Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku súťaže podľa § 21

Oznámenie výsledku verejnej súťaže na tlač

 

Profil obstarávateľa 2015

Profil obstarávateľa 2014

Profil obstarávateľa 2013

2013 / 2 Zákazky s nízkou hodnotou

2013 / 1 Zákazky s nízkou hodnotou

2012 / 4 Zákazky s nízkou hodnotou

2012 / 3 Zákazky s nízkou hodnotou

2012 / 2 Zákazky s nízkou hodnotou

2012 / 1 Zákazky s nízkou hodnotou

2011 / 4 Zákazky s nízkou hodnotou

2011 / 3 Zákazky s nízkou hodnotou

2011 / 2 Zákazky s nízkou hodnotou

2011 / 1 Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

 

 

Aktualizované: 10. 10. 2016