Pre materské školy

Ako ochorel Mikuláš

Deťom ponúkame otázku - chceme byť len odmeňované, obdarúvavané, alebo aj my dokážeme potešiť kohokoľvek zo svojho okolia drobným darčekom, pohladením. Čo sa stane, keď ochorie Mikuláš? Bude smutno na svete? Koncert, kde deti môžu svojou dobrotou a šikovnosťou liečiť chorého Mikuláša, aby ich 6. decembra navštívil.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická
Obsadenie: Marta Pažická (flauta, zobcová flauta, spev, sprievodné slovo), Monika Zemková (klavír), hosť (akordeón), hosť (Mikuláš)
Určené pre: deti MŠ

Ako vetrík rozfúkal píšťalky a roztancoval deti - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Nový projekt Hudobného centra, určený pre deti materských škôl, je prehliadkou dychových nástrojov (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), pri ktorej sa deti interaktívnym zapájaním sa do diania hudobného programu zoznámia s ich zvukom, a uvedomia si rozdiel medzi dychovými a inými hudobnými nástrojmi. Skúsení lektori sú zohratý tím zložený z profesionálnych umelcov a tanečno-pohybového terapeuta. Pod ich vedením budú deti spievať, tancovať, rytmizovať, odpovedať na otázky nadväzujúce na príbeh o hudobných nástrojoch, a pomocou všetkých rôznorodých aktivít zistia, ako môže hudba vplývať na telo a pohyb, či náladu. Zaujímavým prvkom je aj možnosť zblízka si prezrieť a asistovať pri skladaní a rozkladaní všetkých prezentovaných dychových nástrojov.

Minutáž: max. 40´

Hudobný program vhodný pre menšie – max. 25-členné skupiny poslucháčov.

Autor: Magdaléna Takáčová, Erik Rothenstein
Obsadenie: Erik Rothenstein (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), Pavol Bereza (gitara), Magdaléna Takáčová (tanec)
Určené pre: pre deti MŠ

Annabel Lee

Príbeh na motívy amerického romantického básnika a prozaika Edgara Allana A. Poe-a, hudobne upravený významným slovenským autorom hudobných rozprávok pre deti – prof. Jurajom Hatríkom.

V kráľovstve Marmulieny žije dievčatko Annabel Lee. Raz v silnej búrke Annabelku strhne krutá vlna z útesu do mora, ktoré vyplaví na breh iba škatuľu s jej tromi najmilšími bábikami. Zúfalá matka hľadá svoje dieťa - pričom znejú melódie hudby. Na záver prichádza Annabel - dievčatko z publika - zlé kúzlo mrazivého kráľovstva mrzutej Marmulieny je zlomené, všetci spievajú, radujú sa a vymýšľajú tanečné variácie na motívy piesní.

Minutáž: 40´
Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Mária Benkovská (herecká rola, spev, sprievodné slovo), Július Šoška (viola), Filip Krišš (akordeón)
Určené pre: pre deti MŠ

Drozdík Čimko

Koncert, ktorý dýcha jeseňou, farebnosťou, tempom. Zameraný na ľudové piesne s jesennou tematikou. Deti z publika sú zapojené do deja ako herci, muzikanti na detských ľahko ovládateľných nástrojoch a speváci. Hudobná rozprávka opisuje malého drozdíka, ktorý neposlúchol mamu drozdicu, vypadol z hniezda a stal sa ľahkou korisťou pre maškrtnú mačičku Cicu Micu. Ako to už v rozprávkach býva, nakoniec všetko dobre dopadne, drozdík stratí iba pár pierok a zachránia ho rodičia, mama drozdica s tatom drozdom a dobré dieťa, ktoré ho vloží späť do hniezda, kde sa uzdraví a keď príde jeho čas, poletí do sveta.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická (scenár)
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, tanec, sprievodné slovo), hosť (violončelo), hosť (akordeón, klavír)
Určené pre: pre deti MŠ

Dubáčik a muchotrávka

Koncert s jesennou tematikou, kde nachádzame paralely medzi farebnou jeseňou a farebnosťou v hudbe. Deti sa zoznamujú s dielami slovenského skladateľa Jána Melkoviča a prostredníctvom pesničiek a pútavého deja sa naučia, ako sa správať v lese, ako si ho chrániť a tešiť sa zo všetkých krás, ktoré nám ponúka.

