Pre 1. stupeň ZŠ

Ako sa stratili činely

Hudobná rozprávka o tom, ako vďaka nezáujmu ľudí skončili činely a iné hudobné nástroje v najtmavšom kúte v sklade.... Jedného dňa ich našli myšky, nástroje ožili a vyrozprávali svoj vlastný príbeh. S pomocou detí sa tak vydávajú nepoznanou rozprávkovou cestou ich znovuobjavovania.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, dychové nástroje (pozauna, heligón, trúbka, fujara, klarinet, lesný roh a iné))
Určené pre: pre mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Bartók a Drevený princ

Klauniáda - bohato prepletená hudbou, spevom a herectvom. Dramatizácia príbehu detstva hudobného skladateľa Bélu Bartóka v podaní klasických postáv talianskej commedie dell’arte: Harlekýn a Kolombína. Deti sa dozvedia o významnom hudobnom skladateľovi a klaviristovi  Bélovi Bartókovi, ktorý strávil obdobie dospievania v Bratislave. Dozvedia sa množstvo autobiografických informácií, spoznajú rôzne hudobné nástroje a vypočujú i zaspievajú si slovenské ľudové piesne, ktoré B.B. zozbieral.

Minutáž: 40´

Hudobný program aj v maďarskom a nemeckom jazyku.

Vznik inscenácie podporili:

Ars Bratislavensis
OZ Bratislavské rožky
Maďarský inštitút v Bratislave
Nadácia Terra Recognita
BáPoDi

Autor: Margit Garajszki
Obsadenie: Harlekýn – Margit Garajszki, Kolombína – Júlia Urdová, Drevený princ – Pinus Silvestris 200 (bábka Dreveného princa vyrobená z dreva storočnej borovice vyťatej v dobe Bartókovho detstva, nádherne vonia a je dosť tvrdohlavá)
Určené pre: pre žiakov I. stupňa ZŠ

Dychové nástroje v súhre

Hudobný program formou vtipného a nenásilného dialógu oboznamuje žiakov so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov - flauta, hoboj, klarinet, fagot, a jedným plechovým dychovým nástrojom - lesný roh... a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. V pestrom hudobnom repertoári si každý príde na svoje... Zaručujeme vám, že z koncertu nikto neodíde bez toho, aby si „nepohmkával“ slávnu melódiu Tanca cukrovej víly od P. I. Čajkovského, či Vivaldiho Jari. Programom vás bude sprevádzať dychové kvinteto Harmonia nova.

Minutáž: 50´

Autor: Dychové kvinteto Harmonia nova
Obsadenie: Mária Pindešová (flauta), Alžbeta Struňáková (hoboj), Barbora Sláčiková (klarinet), Nikola Ovčarovičová (fagot), Ján Smutný (lesný roh)
Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Džal mange, pal tute – NOVÉ V PONUKE HC!!!

Rozprávkový príbeh ťažkého života Róma a jeho rodiny, ktorý hľadá pomoc a východisko vo viere v Boha, je alegóriou života rómskych komunít na Slovensku. Cieľom projektu je dosiahnuť, aby sa deti stotožnili s dobrým správaním, vypestovali si vzťah k práci, a zaujali postoj pravdy a spravodlivosti aj napriek častokrát nepriaznivým okolnostiam, v ktorých sa nachádzajú. Interaktívny hudobno - tanečný program sa odvíja prelínaním východoslovenského dialektu a rómskeho jazyka, s hudobnými vstupmi – rómskymi piesňami za sprievodu gitary a perkusií.

Minutáž: 40´

Hudobný program určený školám so žiakmi rómskej národnosti.

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák – rozprávač, Róm Dežo (spev, gitara), Dominika Gurbaľová (spev, gitara, perkusie)
Určené pre: pre žiakov I. a II. stupňa

Fašiangy

Hudobno - výchovný projekt Fašiangy - obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy približuje  tradičné folklórne zvyky. Oboznamuje deti so zvyklosťami, ktoré sa v mnohých regiónoch dodržujú dodnes ( kroje, práca, zábava, spolužitie v rodine, trávenie voľného času, pečenie šišiek, pampúšikov, fánok, závinov, usporadúvanie sprievodov a maškár symbolizujúcich silu a plodnosť). Nechýba interaktívne zapojenie detí do hier a tancov (metlový). Účinkujúci vystupujú v originál krojoch.

