Redakčná rada Hudobného života:

Alžbeta Rajterová, Igor Wasserberger, Vladimír Zvara

 

Allegretto Žilina (Stredoeurópsky festival koncertného umenia) – Festivalový výbor:

Eva Blahová, Ivan Gajan, Marián Lejava, Eugen Prochác, Vladimír Šalaga, Ronald Šebesta, Igor Valentovič

 

Melos-Étos 2017 – Festivalový výbor:

Juraj Bubnáš, Ivan Buffa, Slávka Ferencová, Robert Rudolf, Igor Valentovič

 

Komisia pre výchovné koncerty:

Tomáš Boroš, Katarína Burgrová, Božena Horváthová, Eva Miškovičová, Mária Slaninová, Martin Vanek

 

Komisia odborníkov pre historické organy:

Ján Vladimír Michalko – predseda komisie, Marian Alojz Mayer, Marek Cepko, Martin Bako, Stanislav Šurin

 

 

x