Minutáž: 40´
Autor: Marta Pažická (scenár, texty, hudba k piesňam)
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, tanec, sprievodné slovo), bábka Zuzka, Martin Glonek (spev, gitara, husle, klavír)
Určené pre: pre deti MŠ

Dve čarovné slová

Hudobná rozprávka na motívy príbehu AKO MAČIATKO ZABUDLO PROSIŤ sa odohráva v prostredí dedinského dvora. Malý kocúrik zostáva sám bez mamičky a vďaka pomoci ostatných zvieratiek a pesničiek J. Hrubovčáka sa učí spravodlivosti, slušnosti a slová úcty ĎAKUJEM a PROSÍM.

Minutáž: 40´
Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, hra na hudobné nástroje, sprievodné slovo)
Určené pre: pre deti MŠ

Fašiangy

Hudobno - výchovný projekt Fašiangy - obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy približuje  tradičné folklórne zvyky. Oboznamuje deti so zvyklosťami, ktoré sa v mnohých regiónoch dodržujú dodnes ( kroje, práca, zábava, spolužitie v rodine, trávenie voľného času, pečenie šišiek, pampúšikov, fánok, závinov, usporadúvanie sprievodov a maškár symbolizujúcich silu a plodnosť). Nechýba interaktívne zapojenie detí do hier a tancov (metlový). Účinkujúci vystupujú v originál krojoch.

Minutáž: 40´
Autor: Marta Pažická
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, tanec, sprievodné slovo), Martin Glonek (spev, husle); Barbora Vališová (Pažická)(spev, flauta), hosť (akordeón)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Husle či klavír?

Autorský projekt prof. Juraja Hatríka - vysokoškolského pedagóga a hudobného skladateľa. Hudobno-edukačný rozprávkový príbeh o dvoch hudobných nástrojoch, z ktorých každý je iný a aj napriek tomu môžu spolu ladiť. Deti prostredníctvom príbehu spoznávajú vlastnosti jednotlivých nástrojov, ich možnosti a farby. Zároveň si osvojujú základné pojmy hudobnej terminológie. Interaktívne participujú na hudobno - pohybových aktivitách a stávajú sa tak súčasťou príbehu.

Minutáž: 40´

 

Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Zuzana Oráčová (husle), Andrej Belej (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Jar na gazdovskom dvore

Hudobná rozprávka s jarnou tematikou, kedy sa dejú úžasné zázraky. Začína sa nový život, rodia sa mláďatká, kvitnú kvietky a stromy sa obliekajú do zelených kabátikov. Dej sa odohráva na gazdovskom dvore s veľkou maľovanou kulisou. Deti z publika sú oblečené v kostýmoch domácich zvieratiek- sliepočka, kuriatka, húska, zajko, prasiatko a pod. .Účinkujúci vystupujú v pracovných krojoch z regiónu Považia. Zápletkou je zatúlanie sa vlka na gazdovský dvor. Domáce zvieratká sa zľaknú a zachráni ich gazdiná. Koncert je pretkaný veselými detskými pesničkami, ktoré poznajú všetky deti. Hlavným nástrojom v predstavení je akordeón, s ktorým sa deti dôkladne oboznámia.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická
Obsadenie: zvieratká - deti z publika, Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, tanec, sprievodné slovo), Barbora Vališová (Pažická) (flauta, zobcová flauta), hosť (akordeón)
Určené pre:

Ježko

Rozprávkový projekt s jarnou tématikou je veľmi zrozumiteľný s nosnou piesňou o zvedavom Ježkovi, ktorý sa rozhodol ísť na návštevu za svojim bratrančekom Ježurkom do mesta. Počas cesty získa veľa nových priateľov, a skúsenosti ako si dávať pozor na ceste, aké nebezpečenstvá naňho číhajú. Ako vo všetkých hudobných predstaveniach Marty Pažickej sú deti aktérmi rozprávky v milých zvieracích kostýmoch.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická (scenár, texty, hudba k piesňam)
Obsadenie: zvieratká - deti z publika, Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), Barbora Vališová (Pažická) (flauta, zobcová flauta, Monika Zemková (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ

Marionety z Lubeníka - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne.

Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami-marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18. storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  

Každé oživenie a priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.

Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

V projekte majú možnosť účinkovať aj žiaci základných umeleckých škôl na základe vopred dohodnutých podmienok.

Pozrite si ukážky 1, 2, 3.