Minutáž: 40´
Autor: Marta Pažická
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, tanec, sprievodné slovo), Martin Glonek (spev, husle); Barbora Vališová (Pažická)(spev, flauta), hosť (akordeón)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Hore brehom, dolu brehom – Ako sa narodí pieseň

Dej rozprávky sa odohráva v budúcnosti, kde sa rodičom narodí dieťa, ktoré neustále plače. Keďže jeho plač neutícha, snažia sa zistiť, akým spôsobom uspávali deti ich predkovia. Odpoveď prinesie až cesta tatka Eduarda do minulosti – do Krajiny hudby. V rozprávke sú predstavené všetky zložky hudobnej výstavby (melódia, rytmus, harmónia) a základné hudobné vyjadrovacie prostriedky (dynamika, tempo). Deti spolu s hudobníkom napíšu svoju vlastnú pieseň.

Minutáž: 40´
Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, dychové nástroje, gitara, činely a i.)
Určené pre: pre mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Husle či klavír?

Autorský projekt prof. Juraja Hatríka - vysokoškolského pedagóga a hudobného skladateľa. Hudobno-edukačný rozprávkový príbeh o dvoch hudobných nástrojoch, z ktorých každý je iný a aj napriek tomu môžu spolu ladiť. Deti prostredníctvom príbehu spoznávajú vlastnosti jednotlivých nástrojov, ich možnosti a farby. Zároveň si osvojujú základné pojmy hudobnej terminológie. Interaktívne participujú na hudobno - pohybových aktivitách a stávajú sa tak súčasťou príbehu.

Minutáž: 40´

 

Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Zuzana Oráčová (husle), Andrej Belej (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 3 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.
Autor: Samo Smetana
Obsadenie: Samo Smetana (spev, husle, mandolína), Ivan Hanula (spev, viola, husle, mandolína, buzuki), Alžbeta Lukáčová (spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika), Peter Obuch (spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara), Ajdži Sabo (perkusie)
Určené pre: pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Marionety z Lubeníka - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne.

Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami-marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18. storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  

Každé oživenie a priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.

Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

V projekte majú možnosť účinkovať aj žiaci základných umeleckých škôl na základe vopred dohodnutých podmienok.

Pozrite si ukážky 1, 2, 3.

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar
Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, bábkové divadlo Teatro Posonii, Juraj Hamar – umelecký vedúci, Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Maťko na potulkách svetom

Dej rozprávky je vložený do dávnych čias, keď boli na svete rytieri a draci, keď princezné túžobne čakali na svojich záchrancov. V tých časoch museli ísť synovia do sveta na vandrovku, aby sa naučili potrebné remeslo.... V rozprávke sú použité archaické hudobné nástroje (citara, lýra, anjelská trúbka, flauta z kravského rohu a pod.) Niekedy sú piesne obohatené rapom. Dobové oblečenie i vyobrazená maľba pomôžu k obrazotvornosti a interaktivite...

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, hra na hudobných nástrojoch, sprievodné slovo)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Najslávnejšie melódie od staroveku po súčasnosť

Videli ste starogrécku lýru? Počuli ste jej zvuk, ako sprevádza Seikilovu pieseň? A harfu kráľa Dávida... chcete si na nej zahrať? Alebo, počuli ste naživo spievať trubadúra s lutnou? A viete, že ten wals na ktorý tancujete, je renesančná pieseň? Nemusíte sa báť nezáživnej prednášky z histórie hudby! Architektúra a výtvarné umenie? Na to sa môžete len pozerať. Ale hudba plynie, nedá sa zachytiť v statickom okamihu. Zanecháva v nás dojem, je jedinečná. Program predstavuje najslávnejšie melódie z histórie, ďalekej či nedávnej a netradičné umenie multiinštrumentalistu a rozprávača Jána Hrubovčáka. Ukáže Vám, ako sa menil vkus a čo všetko odolalo zubu času!

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák - sprievodné slovo, hudobné nástroje
Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

O koze rohatej, do pol boka odratej

Hudobný príbeh o pastierikovi a koze – klamárke a jej nezbednom správaní, kvôli ktorému bola aj spravodlivo potrestaná. Príhodu plnú zvieratiek sprevádzajú básničky a pesničky hrané na gajdy a čudo (maďarský ľudový nástroj so strašidelným zvukom).

