O hudobnej študovni

Hudobná knižnica a študovňa slúži pre vedecko-výskumných pracovníkov, hudobných pedagógov, muzikológov, dramaturgov, študentov a širokú hudbymilovnú verejnosť.

V hudobnej študovni Vám ponúkame na prezenčné štúdium:

  • muzikologickú literatúru,

  • domácu a zahraničnú odbornú tlač,

  • partitúry domácich a zahraničných skladateľov,

  • audiotéku

  • možnosť počúvať diela predovšetkým slovenských, ale i zahraničných skladateľov z bohatej audiotéky,

  • možnosť získať informácie o slovenskej hudobnej kultúre (skladateľoch, koncertných umelcoch, podujatiach z oblasti všetkých hudobných žánrov),

  • rešeršné služby.

 

Otvorené pre verejnosť

  • v pracovných dňoch od 10.00 h do 15.00 h.

Kde:

  • Hudobné centrum, Oddelenie dokumentácie a informatiky, blok B, 2. poschodie,

  • tel.: +421 (2) 20470 380, –370, e-mail: studovna (at) hc.sk

Odporúčame vopred sa telefonicky ohlásiť, aby sme Vám mohli zarezervovať audiovizuálnu techniku, resp. materiály na štúdium..

 

 

x