Pre materské školy

AKO VETRÍK ROZFÚKAL PÍŠŤALKY A ROZTANCOVAL DETI


Tento projekt Hudobného centra, určený pre deti materských škôl, je prehliadkou dychových nástrojov (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), pri ktorej sa deti interaktívnym zapájaním sa do diania hudobného programu zoznámia s ich zvukom, a uvedomia si rozdiel medzi dychovými a inými hudobnými nástrojmi. Skúsení lektori sú zohratý tím zložený z profesionálnych umelcov a tanečno-pohybového terapeuta. Pod ich vedením budú deti spievať, tancovať, rytmizovať, odpovedať na otázky nadväzujúce na príbeh o hudobných nástrojoch, a pomocou všetkých rôznorodých aktivít zistia, ako môže hudba vplývať na telo a pohyb, či náladu. Zaujímavým prvkom je aj možnosť zblízka si prezrieť a asistovať pri skladaní a rozkladaní všetkých prezentovaných dychových nástrojov.

Minutáž: max. 40´

Autor: Magdaléna Takáčová, Erik Rothenstein
Obsadenie: Erik Rothenstein (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), František Báleš (klavír), Magdaléna Takáčová (tanec)
Určené pre: materské školy, vhodné pre menšie - max. 25-členné skupiny poslucháčov
FOTOGALÉRIA

HUSLE ČI KLAVÍR?


Autorský projekt prof. Juraja Hatríka - vysokoškolského pedagóga a hudobného skladateľa. Hudobno-edukačný rozprávkový príbeh o dvoch hudobných nástrojoch, z ktorých každý je iný a aj napriek tomu môžu spolu ladiť. Deti prostredníctvom príbehu spoznávajú vlastnosti jednotlivých nástrojov, ich možnosti a farby. Zároveň si osvojujú základné pojmy hudobnej terminológie. Interaktívne participujú na hudobno - pohybových aktivitách a stávajú sa tak súčasťou príbehu.

Minutáž: 40´

Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Zuzana Oráčová (husle), Andrej Belej (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ
FOTOGALÉRIA

ĽUDOVÁ HUDBA KEDYSI A DNES


Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Minutáž: 50´

Hudobný program vhodný pre väčšie počty poslucháčov a viazaný na 2 predstavenia za sebou.

Autor: Samo Smetana
Obsadenie: Samo Smetana (spev, husle, mandolína), Ivan Hanula (spev, viola, husle, mandolína, buzuki), Alžbeta Lukáčová (spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika), Peter Obuch (spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara), Ajdži Sabo (perkusie)
Určené pre: pre všetky vekové kategórie detí a mládeže
FOTOGALÉRIA

MARIONETY Z LUBENÍKA


Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne.

Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami-marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18. storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  

Každé oživenie a priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.

Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.

Minutáž: 50´

Hudobný program vhodný pre vačšie počty poslucháčov a viazaný na 2 predstavenia za sebou.

V projekte majú možnosť účinkovať aj žiaci základných umeleckých škôl na základe vopred dohodnutých podmienok.

Pozrite si ukážky 1, 2, 3.

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar
Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, bábkové divadlo Teatro Posonii, Juraj Hamar – umelecký vedúci, Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač
Určené pre: pre všetky vekové kategórie detí a mládeže
FOTOGALÉRIA

STRUNY SA HRAJÚ


Hudobný program Struny sa hrajú približuje dielo slávneho talianskeho hudobného skladateľa Carla Farinu, ktorý žil a tvoril v rokoch ca 1600 – 1639, t.j. v období raného baroka. Okrem toho, že bol nadaným skladateľom, je považovaný za jedného z prvých husľových virtuózov na svete. Hru na husliach naozaj dokonale ovládal a tento hudobný nástroj vedel používať ako nikto iný. Do svojho diela Capriccio stravagante (pozn. názov by sa dal preložiť ako „bláznivý, výstredný rozmar“) Maestro Farina ukryl všemožné tóny a zvuky, o ktorých by ste ani netušili, že sa dajú na husliach zahrať...Ak budete pozorne počúvať zaujímavé hudobné rozprávanie, určite dokážete porátať, koľko zvieratiek žije v sláčikových nástrojoch.

Minutáž: 50´

Hudobné programy vhodné pre väčšie počty poslucháčov a viazané na 2 predstavenia za sebou.

Autor: Carlo Farina/Miloš Valent
Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent (umelecký vedúci), Martin Vanek (rozprávač)
Určené pre: všetky vekové kategórie detí a mládeže
FOTOGALÉRIA
x