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na viaceré hudobné nástroje)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Odkliate zvonce

Bol raz jeden chlapec, ktorého volali – Dominik - pastierik. Bola to však len jeho prezývka – ovečky nemal, ešte bol maličký. Rád sa túlal po lúkach a predstavoval si, ako pasie svoje vlastné stádo. „Mne by stačilo len zopár oviec“ - hovorieval Dominik. „Ale kde tie ovečky vziať?!“ Hovoril si v duchu. „...Veľkým pastierom sa ovce často zatúlajú, alebo ich vlk odoženie. Idem si ich teda pohľadať...“ Ako tak chodil po húštinách, vravel si riekanku.

 Príďte ku mne ovce, dám vám zlaté zvonce! darujem vám kožuch, darujem vám krpce!   Čo myslíte, podarilo sa mu nahnať do svojho košiara nejakú zatúlanú ovečku? Projekt Odkliate zvonce oboznamuje deti so slovenskými hudobnými nástrojmi – ozembuch, zvonce, drumbľa, píšťalka. Deti majú možnosť zahrať si v „kapele“ a vyskúšať si i Klobúkový tanec.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, hra na hudobné nástroje, sprievodné slovo)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Popolvár, najväčší na svete

Prostredníctvom známej slovenskej rozprávky Popolvár, najväčší na svete sa deti oboznamujú s barokovou hudbou. Zástupcovia detského publika spoluúčinkujú na javisku a pohybom vyjadrujú výrazové polohy hudby. Interpreti účinkujú v kostýmoch a kostýmové prvky sú pripravené aj pre deti. Stvárňujú Popolvára, princezné, drakov, ježibabu. Počas celého predstavenia znie hudba z obdobia hudobného baroka. Na záver dobro zvíťazí nad zlom, príbeh končí svadbou a deti nielen na javisku, ale aj v publiku sa roztancujú a spievajú detské piesne Jedna druhej riekla, Tancuj tancuj, Sedemdesiat sukien mala.  

Minutáž: 40´
Autor: Marta Pažická
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), Barbora Vališová Pažická)(flauta, zobcová flauta), Monika Zemková (klavír), hosť (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Potulky Macka Packa

Tento projekt tematicky nadväzuje na projekt Popolvár, najväčší na svete, ktorý je zameraný na obdobie hudobného baroka. Projekt Potulky Macka Packa približuje obdobie hudobného klasicizmu a oboznamuje deti s komornou hudbou. Dejový základ sám o sebe otvára ďalšie možnosti integrácie hudobných, slovných, dramatických a pohybových aktivít detí. Príbeh o mackovi Packovi, ktorý sa hneď na prvej jarnej prechádzke stratil mame, ponúka mnohé zápletky, pocity smútku keď ostane sám, šťastia, keď si nájde kamarátov, odvahy, keď prekonáva prekážky a hlavne spoznania, aké je dôležité mať niekoho, kto nás má rád.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická
Obsadenie: zvieratká - deti z publika oblečené v kostýmoch, Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), Anna Izakovičová (flauta), Monika Zemková (klavír), hosť (violončelo)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Poznaj svoje dedičstvo – ľudové nástroje

Ľudové hudobné nástroje ako gajdy, fujara, citara ožívajú postupne v rukách umelca a v rukách detí. Spoznávanie autentických ľudových hudobných nástrojov je  prepojením na poznanie histórie ich vzniku a účelu. Autor projektu upúta svojou bezprostrednosťou, možnosťou praktického vyskúšania si nástrojov didaktickými otázkami a dynamickosťou svojho vystupovania.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (zvony, klepáčka, bič, gajdy, trombita, fujara, citara)
Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Rozprávka o sláčikovom kvartete

Náš rodinný príbeh sa odohráva na Vianoce. Deti Prvulka a Vrtko dostanú pod stromček husličky a odchádzajú koncertovať do sveta. Otec Violončelo odíde tiež, a mama Viola ostane na Štedrý deň sama. Pomocou detí zavoláme späť domov našich malých virtuózov, pretože rodina má byť na Vianoce spolu. S každým hudobníkom zo sláčikového kvarteta interaktívne spoluúčinkuje jedno z detí z hľadiska...Hlavnou myšlienkou tohto interaktívneho hudobného programu je spolupatričnosť, ozajstné priateľstvo a porozumenie, vyjadrené hudobným príbehom o rozhádanej rodine, ktorú napokon spojí sila a krása hudby. Hudobnú časť programu tvoria diela W. A. Mozarta v interpretácii sláčikového kvarteta, v ktorom každý hudobný nástroj interpretuje jedného člena rodiny.

