Allegretto Žilina (Stredoeurópsky festival koncertného umenia) – Festivalový výbor:

Eva Blahová, Ivan Gajan, Karel Hampl, Marián Lejava, Eugen Prochác, Ronald Šebesta, Igor Valentovič

 

Dni starej hudby – Festivalový výbor:

Adriana Grešová-Sekelská, Slávka Ferencová, Adrian Rajter, Alžbeta Rajterová, Róbert Šebesta, Andrej Šuba, Igor Valentovič, Peter Zajíček

 

Melos-Étos – Festivalový výbor:

Martin Adámek, Marián Lejava, Nora Skuta, Ivan Šiller, Igor Valentovič

 

Komisia pre výchovné koncerty:

Tomáš Boroš, Katarína Burgrová, Božena Horváthová, Eva Miškovičová, Mária Slaninová, Martin Vanek

 

Komisia odborníkov pre historické organy (2014 2021):

Ján Vladimír Michalko – predseda komisie, Marian Alojz Mayer, Marek Cepko, Martin Bako, Stanislav Šurin

 

x