+421 (2) 2047 0111

info@hc.sk

 • Hudobné centrum

 • Michalská 10

  815 36 Bratislava 1

 • IČO:

  164836

 • DIČ:

  2020829987

 • Bankové spojenie:

  Štátna pokladnica

 • Registrácia:

  Ministerstvo kultúry SR, MK-1758-1/1999

 • Štatutárny zástupca:

  PhDr. Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra

x