Minutáž: 40´

Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Mária Benkovská/Andrea Tkáčová (herecká rola, spev, sprievodné slovo), sláčikové kvarteto
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Svetové hudobné nástroje – Kolotoč

Cieľom je naživo ukázať žiakom rôzne hudobné nástroje, o ktorých sa priebežne učia, a ktoré poznajú vo vizuálnej a akustickej forme z učebníc a nahrávok. Nielen, že na nich zahráme, ale ponúkneme aj priamy kontakt mládeži s týmito (ne)tradičnými hudobnými nástrojmi.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na hudobných nástrojoch (írska flauta, didgeridoo, fujara, drumbľa, tibetská trúba, bendžo...))
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Tri zakliate kniežatá

Projekt je zameraný na obdobie hudobného romantizmu s cieľom oboznámiť deti s dielami majstrov tohto obdobia prostredníctvom rozprávkového príbehu. Umelci hrajú v kostýmoch a zapájajú deti do diania na pódiu. Tematicky nadväzuje na projekty Popolvár, najväčší na svete (baroko) a Potulky Macka Packa (klasicizmus).

Minutáž: 40´

 

Autor: Marta Pažická (scenár)
Obsadenie: deti z publika, Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, tanec, sprievodné slovo), Barbora Vališová (Pažická)/ Anna Izakovičová (flauta, zobcová flauta), Monika Zemková (klavír)
Určené pre: pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

Vianoce na dedine

Projekt zameraný na tradície a zvyklosti v určitých regiónoch Slovenska, poprepletaný koledami. Porovnanie ako ľudia prežívali Vianoce kedysi a dnes, v mestách a na dedinách. Účinkujúci sú v kostýmoch.

Minutáž: 40´

Autor: Marta Pažická (scenár)
Obsadenie: Marta Pažická (spev, flauta, zobcová flauta, sprievodné slovo), hosť (spev, akordeón, klavír), Martin Glonek (spev, gitara, husle)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Vianočný príbeh

Táto rozprávka, zasadená do prostredia krásnej krajiny pod Tatrami,  je zámerne plná slovenských ľudových hudobných nástrojov. Ich zvuky sú ukryté v príbehu. Každý nástroj je postavička, ktorú privádzajú k životu zázračnou riekankou deti a samozrejme, je im na pomoci aj zázračný kľúčik – drumbľa.

Bača so svojimi deťmi a manželkou putujú zimnou krajinou a jediné miesto, kde sa môžu usadiť, je koliba nad dedinou... Bačova manželka ale čaká bábätko. Je predvianočný čas, a preto staršie bačove deti musia chodiť po pýtaní...ako sa podarí obmäkčiť ľudí, to sa dozvieme až v rozprávke. Deti totiž našli v hore poklad, vďaka ktorému ľudia v dedine otvárajú nielen dvere svojich domov, ale aj svoje srdcia...Žeby s tým mal niečo do činenia zázračný kľúčik? Isté však je, že v krajine pod Tatrami zas začali zvoniť zvonce, hrať hudobné nástroje a ozýva sa spev a smiech detí...

Minutáž: 40´
Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na mnohé hudobné nástroje (trombita, drumbľa, fujara, gajdičky, rapkáčik, citara, kolovrátok, ninerka, ozembuch, zvonce, volský roh, dvojačka))
Určené pre: pre mladších žiakov I. stupňa ZŠ

