Hudobné centrum sídli v historicky cennej budove v srdci Starého mesta. V rokoch 1975 – 1985 sa v rámci rekonštrukcie uskutočnili archeologické a umelecko-historické výskumy budovy na Michalskej 10, ktoré priniesli nové údaje o histórii domu i dianí v ňom. Nálezy fragmentov keltskej hrnčiarskej pece a zlomky slovanskej keramiky, svedčia o prastarom osídlení miesta, na ktorom dom stojí.

Podľa písomných prameňov sa na tomto mieste nachádzal v 14. storočí Dvor sv. Kataríny, ku ktorému patrili pravdepodobne dve prízemné budovy – časť dnešného č. 10 a č. 6. V roku 1307 predal dvor a budovy ich vtedajší majiteľ, bratislavský kanonik, rakúskym cisterciánom, ktorí tu počas svojho pobytu postavili samostatnú kaplnku.

V 15. storočí pôvodne oddelený dom spojili s kaplnkou a vybudovali podjazd. V 16. storočí celú nehnuteľnosť odkúpilo mesto. V období renesancie pribudla prístavba ďalšej časti domu smerom do dvora.

V roku 1678 prišli do Bratislavy kapucíni a Dvor sv. Kataríny, ktorý dostali do správy, sa stal ich prvým sídlom. Časom si kapucíni postavili kláštor s kostolom za hradbami na dnešnom Župnom námestí, kam sa odsťahovali roku 1712. V roku 1729 katarínsky dvor odpredali, no naďalej spravovali kaplnku.

V polovici 18. storočia bol z celej nehnuteľnosti odpredaný jeden dom (dnešné č. 6) a objekt č. 10 začal nadobúdať približne dnešné rozmery. Budove vtedy pribudli dve poschodia a západná časť. Zámožní majitelia nechali v 19. storočí prestavať celú západnú časť, zakryli časť kaplnky novým schodišťom a nadstavili pavlače.         

Počas umelecko-historického výskumu sa v dvoch sálach na druhom poschodí objavili pod nátermi nástenné maľby krajiniek a zátišia. Ich vznik sa predpokladá okolo roku 1800. Jeden z grafických listov, ktoré slúžili ako predloha, sa našiel v Moravskej galérii v Brne. Jeho autorom bol Ferdinand Landerer. V tom čase bol majiteľom domu Ján Adam Zechmeister, obchodník so železiarskym tovarom a predseda rakúsko-uhorskej Obchodnej gildy v Bratislave, a v dome bol umiestnený cisársko-kráľovský sklad medi. Na Michalskej 10 sa narodil Adam Friedrich Oeser (1717 – 1799), učiteľ maľby Johanna Wolfganga Goetheho a neskôr prvý riaditeľ Maliarskej akadémie v Lipsku.

 

  

         

x