Hudobné programy pre deti a mládež

Hudobné programy pre deti a mládež v portfóliu Hudobného centra:

  • majú výchovno-vzdelávací charakter
  • sú certifikovaným doplnkom učebných osnov predprimárnej výchovy, ale aj školských predmetov ako Hudobná výchova, Estetická výchova, Výchova umením  a pod.
  • sú akreditované odbornou pedagogicko – muzikologickou komisiou Hudobného centra
  • sú dotované z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, ktoré ako gestor inštitúcie garantuje seriózny prístup pri organizácii, profesionalitu a odborný základ každého hudobného programu
  • sú interpretované profesionálnymi umelcami a hudobnými pedagógmi
  • zohľadňujú spätnú väzbu pedagógov a mladých poslucháčov
  • obohacujú neveľký repertoár kvalitných programov v oblasti hudobného vzdelávania

 

Kontakt:
lucia.luknarova@hc.sk
tel. +421 903 453 611

 

 

 

x