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar
Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, bábkové divadlo Teatro Posonii, Juraj Hamar – umelecký vedúci, Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Maťko na potulkách svetom

Dej rozprávky je vložený do dávnych čias, keď boli na svete rytieri a draci, keď princezné túžobne čakali na svojich záchrancov. V tých časoch museli ísť synovia do sveta na vandrovku, aby sa naučili potrebné remeslo.... V rozprávke sú použité archaické hudobné nástroje (citara, lýra, anjelská trúbka, flauta z kravského rohu a pod.) Niekedy sú piesne obohatené rapom. Dobové oblečenie i vyobrazená maľba pomôžu k obrazotvornosti a interaktivite...

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, hra na hudobných nástrojoch, sprievodné slovo)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

O koze rohatej, do pol boka odratej

Hudobný príbeh o pastierikovi a koze – klamárke a jej nezbednom správaní, kvôli ktorému bola aj spravodlivo potrestaná. Príhodu plnú zvieratiek sprevádzajú básničky a pesničky hrané na gajdy a čudo (maďarský ľudový nástroj so strašidelným zvukom).

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na viaceré hudobné nástroje)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

O princeznej Žabke – Čo dokáže povedať hudba

V rozprávkovej krajine, v ktorej vládne spravodlivý kráľ sa chystá svadba. Princezná Slavena si berie záhradníka Michala. Deň pred svadbou sa objavuje striga, ktorá chce získať moc v kráľovstve a princeznú... ale viac už teraz neprezradíme. V tomto príbehu je hudba živá, má svoju vzácnu, magickú reč, vyjadrujúc lásku, radosť, nenávisť, strach, smútok. Vie byť slávnostná i groteskná.

Minutáž: 40´
Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na mnohé hudobné nástroje)
Určené pre: pre deti MŠ

Odkliate zvonce

Bol raz jeden chlapec, ktorého volali – Dominik - pastierik. Bola to však len jeho prezývka – ovečky nemal, ešte bol maličký. Rád sa túlal po lúkach a predstavoval si, ako pasie svoje vlastné stádo. „Mne by stačilo len zopár oviec“ - hovorieval Dominik. „Ale kde tie ovečky vziať?!“ Hovoril si v duchu. „...Veľkým pastierom sa ovce často zatúlajú, alebo ich vlk odoženie. Idem si ich teda pohľadať...“ Ako tak chodil po húštinách, vravel si riekanku.

 Príďte ku mne ovce, dám vám zlaté zvonce! darujem vám kožuch, darujem vám krpce!   Čo myslíte, podarilo sa mu nahnať do svojho košiara nejakú zatúlanú ovečku? Projekt Odkliate zvonce oboznamuje deti so slovenskými hudobnými nástrojmi – ozembuch, zvonce, drumbľa, píšťalka. Deti majú možnosť zahrať si v „kapele“ a vyskúšať si i Klobúkový tanec.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, hra na hudobné nástroje, sprievodné slovo)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Perníková chalúpka

Dramatizácia známej rozprávky s hudbou a spevmi. Príbeh sa odohráva v hlbokom lese, s kulisou veľkého maľovaného perníkového domčeka, kde Janko s Marienkou (deti z publika oblečené v kostýmoch) sa stretávajú so zlou ježibabou, ktorú na záver prekabátia. Dej je poprepletaný pesničkami, ktoré sa deti v publiku ľahko naučia a spolu spievajú. Koncert je zameraný na oboznámenie detí s hudobnými nástrojmi: akordeón, husle, klavír, flauta, tiež so súčasnou slovenskou a českou hudbou- výber z diela Jozefa Vašicu. Projekt je postavený na didaktickej interakcii a vo svojom celku sa predstavenie pre deti stáva zážitkom. Koncert je aktuálny aj ako jarný, alebo jesenný, práve kvôli svojej farebnosti.

Minutáž: 40´

 

Autor: Marta Pažická
Obsadenie: Marta Pažická (flauta, zobcová flauta, spev, sprievodné slovo), Martin Glonek (spev, gitara, husle klavír), hosť (akordeón)
Určené pre: pre deti MŠ

Popolvár, najväčší na svete

Prostredníctvom známej slovenskej rozprávky Popolvár, najväčší na svete sa deti oboznamujú s barokovou hudbou. Zástupcovia detského publika spoluúčinkujú na javisku a pohybom vyjadrujú výrazové polohy hudby. Interpreti účinkujú v kostýmoch a kostýmové prvky sú pripravené aj pre deti. Stvárňujú Popolvára, princezné, drakov, ježibabu. Počas celého predstavenia znie hudba z obdobia hudobného baroka. Na záver dobro zvíťazí nad zlom, príbeh končí svadbou a deti nielen na javisku, ale aj v publiku sa roztancujú a spievajú detské piesne Jedna druhej riekla, Tancuj tancuj, Sedemdesiat sukien mala.  

