O projekte

Koncerty v Mirbachu

Takmer päťdesiatročná tradícia nedeľných koncertov ponúka poslucháčom umelecký zážitok na vysokej úrovni. Komorná hudba od starej až po súčasnú ožíva v interpretácii tých najlepších slovenských i zahraničných umelcov. Nenechajte si ujsť strhujúce výkony v rámci cyklu komorných koncertov a recitálov v atraktívnych priestoroch galérie, koncertnej sieni Mirbachovho paláca, ktoré už po dlhé roky obohacujú hudobný života hlavného mesta. Koncerty realizuje Hudobné centrum v spolupráci s Galériou mesta Bratislava.

Cyklus nedeľných matiné prebieha od začiatku septembra do konca júna každú nedeľu s výnimkou štátnych sviatkov so začiatkom vždy o 10.30 h.

 

Kontakt
tel.: +421 220470260
e-mail: mirbach@hc.sk

 

Predaj vstupeniek
utorok – sobota od 11:00 do 18:00 hod.
pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava

 

Rezervácia vstupeniek
vstupenky si môžete rezervovať v deň koncertu od 9.00 hod. 
tel.: +421 2 5443 1556

MIRBACHOV PALÁC

 

x