Aktuálne koncerty

09. 10. 2022 10.30h

Účinkujúci:

Diela:

 • Alexander Albrecht (1885 – 1958)
 • Francis Poulenc (1899 – 1963)
  XI. Improvisation XIII. Improvisation XII. Improvisation
 • Marián Varga (1947 – 2017)
 • Germaine Tailleferre (1892 – 1983)
  Pas Trop Vite, Sarabande, Pastorale Inca
 • Marián Varga (1947)
  Pochod, Smutná vŕba, Banálny valčík
 • Claude Debussy (1862 – 1918)
  Z cyklu Children´s corner – Detský kútik
23. 10. 2022 10.30h

Koncert v rámci Hummel fest

Účinkujúci:

 • Vargovo kvarteto (SK)
 • Peter Zwiebel (SK)
 • Katarína Veselská (SK)
 • Pavol Varga (SK)
 • Stefanie Huber

Diela:

 • Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
  Sláčikové kvarteto, op.30, č.1 C Dur
 • Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
  Sláčikové kvarteto, op.30, č.2 G Dur
13. 11. 2022 10.30h

Koncert v rámci festivalu Melos Étos

Účinkujúci:

Diela:

27. 11. 2022 10.30h

Účinkujúci:

Diela:

04. 12. 2022 10.30h

Účinkujúci:

Diela:

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x