Minutáž: 40´
Autor: Marta Pažická
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), Barbora Vališová Pažická)(flauta, zobcová flauta), Monika Zemková (klavír), hosť (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Potulky Macka Packa

Tento projekt tematicky nadväzuje na projekt Popolvár, najväčší na svete, ktorý je zameraný na obdobie hudobného baroka. Projekt Potulky Macka Packa približuje obdobie hudobného klasicizmu a oboznamuje deti s komornou hudbou. Dejový základ sám o sebe otvára ďalšie možnosti integrácie hudobných, slovných, dramatických a pohybových aktivít detí. Príbeh o mackovi Packovi, ktorý sa hneď na prvej jarnej prechádzke stratil mame, ponúka mnohé zápletky, pocity smútku keď ostane sám, šťastia, keď si nájde kamarátov, odvahy, keď prekonáva prekážky a hlavne spoznania, aké je dôležité mať niekoho, kto nás má rád.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická
Obsadenie: zvieratká - deti z publika oblečené v kostýmoch, Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), Anna Izakovičová (flauta), Monika Zemková (klavír), hosť (violončelo)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Rozprávka o sláčikovom kvartete

Náš rodinný príbeh sa odohráva na Vianoce. Deti Prvulka a Vrtko dostanú pod stromček husličky a odchádzajú koncertovať do sveta. Otec Violončelo odíde tiež, a mama Viola ostane na Štedrý deň sama. Pomocou detí zavoláme späť domov našich malých virtuózov, pretože rodina má byť na Vianoce spolu. S každým hudobníkom zo sláčikového kvarteta interaktívne spoluúčinkuje jedno z detí z hľadiska...Hlavnou myšlienkou tohto interaktívneho hudobného programu je spolupatričnosť, ozajstné priateľstvo a porozumenie, vyjadrené hudobným príbehom o rozhádanej rodine, ktorú napokon spojí sila a krása hudby. Hudobnú časť programu tvoria diela W. A. Mozarta v interpretácii sláčikového kvarteta, v ktorom každý hudobný nástroj interpretuje jedného člena rodiny.

Minutáž: 40´

Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Mária Benkovská/Andrea Tkáčová (herecká rola, spev, sprievodné slovo), sláčikové kvarteto
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Roztancovaná jar

Výchovný koncert, ktorý dýcha jarou. Zameranie na tanec- od menuetu po súčasnosť . Do koncertu sú deti zapájané spevom, tancom a hrou na hudobné nástroje, vytvárajúc radostnú atmosféru vychádzajúcu z melódií ľudových piesní.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, tanec, sprievodné slovo), bábka- Zuzka; Martin Glonek (spev, gitara, husle, klávesy); hosť (spev, klávesy, akordeón)
Určené pre: pre deti MŠ

Svetové hudobné nástroje – Kolotoč

Cieľom je naživo ukázať žiakom rôzne hudobné nástroje, o ktorých sa priebežne učia, a ktoré poznajú vo vizuálnej a akustickej forme z učebníc a nahrávok. Nielen, že na nich zahráme, ale ponúkneme aj priamy kontakt mládeži s týmito (ne)tradičnými hudobnými nástrojmi.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na hudobných nástrojoch (írska flauta, didgeridoo, fujara, drumbľa, tibetská trúba, bendžo...))
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Tri zakliate kniežatá

Projekt je zameraný na obdobie hudobného romantizmu s cieľom oboznámiť deti s dielami majstrov tohto obdobia prostredníctvom rozprávkového príbehu. Umelci hrajú v kostýmoch a zapájajú deti do diania na pódiu. Tematicky nadväzuje na projekty Popolvár, najväčší na svete (baroko) a Potulky Macka Packa (klasicizmus).