Vlk a kozliatka

Pôvodná rozprávka o vlkovi a kozliatkach upriamuje pozornosť na nástrahy ľudského sveta, deti v tomto hudobnom programe spontánne odsudzujú zlo v akejkoľvek podobe. Vlk využíva zaneprázdnenosť rodičov a ponúka kozliatkam svoj lákavý tovar. Deti ale majú svojich otcov a mamy, ktorých sa pýtajú, či má vlk pravdu... "POČÚVAJ NÁS VĹČKO, MY RADŠEJ JABĹČKO. ALE DROGY OD TEBA – TIE NÁM VERU NETREBA. NETREBA!!!" Sloganom a výpoveďou celého príbehu je nasledujúce štvorveršie: "ZAPÍŠ SI TO ZA UŠI, DROGY BRAŤ SA NESLUŠÍ, ZAPÍŠ SI TO ZA UŠI, DROGY BRAŤ JE ZLÉ! ZAPÍŠ SI TO KAM LEN CHCEŠ, S DROGAMI VŽDY PREHRAJEŠ, ZAPÍŠ SI TO KAM LEN CHCEŠ, DROGY BRAŤ JE ZLÉ!"

Hudobný program s protidrogovou tématikou, vhodný pre mladších žiakov I. stupňa ZŠ-

Minutáž: 40´

 

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, hra na hudobné nástroje a sprievodné slovo)
Určené pre: pre mladších žiakov I. stupňa ZŠ

W. A. Mozart deťom: Bastien a Bastienka

Hudobné centrum prináša mini - operu priamo do Vašej školy!

Dej veselej spevohry Bastien a Bastienka vychádza z divadelnej predlohy francúzskeho osvietenského filozofa a spisovateľa J. J. Rousseaua: Dedinský čarodej, ktorá sa malému Mozartovi tak veľmi zapáčila, že sa ju rozhodol ako 12-ročný v roku 1768 zhudobniť.  Na pozadí žartovného príbehu lásky dedinského mládenca Bastiena a jeho peknej, ale troška „nudnej“ Bastienky, sa deti oboznámia s operou, ale aj detsky hravou a ľúbivou hudbou W. A. Mozarta, ktorá už vtedy predznačovala, že z malého Amadea vyrastie génius!

Príbeh lásky dvoch mladých ľudí a ich spoločného priateľa – záhadného kúzelníka Colasa vám ponúkame v slovenskom jazyku v podaní mladých, profesionálnych umelcov.

Scenár a réžia: Jaroslav Pehal
Hudobné naštudovanie: Daniel Simandl

Minutáž: 45´


Autor: Jaroslav Pehal
Obsadenie: Andrej Vancel/Mykola Erdyk/Pavol Oravec – Bastien, Viktória Ballánová/Eva Melichaříková – Bastienka, Rastislav Kocán/Juraj Vodila/Jaroslav Pehal – Colas, Matej Vrábel – klavír
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

W. A. Mozart deťom: Malá čarovná flauta

Mozartovo zrelé dielo Čarovná flauta je známe divákom po celom svete. Pripravili sme jeho skrátenú verziu, v ktorej veselý vtáčnik Papageno predstaví deťom najkrajšie a najznámejšie hudobné čísla tejto opery.  Príbeh lásky princa Tamina a krásnej princeznej Paminy ožíva vo večnom súboji dobra a zla, múdrosti a hlúposti, a kontrastov čierneho a bieleho kráľovstva. Uvádzame vo verziách pre materské školy i pre 1. a 2. stupeň základných škôl.  

Réžia a dialógy: Jaroslav Pehal
Hudobné naštudovanie: Daniel Simandl

Minutáž: 45´

Autor: Jaroslav Pehal
Obsadenie: Rastislav Kocán/René Schleiffer/Juraj Vodila - Papageno, Viktória Ballánová/Eva Melichaříková/Ivana Pašovičová - Pamina/Papagena, Mykola Erdyk/Matej Kočkovský/Pavol Oravec - Tamino/Monostatos, Matej Vrábel - klavír
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Zvoľ si svoju Miss Vivaldi!

Hudobný program, v ktorom si žiaci, interaktívne zapojení do diania príbehu, prostredníctvom jemnej paródie na tradičnú "voľbu miss" cibria schopnosť hudobnej percepcie....a volia spomedzi rôznych vybratých melódií zo známeho diela A. Vivaldiho: Štyri ročné obdobia, tú najkrajšiu...

Minutáž: 40´
Autor: Juraj Hatrík
Obsadenie: Mária Benkovská/Andrea Tkáčová (herecká rola, spev, sprievodné slovo), sláčikové kvarteto, 5-členná porota z publika (sedí na javisku a spolurozhoduje potleskom)
Určené pre: pre deti MŠ a mladších žiakov I. stupňa ZŠ
x