O hudobnej študovni

Hudobná študovna slúži pre vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických pracovníkov, muzikológov, dramaturgov, študentov a širokú hudbymilovnú verejnosť.

V hudobnej študovni Vám ponúkame na prezenčné štúdium:

 • domácu a zahraničnú odbornú tlač,

 • muzikologickú literatúru,

 • partitúry domácich a zahraničných skladateľov,

 • audiotéku

A navyše:

 • možnosť počúvať diela predovšetkým slovenských, ale i zahraničných skladateľov z bohatej audiotéky,

 • možnosť pozerať videozáznamy opier, koncertných podujatí, besied a pod.,

 • možnosť získať informácie o slovenskej hudobnej kultúre (skladateľoch, koncertných umelcoch, podujatiach z oblasti všetkých hudobných žánrov),

 • rešeršné služby.

Kedy:

 • v pracovných dňoch od 10.00 h do 15.00 h.

Kde:

 • Hudobné centrum, Oddelenie dokumentácie a informatiky, blok B, 2. poschodie,

 • tel.: +421 (2) 20470 380, –370, –390, e-mail:

Odporúčame vopred sa telefonicky ohlásiť, aby sme Vám mohli zarezervovať audiovizuálnu techniku, resp. materiály na štúdium.

x