Minutáž: 40´

 

Autor: Marta Pažická (scenár)
Obsadenie: deti z publika, Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, tanec, sprievodné slovo), Barbora Vališová (Pažická)/ Anna Izakovičová (flauta, zobcová flauta), Monika Zemková (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Vianoce na dedine

Projekt zameraný na tradície a zvyklosti v určitých regiónoch Slovenska, poprepletaný koledami. Porovnanie ako ľudia prežívali Vianoce kedysi a dnes, v mestách a na dedinách. Účinkujúci sú v kostýmoch.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická (scenár)
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), hosť (spev, akordeón, klavír), Martin Glonek (spev, gitara, husle)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Vianoce v detskej izbe

Koncert, ktorý sa dotýka nielen malých, ale aj veľkých. Spomienky na naše detstvo, radosť z malých skromných vecí, umocnená vianočnými piesňami. Jednoduchý príbeh o deťoch, ktoré boli pomáhať starkej piecť koláčiky na Vianoce a rozhovor rozhádzaných hračiek v detskej izbe o tom, či aj do takého neporiadku prídu Vianoce. Ešteže deti z publika nám pomôžu Vianoce zachrániť.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická (scenár)
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, tanec, sprievodné slovo), Martin Glonek (spev, gitara, husle, klávesy)
Určené pre: pre deti MŠ

W. A. Mozart deťom: Bastien a Bastienka

Hudobné centrum prináša mini - operu priamo do Vašej školy!

Dej veselej spevohry Bastien a Bastienka vychádza z divadelnej predlohy francúzskeho osvietenského filozofa a spisovateľa J. J. Rousseaua: Dedinský čarodej, ktorá sa malému Mozartovi tak veľmi zapáčila, že sa ju rozhodol ako 12-ročný v roku 1768 zhudobniť.  Na pozadí žartovného príbehu lásky dedinského mládenca Bastiena a jeho peknej, ale troška „nudnej“ Bastienky, sa deti oboznámia s operou, ale aj detsky hravou a ľúbivou hudbou W. A. Mozarta, ktorá už vtedy predznačovala, že z malého Amadea vyrastie génius!

Príbeh lásky dvoch mladých ľudí a ich spoločného priateľa – záhadného kúzelníka Colasa vám ponúkame v slovenskom jazyku v podaní mladých, profesionálnych umelcov.

Scenár a réžia: Jaroslav Pehal
Hudobné naštudovanie: Daniel Simandl

Minutáž: 45´


Autor: Jaroslav Pehal
Obsadenie: Andrej Vancel/Mykola Erdyk/Pavol Oravec – Bastien, Viktória Ballánová/Eva Melichaříková – Bastienka, Rastislav Kocán/Juraj Vodila/Jaroslav Pehal – Colas, Matej Vrábel – klavír
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

W. A. Mozart deťom: Malá čarovná flauta

Mozartovo zrelé dielo Čarovná flauta je známe divákom po celom svete. Pripravili sme jeho skrátenú verziu, v ktorej veselý vtáčnik Papageno predstaví deťom najkrajšie a najznámejšie hudobné čísla tejto opery.  Príbeh lásky princa Tamina a krásnej princeznej Paminy ožíva vo večnom súboji dobra a zla, múdrosti a hlúposti, a kontrastov čierneho a bieleho kráľovstva. Uvádzame vo verziách pre materské školy i pre 1. a 2. stupeň základných škôl.  

Réžia a dialógy: Jaroslav Pehal
Hudobné naštudovanie: Daniel Simandl

Minutáž: 45´

Autor: Jaroslav Pehal
Obsadenie: Rastislav Kocán/René Schleiffer/Juraj Vodila - Papageno, Viktória Ballánová/Eva Melichaříková/Ivana Pašovičová - Pamina/Papagena, Mykola Erdyk/Matej Kočkovský/Pavol Oravec - Tamino/Monostatos, Matej Vrábel - klavír
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Zázračný snehuliak

Hudobná rozprávka, kde sa sny môžu stať skutočnosťou. Blížiace sa Vianoce, zimná tematika, radosť, očakávanie, to všetko umocňuje hudba plná emócii a texty piesní B. Felixa. Zázračný snehuliak sa túži stať chlapcom- hlavný hrdina (chlapec z publika). Všetci účinkujúci sú v kostýmoch.

Minutáž: 40´

Autor: Pažická Marta
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), Monika Zemková (klavír), Barbora Vališová (Pažická)/Anna Izakovičová (flauta)
Určené pre: pre deti MŠ

Zvoľ si svoju Miss Vivaldi!

Hudobný program, v ktorom si žiaci, interaktívne zapojení do diania príbehu, prostredníctvom jemnej paródie na tradičnú "voľbu miss" cibria schopnosť hudobnej percepcie....a volia spomedzi rôznych vybratých melódií zo známeho diela A. Vivaldiho: Štyri ročné obdobia, tú najkrajšiu...

Minutáž: 40´
Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Mária Benkovská/Andrea Tkáčová (herecká rola, spev, sprievodné slovo), sláčikové kvarteto, 5-členná porota z publika (sedí na javisku a spolurozhoduje potleskom)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ
x