayer, Stanislav Šurin

Od 2022:

Marek Cepko – predseda komisie, Martin Bako, František Beer, Peter Macejka, Marek Štrbák

 

x