Pre 2. stupeň ZŠ

DVOŘÁK - HUDBA ŽIVOTA


Projekt "Dvořák - hudba života", nie je akýmsi dejepisom o skladateľovi, či násilným výchovným koncertom, ktorý skôr spôsobuje antipatiu k umeniu, než záujem oň. Je to fúzia nádhernej hudby, operného spevu a dramatického slova, zachytávajúca niekoľko najväčších zlomových okamihov majstrovho života, odhaľujúc krásne, neobyčajne obyčajného človeka s jeho radosťami, starosťami, láskou k životu, prírode, poézii a hudbe, ktorú nám tu zanechal, ako nezmazateľné svedectvo o majestátnosti a jedinečnosti života. Veríme, že každý z vás pocíti vďaka Dvořákovej hudbe, jeho Biblickým piesňam, či Erbenovej poézii, ten nezameniteľný pocit krásna, ktorý premkne srdce a rozozvučí dušu.

V akomsi pomyselnom múzeu, sa návštevníci ocitajú v pracovni maestra Dvořáka. Klavír, či vešiak s klobúkom, všetko pokrývajú haldy notových zápisov, uprostred ktorých sedí figurína Dvořáka s cedulou ,,Nedotýkať sa.” Jedna z návštevníčok (J. Grejtáková) však prekročí ochrannú zónu, čím nám pred očami ožíva história. Dvořák, jeho dielo i zlomové okamihy jeho života. Všetko pretkané hudbou, operným spevom a slovom. Tento malý, no silný, dúšok krásnych umení si môžete vychutnať v podaní umelcov ŠD Košice.

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, koncertná sála, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

Minutáž: 50´

Autor: Peter Cibula
Obsadenie: Júlia Grejtáková (klavír), Marián Lukáč (spev), Peter Cibula (hovorené slovo)
Určené pre: pre starších žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ
FOTOGALÉRIA

DYCHOVÉ NÁSTROJE V SÚHRE


Hudobný program formou vtipného a nenásilného dialógu oboznamuje žiakov so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov - flauta, hoboj, klarinet, fagot, a jedným plechovým dychovým nástrojom - lesný roh... a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. V pestrom hudobnom repertoári si každý príde na svoje... Zaručujeme vám, že z koncertu nikto neodíde bez toho, aby si „nepohmkával“ slávnu melódiu Tanca cukrovej víly od P. I. Čajkovského, či Vivaldiho Jari. Programom vás bude sprevádzať dychové kvinteto Harmonia nova.

Minutáž: 50´

Autor: Dychové kvinteto Harmonia nova
Obsadenie: Mária Pindešová (flauta), Alžbeta Struňáková (hoboj), Barbora Sláčiková (klarinet), Nikola Ovčarovičová (fagot), Ján Smutný (lesný roh)
Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ
FOTOGALÉRIA

HUDOBNÉ POTULKY


Cieľom hudobného programu „Hudobné potulky“ je predstaviť mladým poslucháčom málo známe a bežne nepoužívané, no o to zaujímavejšie barokové a moderné nástroje – basová lutna – chitarrone, barokové husle, romantická osemstrunová gitara a moderné husle... ale aj prostredníctvom príbehu predstaviť nielen reálie, ale predovšetkým hudbu obdobia baroka a raného romantizmu aj slovenskej proveniencie, najmä z čias Ľudovíta Štúra. Projekt má v neposlednom rade podnietiť v mladých poslucháčoch venujúcich sa hre na hudobný nástroj, záujem o krásu komornej hudby a motivovať ich k spoločnému muzicírovaniu.

Minutáž: 50´

Hudobný program je určený predovšetkým žiakom základných umeleckých škôl. t.j. žiakom, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj.

Autor: Adam Szendrei, Jakub Mitrík
Obsadenie: Adam Szendrei (barokové husle, moderné husle, sprievodné slovo), Jakub Mitrík (baroková basová lutna/chitarrone, osemstrunová romantická gitara). Martin Vanek a.h. (moderátor)
Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ, a najmä žiakov ZUŠ
FOTOGALÉRIA

ĽUDOVÁ HUDBA KEDYSI A DNES


Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Minutáž: 50´

Hudobný program vhodný pre väčšie počty poslucháčov a viazaný na 2 predstavenia za sebou.

Autor: Samo Smetana
Obsadenie: Samo Smetana (spev, husle, mandolína), Ivan Hanula (spev, viola, husle, mandolína, buzuki), Alžbeta Lukáčová (spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika), Peter Obuch (spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara), Ajdži Sabo (perkusie)
Určené pre: pre všetky vekové kategórie detí a mládeže
FOTOGALÉRIA

MARIONETY Z LUBENÍKA


Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne.

Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami-marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18. storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  

Každé oživenie a priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.

Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.

Minutáž: 50´

Hudobný program vhodný pre vačšie počty poslucháčov a viazaný na 2 predstavenia za sebou.

V projekte majú možnosť účinkovať aj žiaci základných umeleckých škôl na základe vopred dohodnutých podmienok.

Pozrite si ukážky 1, 2, 3.

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar
Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, bábkové divadlo Teatro Posonii, Juraj Hamar – umelecký vedúci, Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač
Určené pre: pre všetky vekové kategórie detí a mládeže
FOTOGALÉRIA

STRUNY SA HRAJÚ


Hudobný program Struny sa hrajú približuje dielo slávneho talianskeho hudobného skladateľa Carla Farinu, ktorý žil a tvoril v rokoch ca 1600 – 1639, t.j. v období raného baroka. Okrem toho, že bol nadaným skladateľom, je považovaný za jedného z prvých husľových virtuózov na svete. Hru na husliach naozaj dokonale ovládal a tento hudobný nástroj vedel používať ako nikto iný. Do svojho diela Capriccio stravagante (pozn. názov by sa dal preložiť ako „bláznivý, výstredný rozmar“) Maestro Farina ukryl všemožné tóny a zvuky, o ktorých by ste ani netušili, že sa dajú na husliach zahrať...Ak budete pozorne počúvať zaujímavé hudobné rozprávanie, určite dokážete porátať, koľko zvieratiek žije v sláčikových nástrojoch.

Minutáž: 50´

Hudobné programy vhodné pre väčšie počty poslucháčov a viazané na 2 predstavenia za sebou.

Autor: Carlo Farina/Miloš Valent
Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent (umelecký vedúci), Martin Vanek (rozprávač)
Určené pre: všetky vekové kategórie detí a mládeže
FOTOGALÉRIA
x